Tiedotteet

Handismaalikampanja Quickplayltä

Quickplayn kevyet käsipallomaalit, kätevät koota ja laittaa kasaan.

Kulkee helposti mukana kantokassissa.

Hinta 145 € / 175 €

Samoja maaleja käytetään School Tour -kiertueella.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Johan Höysti, Schetelig, 0400 912 005

Kevyt-kasipallomaali-A5 Kevyt-kasipallomaali

Dopingvalvonta COVID-19 tilanteessa

Dopingvalvonta COVID-19 tilanteessa

Tiedote. Julkaistu: 26.03.2020, 16:47
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Maailmaanlaajuinen COVID-19-pandemia vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Myös dopingvalvontaa mukautetaan tilanteen vaatimalla tavalla asettaen kaikkien toimijoiden terveyden etusijalle. SUEK ohjeistaa urheilijoita niin viranomaisten ohjeiden kuin Maailman antidopingtoimisto WADAn suositusten pohjalta.

 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ottaa huomioon koronaviruksen luomat poikkeukselliset olosuhteet ja suhtautuu tilanteeseen asian vaatimalla vakavuudella. Kilpailutoiminnan keskeydyttyä suuria testitapahtumia ei ole. Kilpailun ulkopuolisia testejä voidaan toteuttaa viranomaisten ohjeistuksia noudattaen.

 

– Vaikka testimäärä hetkellisesti vähenisi, on hyvä muistaa, että dopingvalvonta on kestävyyslaji. Testaus on vain yksi osa valvontaa. Käytössä on myös muita keinoja, kuten tutkinnalliset menetelmät sekä vuosia kestävä huippu-urheilijoiden yksilöllinen pitkäaikaisseuranta. Urheilijat voivat olla normaalisti yhteydessä SUEKiin, mikäli heillä on mitä tahansa kysyttävää dopingvalvonnasta. Kaikkien, niin urheilijoiden kuin testihenkilöstön terveys on nyt tärkeintä, SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

 

Tämä tiedote on tehty WADAn kysymyksiä ja vastauksia urheilijoille asiakirjan pohjalta. WADA on laatinut kysymykset ja vastaukset yhdessä urheilijakomiteansa kanssa. Ne on tarkoitettu vastaamaan kysymyksiin, joita urheilijoilla voi olla antidopingasioihin liittyen tässä maailmanlaajuisesti haastavassa ja nopeasti muuttuvassa tilanteessa. SUEK on täydentänyt kysymykset ja vastaukset sopiviksi tämänhetkiseen Suomen tilanteeseen. Linkki alkuperäiseen englanninkieliseen tekstiin on tiedotteen lopussa.

 

– Tämä tilanne yhtä lailla poikkeuksellinen kaikille urheilijoille maailmanlaajuisesti. Jokaisella on monta asiaa mielessä, miten turvata oma ja läheisten terveys, miten jatkaa harjoittelua, kun harjoittelupaikat ovat pääosin sulkeutuneet eikä treenikavereiden kanssa voi harjoitella. Jokaisen pitää sopeuttaa toimintaansa poikkeuksellisiin olosuhteisiin, näin myös dopingvalvonnan osalta. Tämän vuoksi WADA on tehnyt urheilijoille kansainvälisesti yhtenevät ohjeistukset, tavoitteena selkiyttää heille tilannetta dopingvalvonnan osalta, WADAn ja Kansainvälisen olympiakomitean urheilijavaliokuntien jäsen Emma Terho sanoo.

 

Kysymykset ja vastaukset

 

1. Voidaanko minua edelleen testata COVID-19-pandemian aikana, vaikka käytössä on monia sosiaaliseen etäisyyteen ja eristykseen liittyviä rajoituksia?

 

Kyllä. Testaus on edelleen mahdollista missä ja milloin tahansa. Toiminnassa otetaan huomioon viranomaissuositukset. SUEKin dopingtestaajaverkosto kattaa koko maan.

 

2. Jos minut testataan, mitä tehdään tartunnan mahdollisuuden minimoimiseksi?

 

SUEK käyttää tehostettuja ja terveysviranomaisten suositusten mukaisia toimenpiteitä terveytesi ja dopingtestaushenkilöstön terveyden suojaamiseksi. Lisätietoa on WADAn 20.3.2020 julkaisemissa ohjeissa antidopingorganisaatioille, jonka linkki löytyy tämän tiedotteen lopusta.

 

3. Mihin erityisiin toimenpiteisiin antidopingorganisaatiot ryhtyvät minimoidakseen tartunnan mahdollisuuden?

 

WADA ohjeistuksen mukaisesti SUEK toteuttaa vain kaikkein kriittisintä dopingvalvontaa. SUEKin testaajat noudattavat vastuullisesti niin viranomaisohjeista kuin WADAn suosituksia dopingtestien toteuttamisessa. Testiryhmä käyttää asianmukaisia suojavarusteita. Lisäksi urheilijat ja dopingtestihenkilöstö noudattavat mahdollisuuksien mukaan suositeltua sosiaalista etäisyyttä, joka on kaksi metriä.

 

4. Mitä minun pitäisi tehdä, jos minulla on COVID-19-virukseen viittaavia oireita?

 

Sinun on asetettava etusijalle oma terveytesi ja läheistesi terveys. Jos epäilet saaneesi virustartunnan, tärkeintä on, että eristäydyt muista ja noudatat muita viranomaisten suosittelemia varotoimenpiteitä.

 

Mikäli olet testauspooliurheilija, voit kertoa tilanteestasi olinpaikkatietojen lähettämisen yhteydessä ADAMS -järjestelmään tai suoraan SUEKille sähköpostilla osoitteeseen antidoping@suek.fi. Sinun pitää kertoa tilanteestasi mahdollisen dopingtestikutsun yhteydessä. Mikäli et kuulu testauspooliin, sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa tilanteestasi SUEKille. Sinun pitää kuitenkin kertoa tilanteestasi dopingtestihenkilöstölle mahdollisen dopingtestikutsun yhteydessä.

 

5. Tarvitsenko edelleen erivapauden, jos minulla on kiellettyä ainetta tai menetelmää edellyttävä sairaus?

 

Niin kauan kuin olet testauksen piirissä, sinulla tulee olla voimassa oleva erivapaus. Jos sinulla on COVID-19-pandemian aikana vaikeuksia päästä lääkärille erivapaushakemusta tukevien asiakirjojen hankkimista varten, sinun on dokumentoitava kaikki asiaankuuluvien vaatimusten noudattamiseksi suoritetut toimet ja näiden esteet. Tilanteet käsitellään tapauskohtaisesti.

 

6. Jos urheilijoita ei testata säännöllisesti tai jos heitä testataan tavallista vähemmän, mitä WADA tekee varmistaakseen puhtaan kilpailun, kun tilanne palaa normaaliksi?

 

WADA seuraa tarkasti, missä testausmääriä on vähennetty tai missä testaus on peruttu kokonaan. Kun urheilumaailma palaa normaaliin, näihin testauksen mahdollisiin puutteisiin voidaan puuttua ylimääräisellä ja kohdennetulla testauksella.

 

SUEK mukauttaa dopingvalvontaa vallitsevaan tilanteeseen, joka tarkoittaa tällä hetkellä testimäärän vähemmistä muun muassa kilpailutapahtumien peruunnuttua. WADA ohjeistuksen mukaisesti SUEK toteuttaa vain kaikkein kriittisintä dopingvalvontaa. Tilanteen salliessa uudelleen arvioidaan testaussuunnitelmaa esimerkiksi testimäärien, painotusten sekä kohdentamisien osalta. Dopingtestaus on kuitenkin yksi osa dopingvalvontaa. Käytössä on muun muassa tutkinnalliset menetelmät sekä vuosia kestävä huippu-urheilijoiden yksilöllinen pitkäaikaisseuranta.

 

7. Onko minun edelleen toimitettava olinpaikkatietoni?

 

Mikäli kuulut testauspooliin, on sinun edelleen toimitettava ajantasaiset olinpaikkatietosi. Jos haluat antaa tietoja terveydentilastasi, eristyksestä, liikkumisrajoituksista ym. asioista, joilla voi olla vaikutusta dopingvalvontaan, voit ilmoittaa kyseiset tiedot esimerkiksi olinpaikkatietojen lähetyksen yhteydessä. Lisätietoa kysymyksessä 4.

 

8. Voinko kieltäytyä testauksesta, jos olen eristyksessä tai karanteenissa tai jos koen, ettei näytteenottohenkilöstö noudata riittäviä varotoimenpiteitä?

 

Et. Ellei voimassa ole pakollista eristystä tai ulkonaliikkumiskieltoa, sinua kehotetaan suostumaan testaukseen sekä noudattamaan SUEKin käyttöön ottamia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Jos kieltäydyt testauksesta, et anna näytettä saatuasi dopingtestikutsun tai jos et voi (tai halua) antaa näytettä suojatoimenpiteiden puutteen vuoksi, kieltäytymiseesi sovelletaan normaalia tulostenkäsittelyprosessia, joka tarjoaa sinulle asiamukaisen käsittelyn ja mahdollisuuden perustella toimintasi.

 

Kun otetaan huomioon, että käynnissä on vain vähän testaustoimintaa, urheilijoita kannustetaan suostumaan testaukseen. Urheilijalla on oikeus ottaa dopingtestiin mukaan oma avustajansa. Tätä suositellaan erityisesti alaikäisille ja vammaisurheilijoille. Mikäli avustajaa ei ole mahdollista ottaa mukaan testiin COVID-19 tilanteen vuoksi, tulee asia dokumentoida dopingtestin yhteydessä.

 

9. Kun testauksen määrää on vähennetty, miten voin tulevaisuudessa luottaa kilpailevani puhtaassa ympäristössä?

 

Kansanterveys asetetaan nyt antidopingjärjestelmän tarpeiden yläpuolelle ja tällä on vaikutuksia urheilun dopingin vastaisessa taistelussa. Tällä hetkellä niin harjoittelu kuin kilpailuiden järjestäminen on normaalitilannetta vähäisempää. Dopingnäytteitä voidaan kuitenkin säilyttää 10 vuotta mahdollisia uudelleen analyysejä varten. Lisäksi dopingin käyttö voidaan havaita poikkeamana Urheilijan biologisen passin näytteissä, COVID-19:n jälkeen tehdyissä testeissä.

 

Vaikka testauksen määrä väheneekin tänä aikana maailmanlaajuisesti, voit edistää antidopingtoimintaa varmistamalla olevasi ajan tasalla viimeisimmistä tiedoista ja koulutuksista sekä kannustamalla kilpakumppaneitasi ja joukkuetovereitasi tekemään samoin. Voit tutustua SUEKin Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen ja viestiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa koulutuksen suorittamisesta. Näin ilmaiset tukesi reilulle pelille ja puhtaalle urheilulle.

 

SUEK seuraa tilannetta ja päivittää tarvittaessa toimintaansa viranomais- ja Maailman antidopingtoimisto WADAn ohjeistuksen mukaisesti.

 

Lue lisää aiheesta:
WADAn ohjeet antidopingorganisaatioille
WADAn  kysymyksiä ja vastauksia urheilijoille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tarkoituksena on yhteistyössä urheilutoimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. SUEKin tehtäviä ovat urheilun eettiset asiat, antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen.

SUEK toteuttaa tehtäväänsä koulutuksen, tutkimuksen, viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön keinoin. Se tekee laaja-alaista yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälisten urheilutoimijoiden ja viranomaisten kanssa.

suek.fi | #puhtaastiparas | @SUEK_FINCIS

P00 maajoukkueen EM-kisat siirtyvät elokuulle

Poikien P00-käsipallomaajoukkueen EM-kisat siirtyvät heinäkuulta elokuulle. Alun perin kisat piti järjestää 3.-13.7. Bosnia-Hertsegovinassa, Bugojnassa.

EHF ilmoitti 25.3. että Korana-virus pandemian takia  kisat siirretään ja ne pidetään kuusi viikkoa myöhemmin, 13.-23.8. Siirretyt kisat järjestetään samassa paikassa kuin alun perin oli tarkoitus.

Osoita tukea seurallesi – #Seurapaitapäiväkotona kutsuu kaikki mukaan tiistaina 31.3.2020

Urheiluseuratoiminnan suurin vahvuus on yhteisöllisyyden voima – ja nyt sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Nyt kun emme voi fyysisesti olla toistemme seurassa, haluamme korostaa yhteisöllisyyden merkitystä ja luoda uusia keinoja osoittaa yhteenkuuluvuutta. Yksi tällainen keino on tunnustaa oman rakkaan seuran värejä Seurapaitapäivänä – tällä kertaa se tapahtuu vain kotona ja somessa.

Kutsumme teidät kaikki mukaan seurapaitapäivään 31.3.2020 osoittamaan yhteisöllisyyttä ja tukea vaikeassa tilanteessa oleville urheiluseuroille. Osallistuminen on helppoa ja turvallista ilman, että kenenkään tarvitsee lähteä väkijoukkojen keskelle. Seurapaitapäivä elää somessa, kuvien ja tekstien kautta.

 

Olympiakomitea kutsuu koko urheiluyhteisön mukaan osoittamaan tukensa seuratoiminnalle

Urheiluseurat liikuttavat yli 1,2 miljoonaa suomalaista. Suomen suurin kansanliike on nyt suurien haasteiden edessä, kun harrastustoimintaa ja kilpailuja ei koronavirustilanteen vuoksi voida järjestää. Osoita seurasydämesi omalle rakkaalle urheiluseurallesi: pue siis päälle oma seurapaita ja jaa kuvasi sosiaalisen median kanavissa tunnisteilla #seurapaitapäiväkotona ja #seurasydän. Tämä tehdään yhdessä, mutta jokainen omalla kotikentällään kotona.

– Haluamme tuoda seurapaitapäivällä iloa arkeen. Seurapaidan pukeminen päälle on myös kannanotto oman seurasi puolesta. Samalla voimme yhdessä jakaa tunteen, että emme ole yksin, vaan yhdessä, yhtenä suurena urheiluperheenä. Vaikka koronatilanne erottaakin meidät fyysisesti toisistamme, seuraan kuuluminen yhdistää meitä henkisesti ja auttaa jaksamaan vaikeina aikoina, toteaa Olympiakomitean seuratoimintayksikön johtaja Pekka Nikulainen.

 

#Seurapaitapäiväkotona – näin osallistut mukaan!

 1. Kaiva kaapista rakkaan seurasi seurapaita ja pue se päälle tiistaina 31.3.
 2. Nappaa kuva ja postaa se someen tunnisteilla #seurapaitapäiväkotona ja #seurasydän

Osallistuminen on helppoa ja turvallista ilman, että kenenkään tarvitsee lähteä väkijoukkojen keskelle. Seurapaitapäivä elää somessa, kuvien ja tekstien kautta. Osallistu seurapaitapäivään tiistaina 31.3.2020 jakamalla kuvasi somessa tunnisteilla #seurapaitapäivä #seurasydän.

www.seurasydan.fi

 

Materiaalipankki päivittyy pian uusilla #seurapaitapäiväkotona -kuvilla ja videolla. https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/LOGOT/Seurasyd%C3%A4n/

 

Syksyllä 2019 ensimmäistä kertaa järjestetyn #seurasydän-kampanjan yksi kohokohdista oli #seurapaitapäivä 24.9.2019, joka liputti suomalaista seuratoimintaa. Viime syksynä järjestetty Seurapaitapäivä-tempaus sai liikkeelle tuhannet suomalaiset. #Seurasydän-tunnuksella jaettiin yli 11 000 kuvaa ja tarinaa.

 

Lisätiedot:

Pekka Nikulainen
seuratoimintayksikön johtaja, Suomen Olympiakomitea
0400387326

Puheenjohtajan viesti kauden päätyttyä

Hyvät käsipallon ystävät,

Edessämme piti olla kaikkien aikojen jännittävin käsipallokevät, jonka kuluessa olisimme päässeet päästämään tunteemme valloilleen täysissä käsipallokatsomoissa. Piti olla. Yhtäkkiä olemme pandemian edetessä tilanteessa, jossa osoitamme välittämistämme välttelemällä toistemme tapaamista. Se koskettaa syvästi myös meitä urheilun ja ennen kaikkea joukkueurheilun ystäviä. Lue lisää

Käsipalloliiton kevätliittokokous 19.4.2020 siirtyy

Liittokokous oli tarkoitus järjestetää 19.4.2020 Lohjalla, Kisakallion Urheiluopistolla, mutta vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi kokousta siirretään myöhemmin päätettävään ajankohtaan.

Käsipallokausi 2019-20 on päättynyt

Käsipallokausi 2019-20 on päättynyt

Käsipalloliiton liittohallitus päätti torstai-iltana pitämässään kokouksessa päättää jo aiemmin keskeytetyn sarjatoiminnan kokonaisuudessaan kauden 2019-20 osalta. SM-seuroille lähetetyn kyselyn vastaukset tukivat liittohallituksen tekemää päätöstä.

Liittohallitus päätti, että sijoituksia ja mitaleita ei jaeta missään sarjassa. Pelattuja pelejä ja tilastoja ei kuitenkaan mitätöidä ja sarjataulukot ja muut tilastot arkistoidaan nykyisen tilanteen mukaisina.

Seurojen osallistumisoikeus ensi kauden miesten ja naisten Euroopan käsipalloliiton alaisiin Euroopan cupeihin määrittyy kansallisen rankingin mukaan

Sekä naisissa että miehissä ranking muodostetaan SM-sarjan ja SM-liigan menestyksen perusteella.
Liittohallitus päätti, että ranking muodostuu runkosarjan mukaan.

Naisten SM-sarjassa saatiin runkosarja päätökseen, joten kolme EHF Cup -paikkaa kuuluvat ensisijaisesti runkosarjan kolmelle parhaalle, jotka ovat HIFK, Dicken ja SIF.

Miesten SM-liigassa jatkosarjoja ehdittiin pelata täydet neljä kierrosta. Jatkosarjat jäivät kuitenkin kesken joten liittohallitus päätti että paikat EHF:n cuppeihin jaetaan runkosarjan päätöstilanteen mukaan.
Runkosarjan voitti BK-46 Karjaalta, joten se saa ensisijaisen osallistumisoikeuden European Handball Leagueen. Kolme EHF Cupin -paikkaa kuuluvat ensisijaisesti runkosarjan seuraaville joukkueille Dickenille, Cocksille ja SIF:lle. Varasijalla on HIFK.

Putoamisten ja nousujen osalta päätettiin, että miesten 1. divisioonasta ei putoa kukaan.
Miesten 2. divisioonan kaksi parasta (Atlas Vantaa ja HIFK II) saavat halutessaan paikan
1. divisioonasta. Sarjajärjestelmä sovitetaan toteutuneen joukkuemäärän mukaan.

SM-liigassa ja SM-sarjassa karsintoja ei ollut tarkoituskaan pelata, vaan niissä edessä on
SM-lisenssimenettely normaalin prosessin mukaan.

Lisäksi liittohallitus päätti, että kauden jäädessä nyt kesken, vuoden valinnat 2019-20 jätetään tekemättä. LähiTapiola-tähtipelaajat palkitaan ja yleisöäänestys All Stars -joukkueesta järjestetään.

Lisätietoa: puheenjohtaja Jari Henttonen, puh. 040 843 7532

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO
Liittohallitus

Suomen Käsipalloliiton toimiston väki myös etätöissä

Korona-virus (COVID-19) on iskenyt nyt kaikkialle Euroopassa ja jatkaa leviämistään maailmassa, maiden rajoja on suljettu ja tiukkoja rajoituksia liikkumiseen on annettu viruksen leviämisen estämiseksi. Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Lue lisää

Sisäjoukkuepelien yhteinen ohjeistus seuroille

Koronavirus on tuonut maailman haastavaan tilanteeseen ja poikkeuksellinen tilanne koskettaa myös urheilua. Suomalaiset sisäjoukkuepelit kokoontuivat maanantaina 16.3.2020 hakemaan yhteisiä linjauksia koronaviruksen seurauksena eteen tulevien haasteiden ratkaisemiseksi. Lue lisää

Yläkoululeiritykset peruuntuvat

Kisakallion Urheiluopisto on ilmoittanut peruuttavansa kaikki loput lukuvuoden yläkoululeiritykset.

Eilen tulleen hallituksen linjauksen, sekä THL:n ohjeistuksen pohjalta ilmoitamme, että peruutamme kaikki tulevat yläkoululeiritykset Kisakallion Urheiluopistolla (16.3.-2.4.).

Lisätietoja leirimaksun palauttamisesta tulee kaikille lähiaikoina.

Kiitämme urheilijoita ja perheitä kuluneesta leirityskaudesta

Tulemme informoimaan Team Kisakallion Partlle Cup -turnausmatkasta heti kun tilanne rauhoittuu.

Käsipallon sarjatoiminta pysähtyy 13.3.2020 alkaen toistaiseksi

Suomen Käsipalloliiton liittohallitus on tänään kokouksessaan päättänyt että kaikki Suomen Käsipalloliiton alainen kilpailutoiminta

keskeytetään perjantaista 13.3.2020 alkaen toistaiseksi (kaikki sarjat).

Käsipalloliiton liittohallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina 19.3., jolloin käsittelee tilannetta uudestaan ja päättää jatkotoimista.

Tiedotamme päätöksestä ja jatkotoimista kokouksen jälkeen.

Myös naisten maajoukkueen ensi viikon leiri ja ottelut Belgiaa vastaan on peruttu.

Harjoitustoiminnan osalta kukin jäsenseura tekee omat päätöksensä. Käsipalloliiton suositus on noudattaa viranomaissuosituksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL-ajankohtaista koronaviruksesta) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä.

Häirintävapaa urheilu -koulutuskiertue urheiluseuroille käynnistyy maakunnissa

Viimeaikaiset uutisoinnit ovat osoittaneet, että urheilussa esiintyy niin häirintää kuin muuta epäasiallista käytöstä. Tärkeää on, kuinka urheilu vastaa tähän haasteeseen. Tarvitaan entistä paremmat keinot niin rikkomusten ennaltaehkäisyyn kuin niihin puuttumiseen. Ensin ilmiö pitää kuitenkin tunnistaa Lue lisää

Olympiakomitealta harjoituskirja huipulle tähtääville urheilijoille

Suomen Olympiakomitea on julkaissut Kehity huippu-urheilijaksi –harjoituskirjan, joka on suunnattu huippua tavoitteleville toisen asteen urheilijoille. Kirja on jatkoa kolmeosaiselle Kasva urheilijaksi -harjoituskirjasarjalle, jonka kohderyhmää ovat yläkouluikäiset. Materiaalien muodostama kokonaisuus auttaa ja tukee nuorta urheilijaa kokonaisvaltaisessa urheilijaksi kasvamisessa.

 

Harjoituskirjaan pääset tutustumaan Olympiakomitean sivuilta:

Olympiakomitealta harjoituskirja huipulle tähtääville urheilijoille

 

Poikien yläkoululeiri 30.3.-2.4.2020

Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. Leiritykset ovat olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän valmentautumista sekä tukea urheilijoiden opiskelua.

Käsipallon yläkoululeirityksiä järjestetään 4 per ikäluokka. Jokaiselle leirille osallistuu noin 50 pelaajaa. Pelaajat leireille valitaan yhteistyössä liiton ja seurojen valmentajien kanssa.

Asenne ja motivaatio kehittyä urheilijana ovat kriteerit, joiden mukaan pelaajat valitaan leirille. Lajitaidot, pituus ja kätisyys katsotaan hyödyksi.

Pojat 2004/2005 osallistuvat ensimmäiseen kansainväliseen kilpailuunsa maajoukkueen Göteborgissa kesällä 2021, kun siellä pelataan European Open -turnaus.

Kesällä 2020 pojat 2004, 2005 ja 2006 pojat osallistuvat maailman suurimpaan kansainväliseen turnaukseen, Partille-cupiin, Team Kisakallio nimellä.

 

Käytäntö:

Yläkoululeirit alkavat maanantaiaamuna ja päättyvät torstai-iltana. Leirien aikana nuoret saavat opetusta liiton lajivalmentajilta sekä Kisakallion valmentajilta ja opettajilta. Leirit järjestetään yhteistyössä koulujen kanssa ja nuoret tekevät koulutehtäviä leirien aikana. Kouluyhteistyön takaamiseksi seurojen on hyvä olla yhteydessä kouluihin ja tähän saa tukea lajiliiton yhteyshenkilöiltä.

 

Leirien sisältö ja painopisteet:

 • Lajitaidot 10h
 • Lajiliiton linjaukset
 • Seuranta / mittarit – lajiliitot
 • Fyysinen valmennus + testaukset 10h
 • Lajiliiton linjaukset
 • Seuranta / mittarit – lajiliitot
 • Elämänhallinta 10h
 • Henkilökohtainen itsensä kehittäminen
 • Psyykkinen valmennus
 • Ravintovalmennus
 • Ajan hallinta (vrk/viikkorytmi)
 • Sosiaalinen elämä
 • Itsenäinen toiminta / vastuu
 • Seuranta / mittarit – valtakunnallinen
 • Kouluasiat 15h
 • Jatko-opinnot
 • Yhteistyö koulujen kanssa
 • Seuranta / mittarit – valtakunnallinen

 

Ilmoittautuminen leirille:

Ilmoittautumiseen liittyvä info, ilmoittautumislinkit sekä kaikki leireihin liittyvä materiaali on koottuna omalle leirikohtaiselle nettisivulleen. Perehdyttehän leirityksen ohjeisiin ja materiaaleihin. Huomioittehan, että ilmoittautuminen tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaisesti su 15.3. mennessä. 

Tämän leirin nettisivu, ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot, aikataulut sekä muu materiaali löytyy tästä linkistä –>> YKL 30.3.-2.4.2020

 

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen elena.kozharskaya@kisakallio.fi. Myöhässä tulleista ilmoittautumisista joudutaan perimään 45e laskutuslisä.

 

Leirikohtaisella nettisivulla on runsaasti tietoa leiristä ja käytännöistä. Katsokaa myös FAQ-sivu yleisimmistä kysymyksistä ja niiden vastauksista leireihin liittyen.

Mikäli et pääse tai halua osallistua leirille, ilmoitattehan siitä pikimmiten jaakko.horelli@finnhandball.net

 

Valitut pelaajat pojat 2006:

NoSukunimiEtunimiSeura
1AhonenMiikaelCOCKS
2AhtolaElielBK-46
3AllonenElisDicken
4AntinsaloDenaliCOCKS
5BerghällFrankAtlas
6BerglundArneDicken
7BondestamViggoDicken
8BärlundSebastianHIFK
9CollinTonyAtlas
10DahlbergHugoDicken
11EkströmRufusHIFK
12FagerströmMiguelGRIFK
13ForsénWalterSjundeå IF
14FyhrNicholasDicken
15GardziellaJoonaHIFK
16GrotenfeltMathiasDicken
17HagmanNoahEif
18HartikainenMaximHIFK
19HelldanAnselmiHIFK
20HolmbergIanBK-46
21HolmströmLinusBK-46
22HossainiAliAtlas
23HöystiIsacAkilles
24HögblomJonathanGRIFK
25JaariNoahGRIFK
26JahkonenMiskaCOCKS
27KarlssonConnySjundeå IF
28KarrentoLenniÅIFK
29KojoTheoAtlas
30KoskimiesAaroCOCKS
31LeppänenViliHIFK
32LindholmEvertGRIFK
33LindqvistAlfonsBK-46
34LundellEliasSjundeå IF
35LöfgrenAlbertBK-46
36MaksimainenAatosGRIFK
37MalkamäkiOliverÅIFK
38MillerEdvinSjundeå IF
39MyllysMikaelSjundeå IF
40MäättänenVilhoHIFK
41PakkasjärviAmosDicken
42PerhoWilliamÅIFK
43PråhlLiamBK-46
44PöntinenFelixGRIFK
45RantanenAttePIF
46RuisniemiJasperSjundeå IF
47SaxénAronDicken
48SiggbergAntonBK-46
49SiroRobertSjundeå IF
50StenCedricGrIFK
51TuomaalaTobiasPIF
52UkkonenViljoHIFK
53VainikainenLinusBK-46
54VainionpääOskariCOCKS
55VesterinenOttoEif
56WesterlundIsakPIF
57WesterlundTomasSjundeå IF
58WickströmRagnarDicken
59ÖunapLeonDicken

Valitut pelaajat pojat 2004-2005

NoSukunimiEtunimiSeura
1AspegrenAdamPIF
2BergholmMaximilianGrIFK
3BlomqvistJohnPIF
4FrankenhaeuserLukasAkilles
5FredriksonWilliamAkilles
6GranforsCarloDicken
7HagaChristianDicken
8HagmanLiamBK-46
9HernbergPeikDicken
10HofmannJussiTSV Allach
11HofmannPaavoTSV Allach
12HolmbergEeroHIFK
13HolmlundSimonBK-46
14HålmanNikoCocks
15JoensuuRoniSIF
16JonssonDanielDicken
17KaitarantaNicholasAkilles
18KangasniemiJuusoCocks
19KempeAntonSIF
20KnaapinenJooaBK-46
21KolkkiAlttiHIFK
22KoskelaAnselmiCocks
23KoskueAntonHIFK
24KronbergAaronPIF
25KullbergRobinBK-46
26LaineEemilHF Åifk
27LaitaharjuEemeliCocks
28LindbergCasperPIF
29LindholmMatiasBK-46
30LundellRasmusKyIF
31LundqvistLinusBK-46
32LundqvistLucasKyIF
33LönnqvistNoahBK-46
34MalkamäkiWilliamHF Åifk
35ManninenMatiasKyIF
36MeinanderJakobHIFK
37MännikköEmilGrIFK
38NokkalaEetuCocks
39NurmiNickeTurku HC
40NystenWilliamGrIFK
41NyströmArthurGrIFK
42OjalaMarcusBK-46
43PöyryMicoSIF
44Ranta-AhoLiamPIF
45ReenpääNicolasKyIF
46RoosIvanBK-46
47RosenlundVilhelmPIF
48SandinOliverDicken
49SegersvenAlexanderGrIFK
50SjöstedtAxelSIF
51SjöstrandNoelGrIFK
52SprangerDanielGrIFK
53SuopajärviOskariAtlas
54TamminenJoonaCocks
55TörnJuliusHF Åifk
56WeckströmAlbinBK-46
57WesterlundAaronPIF
58WickströmVidarDicken
59ViitaUrhoCocks
60ViitalaKristianHIFK
61VirenValtteriCocks
62Von TroilFredrikDicken
63ÖsterblomRichardAkilles

Tulkintaohje sääntöön 8:10a

Käsipalloliiton liittohallitus on kokouksessaan 2.3.2020 päättänyt uudesta tulkintaohjeesta koskien sääntöä 8:10a (erittäin törkeän epäurheilullinen käytös).

 

Tulkintaohje §8:10a

 

 

YLÄKOULULEIRITYS TYTÖT S. 2004-05 JA 2006 KISAKALLIOSSA 23.-26.3.2020

Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. Leiritykset ovat olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän valmentautumista sekä tukea urheilijoiden opiskelua.

Lue lisää

TYTTÖJEN (SYNT. -06) POHJOISMAISTEN KOULUKISOJEN KARSINNAT 5.3. JA 12.3. RUSKEASUOLLA

Tyttöjen pohjoismaiset koulukisat järjestetään Reykjavikissa 24-29.5.2020. Kisojen lajit ovat tyttöjen käsipallo, poikien jalkapallo sekä tytöille ja pojille yleisurheilun joukkuemoniottelu.

Osallistumisoikeus on 2006 ja sitä myöhemmin syntyneillä Helsingissä asuvilla ja Helsingissä koulua käyvillä oppilailla. Helsingin opetusvirasto maksaa kaupungin ylläpitämien koulujen matkakulut Islantiin ja Reykjavikin kaupunki vastaa majoitus- ja ruokailukuluista kisojen aikana.

Käsipallojoukkueen karsintatilaisuudet pidetään Ruskeasuon Liikuntahallissa, Ratsutie 10, 00280 Helsinki, torstaina 5.3.2020 klo 14-15.30 ja torstaina 12.3.2019 klo 13.30-15.

Lisätietoja: Hilding ”Hilu” Lindroos, hilu.lindroos@edu.hel.fi puh. +358 50 531 9458.

PMKK20kutsu