Artikkelit

Cocks on käsipallon uusin Tähtiseura

Riihimäen Cocks on uusi Tähtiseura käsipallossa. Auditointitilaisuus järjestettiin 4.12. etäyhteyksien avulla. Cocks suoritti sekä lasten ja nuorten toiminnan että aikuisten harrastetoiminnan tähtimerkit.

Kolmannen mahdollisen osa-alueen, huippu-urheilun, suorittaminen tulee mahdolliseksi vasta ensi vuonna, kun laatutekijäprosessi saadaan siltä osin päätökseen. Huippu-urheilun osa-alueen suorittamiseen ei voi hakea, vaan liitto kutsuu kriteerit täyttävät seurat tähän mukaan.

Cocksilla harjoittelu- ja peliolosuhteet ovat kunnossa uuden areenan myötä. Seura panostaa valmentajien osaamiseen ja kaikilla joukkueilla on käytössä valmennuksen analyysityökalu XPS. Valmentajia myös kannustetaan kouluttautumiseen eri keinoin. Kansainvälistä valmennusosaamista on ammennettu mm. tuomalla luennoitsijoita Euroopasta Riihimäelle.

Puheenjohtaja Jari Viita korosti, että vahvaa juniorityötä tekevien seurojen on tärkeää laajentaa toimintaansa lähialueille, jotta pelaajia riittää ja käsipallo pystyy vahvistamaan asemaansa yhteiskunnassa. Cocks satsaa jatkossa entistä enemmän myös tyttöjen ja naisten toimintaan. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa paikka naisten SM-sarjassa.

Urheilijan polun ja valmennuslinjan edelleen kehittäminen ja siitä viestiminen seurassa ovat jatkuva kehitysprosessi. Tässä työssä avoimuus korostuu jatkossa.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Tähtiseura-ohjelmasta lisää liiton sivuilla.

Dicken on uusi Tähtiseura käsipallossa

Dicken on uusi Tähtiseura käsipallossa. Tämä varmistui auditointitilaisuudessa keskiviikkona 12.8. Auditoinnissa käytiin läpi seuran toiminta lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastetoiminnan osa-alueiden kautta. Näin Dicken on myös ensimmäinen käsipalloseura, joka saa aikuisten Tähtimerkin.

Dickenin Tähtimerkkiä koristavat nyt siis sekä lasten ja nuorten vihreä että aikuisten punainen tähtikuvio. Kolmannen mahdollisen osa-alueen, huippu-urheilun, suorittaminen tulee mahdolliseksi vasta myöhemmässä vaiheessa, kun tämä osa-alue valmistuu Käsipalloliiton ja seurojen prosessissa.

Auditoinnissa nousi esiin lukuisia hyviä käytäntöjä ja myös kehityskohteita tunnistettiin. Dicken on Suomen suurin käsipalloseura ja pystyy tarjoamaan toimintaa kaiken ikäisille. Viime vuosina on kehitetty malleja, joiden avulla kukin pystyy harrastamaan lajia motivaationsa mukaan ja liikkuminen eri ryhmien välillä on joustavaa. Olosuhdetilanne on myös parantunut uusien hallien myötä, mutta haasteena on toiminnan leviäminen niin moniin toimipisteisiin ja yli kaupunkirajojen. Uusien joukkueiden perustamiseen kehitetty konsepti on osoittanut toimivuutensa ja tämä takaa jatkuvuuden toiminnassa.


Auditoinnissa Dickeniä edustivat vasemmalta: Anna Airava (tj), Jóhanna Gunnlaugsdóttir (projektipäällikkö), Jan Hellman (pj), Cai Granfors (hallitus)

 

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Tähtiseura-ohjelmasta lisää liiton sivuilla.

Tähtiseura-ohjelma arvioitiin vaativaksi KIHUN selvityksessä

KIHU arvioi Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisen Tähtiseura-ohjelman melko vaativaksi.

Käsipallossa tähtiseuroja on tällä hetkellä kaksi: Sjundeå IF ja Akilles, jotka ovat lasten ja nuorten osa-alueen tähtiseuroja. Lisäksi Käsipalloliitto kehittää yhteistyössä seurojen kanssa huippu-urheilun osa-aluetta. Huippu-urheilun laatutekijät on tarkoitu saada valmiiksi kevääseen 2021 mennessä.

Useampi käsipalloseura on hypännyt kevään aikana Tähtiseura-polulle, joten viimeistään syksyllä on luvassa uusia Tähtiseuroja käsipallon piiriin.

Tähtiseura-ohjelman arviointi: sisällöiltään osuva, samalla vaativa laatuohjelma

Tiedote. Julkaistu: 15.06.2020, 14:11
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheiluseurojen oma laatuohjelma, Tähtiseura-ohjelma on ollut käynnissä vuoden 2018 alusta alkaen. Ohjelmasta tehdyn arvioinnin mukaan kehitysprosessi koettiin seuroille hyödylliseksi ja laatuohjelman sisällöt hyviksi. Ohjelman vaativuus asettaa haasteita niin seuroille kuin järjestöillekin.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma urheiluseuroille. Tähtiseura-ohjelmassa seurat voivat kehittää toimintaansa kolmella eri osa-alueella: lasten ja nuorten, aikuisten, sekä huippu-urheilun seuratoiminnan alueilla. Laadun kehittäminen ja arviointi tapahtuu neljässä teemassa: urheilutoiminta, johtaminen ja hallinto, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Seuran kehittämisen tueksi ohjelma tarjoaa erilaisia työkaluja ja sähköisen verkkopalvelun. Ohjelmaan osallistuvilla seuroilla on mahdollisuus osallistua auditointiin ja tavoitella Tähtimerkkiä, joka on tunnus laadukkaasta seuratoiminnasta. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana yli 500 Tähtiseuraa 42 eri lajissa.

KIHU toteutti yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa ohjelman starttivaiheen arvioinnin. Arviointi pureutui ohjelman taustalla tehtyihin valintoihin, ohjelman kehitykseen ja ohjelman vastaanottoon lajiliittojen, aluejärjestöjen ja urheiluseurojen keskuudessa.

Sekä arviointiin osallistuneista seurakehittäjistä että seuroista yli 90 prosenttia piti Tähtiseura-prosessia hyödyllisenä välineenä seurojen kehittymiseen. Ohjelma on siten pystynyt vastaamaan hyvin alkuperäiseen tarkoitukseensa eli seuratoiminnan laadun kehittämiseen.

Ohjelmassa kehitetyt sisällöt, kuten seuroille asetetut laatukriteerit, koettiin hyviksi ja merkityksellisiksi seurojen laadun kehittämisen ja tunnistamisen kannalta. Sisältöjen onnistumiseen on vaikuttanut valinta ohjelman tietoperustaisesta kehittämisestä: kehitystyössä on hyödynnetty sekä tutkimustietoa, seurakehittäjien kokemustietoa, että kokeilujen kautta saatua ymmärrystä.

– Sisältöjen kehittämiseen on tehty paljon työtä. Joidenkin sisältöjen havaittiin olevan vielä vaikeaselkoisia tai laatukriteerien päällekkäisiä keskenään, joten niiden edelleen kehittäminen on jatkossa tärkeää, toteaa arvioinnin toteuttanut projektitutkija Sanna Pusa.

Tähtiseura-ohjelman haasteena tuli esiin sen vaativuus. Verrattuna aiempaan urheilun yhteiseen laatuohjelmaan, Sinettiseura-ohjelmaan, vaatimustasoa laatumerkille nostettiin erityisesti seuran johtamisen osalta. Kriteeristön laajentumisen lisäksi seuroissa koettiin haasteita organisoida ja löytää aikaa kehitystyöhön. 29 prosenttia kyselyyn vastanneista seuratoimijoista koki Tähtiseura-prosessin olevan liian raskas seuroille, seurakehittäjistä näin ajatteli peräti puolet. Huolta herätti myös pienten, täysin vapaaehtoispohjalta toimivien seurojen mahdollisuudet osallistua ohjelmaan. Ohjelmassa on siten tärkeää sovittaa laatuvaatimuksia seurojen käytännön mahdollisuuksiin.

– Lisäksi on otettava huomioon, että ohjelman vaatimustason nosto yhdistettynä tavoitteeseen Tähtiseurojen määrän voimakkaasta kasvusta aiheuttaa työtä paitsi seuroissa, myös järjestöjen tasolla. Laatuohjelma vaatii edelleen ja enenevästi järjestöjen yhteisiä panostuksia, tähdentää arviointityötä ohjannut erikoistutkija Outi Aarresola.

Valmistuneen arviointiraportin ohella ohjelman arviointitietoa on hyödynnetty koko projektin ajan. Esimerkiksi kyselyissä esiin tulleita asioita on viety suoraan kehitystyöhön jo kuluneen kevään aikana.

– Arviointi on tuottanut tietoa ohjelman jatkokehittämiselle niin seurojen, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen näkökulmasta kuin itse ohjelman kehittämiseen. Ohjelma ja sen työkalut mahdollistavat myös kevyemmän osallistumisen seuroille. Tätä haluamme jatkossa konseptoida ja viestiä paremmin. Tunnistamme myös sen, että toiminnan kehittäminen ja laatu vaativat työtä, mutta juuri tämän työn tuloksena seurat kehittyvät. Oikea vaatimustaso löytyy tietoa ja kokemuksia yhdistämällä. Tärkeimpänä onnistumisena koemme erinomaisen yhteistyön lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa, toteaa Olympiakomitean seuratiimin asiantuntija Anna Kirjavainen.


Linkki arviointiin:
Tähtiseuraohjelman arviointi: Starttivaihe 2017-2019. Pusa, S., Aarresola O. ja Vihinen T. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2020. ISBN 978-952-7290-15-6, ISSN 2489-8317. https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2020_pus_thtiseurao_sel30_49609.pdf

Lisätietoja:
Projektitutkija Sanna Pusa, p. 041 730 1450, sanna.pusa@kihu.fi
Erikoistutkija Outi Aarresola, p. 040 509 7078, outi.aarresola@kihu.fi


Tähtiseura-ohjelman arviointi on osa KIHUn ja Olympiakomitean yhteistyötä suomalaisen urheilun tietoperustaisessa kehittämisessä ja johtamisessa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus edistää suomalaisen huippu-urheilun menestystä tukemalla valmentautumista sekä kehittämällä ja jakamalla osaamista koko urheilijan polulla. Toiminnan painopistealueita ovat harjoittelu ja seuranta, lasten ja nuorten urheilu, kilpailusuorituksen ja pelin kehittäminen, urheilun toimintaympäristöt, urheilijan terveydenhuolto sekä innovaatiot ja uudet teknologiat. www.kihu.fi

Lähde: KIHUN tiedote

Sjundeå IF:lle käsipallon Tähtiseura-merkki

Sjundeå IF:lle luovutettiin Tähtimerkki osoituksena laadukkaasti järjestetystä lasten ja nuorten toiminnasta. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen sekä aluejärjestöjen yhteinen seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Käsipalloliiton puheenjohtaja Jari Henttonen, Sjundeå IF:n puheenjohtaja Susanne Ekström ja Sjundeå IF:n käsipallojaoston puheenjohtaja Susanna Jürgens

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

Sjundeå IF on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Onko sinun seurasi jo Tähtiseura?  Tutustu Tähtiseura-ohjelmaan ja Tähtiseura-verkkopalveluun osoitteessa www.tähtiseurat.fi

Tähtiseura-verkkopalvelu on uusi seuran kehittämisen tukipalvelu kaikille seuroille

Urheiluseuran kehittäminen on innostavaa tiimityötä! Olympiakomitea on avannut seurojen kehittämisen apuvälineeksi uuden digitaalisen työkalun, Tähtiseura-verkkopalvelun. Verkkopalvelu sopii kaikille seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille seuroille.

Verkkopalvelussa seura voi tehdä kehittämistyötään itsenäisesti sekä yhdessä vuorovaikutuksessa seuran oman lajiliiton ja aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Tähtiseura-verkkopalvelussa seura kehittää toimintaansa Tähtiseura-ohjelmalle määritellyiden laatutekijöiden mukaisesti. Laatutekijät, joiden kehittämisessä seura voi hyödyntää työkalua ovat: seuran urheilutoiminta, johtaminen ja hallinto, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Verkkopalvelusta löytyvät seuratoiminnan kehittämiseen tarvittavat tehtävät ja työkalut.

– Seura voi hyödyntää palvelun osa-alueita esim. seuran hallinto, vaikka seura ei tavoittelisikaan Tähtimerkkiä. Mikäli seura haluaa lähteä tavoittelemaan seuratoiminnan laatuohjelman Tähtimerkki-tunnusta itselleen, käytetään Tähtiseura-verkkopalvelun työkaluja apuna laatuasioiden todentamisessa eli auditoinnissa,  kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja.

Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö on kaikille seuroille maksutonta ja se toimii myös mobiilisti. Palvelu on myös jatkuvasti kehittyvä: ensi vuonna tulossa mm. ruotsinkielinen versio sekä uusia kehittämistyötä tukevia ominaisuuksia ja työkaluja!  Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisporttia. Suomisport on urheiluyhteisön oma, laajeneva digipalvelu, joka helpottaa seurojen arkea ja tuottaa tietoa seuran toiminnasta.

Lisätietoja Käsipalloliitosta: taneli.tiilikainen(at)finnhandball.net 040 3545 810

 

Tähtiseura-ohjelma kehittää kaikkia seuroja

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien toimintatapojen ja työkalujen avulla yhdessä asiantuntijoiden ja muiden laatuseurojen kanssa.

  • Elinvoimainen seuratoiminta elää ajassa ja pystyy muuttumaan ympäristönsä mukaan. Eli kuunnellaan ihmisiä, jotka ovat toiminnassa mukana ja vastataan odotuksiin. Ollaan valmiita kokeilemaan ja opitaan kokeiluista, kommentoi Olympiakomitean puheenjohtajaTimo Ritakallio Tähtiseura-päivillä Helsingissä lokakuussa.

Kehittämistyön tuloksena seura voi tavoitella ohjelman tunnusta, Tähtimerkkiä. Tähtimerkki viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Uusia Tähtiseuroja on tällä yli 500 ja ne toimivat 41 eri lajissa.

Tähtiseura-verkkopalvelu on uusi seuran kehittämisen tukipalvelu kaikille seuroille

Urheiluseuran kehittäminen on innostavaa tiimityötä! Olympiakomitea on avannut seurojen kehittämisen apuvälineeksi uuden digitaalisen työkalun, Tähtiseura-verkkopalvelun. Verkkopalvelu sopii kaikille seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille seuroille.

Verkkopalvelussa seura voi tehdä kehittämistyötään itsenäisesti sekä yhdessä vuorovaikutuksessa seuran oman lajiliiton ja aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Tähtiseura-verkkopalvelussa seura kehittää toimintaansa Tähtiseura-ohjelmalle määritellyiden laatutekijöiden mukaisesti. Laatutekijät, joiden kehittämisessä seura voi hyödyntää työkalua ovat: seuran urheilutoiminta, johtaminen ja hallinto, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Verkkopalvelusta löytyvät seuratoiminnan kehittämiseen tarvittavat tehtävät ja työkalut.

– Seura voi hyödyntää palvelun osa-alueita esim. seuran hallinto, vaikka seura ei tavoittelisikaan Tähtimerkkiä. Mikäli seura haluaa lähteä tavoittelemaan seuratoiminnan laatuohjelman Tähtimerkki-tunnusta itselleen, käytetään Tähtiseura-verkkopalvelun työkaluja apuna laatuasioiden todentamisessa eli auditoinnissa,  kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja.

Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö on kaikille seuroille maksutonta ja se toimii myös mobiilisti. Palvelu on myös jatkuvasti kehittyvä: ensi vuonna tulossa mm. ruotsinkielinen versio sekä uusia kehittämistyötä tukevia ominaisuuksia ja työkaluja!  Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisporttia. Suomisport on urheiluyhteisön oma, laajeneva digipalvelu, joka helpottaa seurojen arkea ja tuottaa tietoa seuran toiminnasta.

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa

Onko sinun seurasi jo Tähtiseura?  Tutustu Tähtiseura-ohjelmaan ja Tähtiseura-verkkopalveluun osoitteessa www.tähtiseurat.fi

Lisätietoja Käsipalloliitosta: taneli.tiilikainen(at)finnhandball.net 040 3545 810

Porvoon Akilles ensimmäinen Tähtiseura käsipallossa

Porvoon Akilles on hyväksytty mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan.  Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Akilleen puheenjohtaja Andreas Frejborg vastaanottaa Tähtiseura-merkin
Käsipalloliiton puheenjohtaja Jari Henttoselta

 

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

Akilles on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla. Onnittelemme seuraa Tähtimerkistä, kertoo ohjelman tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

– Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä ja saavuttaa menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymällä seura saa apua ja työkaluja toiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Seurojen yhdessä muodostama Tähtikuvio loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään, kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja innostuneena. 

Lisätietoja

https://finnhandball.net/seuratoiminta/tahtiseurat-laatuohjelma/

Huom. Tähtiseuraohjelman myötä aiemmin käytössä ollut Sinettiseuratoiminta on päättynyt.