VARUSMIESPALVELUS PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULUSSA SANTAHAMINASSA HELSINGISSÄ

Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelustaan suorittaville motivoituneille ja lahjakkaille ur-heilijoille (ml naiset) mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista valmentautumista. Vuodesta 1979 alkaen Urheilukoulussa on palvellut jo 6200 urheilijaa 57:stä eri lajista. Urheilukoulu tar-joaa hyvät harjoitteluolosuhteet sekä riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalve-luksen ohessa.

Urheilukoulun talvilajien palveluksenaloitus
Talvilajien urheilijat aloittavat varusmiespalveluksen III/18 saapumiserässä Kaartin jääkärirykmentissä 16.4.2018.

Valmennus
Urheilukoulussa on valmennukseen varattu aikaa päivittäin 2-8 tuntia (yhteensä noin 12–30 h/vko). Har-joitteluun on lisäksi käytettävissä lähes kaikki illat ja viikonloput (pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjo-aa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai urheiluopistoilla. Valmennustoiminta to-teutetaan koulutettujen sotilasvalmentajien koordinoimana. Pääosassa lajeista osallistuu pääkaupunki-seudun urheiluakatemian järjestämään valmennustoimintaan sekä lumilajien urheilijat Vuokatti-Ruka akatemian valmennustoimintaan, myös erilaisilla yhteistyömalleilla lajiliittojen kanssa voidaan valmen-nusta järjestää.

Valitut urheilijat sitoutuvat lajiliiton valmennukseen. Urheilukouluun valitut suorittavat valmennuskurssin palveluksensa aikana. Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee urheilijoille lihastasa-painokartoituksen palveluksen aikana, lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

Muita tietoja
Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa joko 165 vrk tai 347 vrk. Heidät koulutetaan miehistötehtäviin ja ali-upseereiksi. Parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen. Myös reserviupseerikurssi pide-tään Urheilukoulussa (Santahamina) ja urheilijat voivat kurssin aikana harjoitella säännöllisesti.

Hakeutuminen
Urheilukoulun hakijoiden tulee edustaa ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua. Urheilulajin tulee olla Olympia- tai MM-kilpailujen ohjelmassa tai lajin tulee olla laajasti harrastettu Suomes-sa/ulkomailla. Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä psykologisten ja fyysisten tes-tien tulosten perusteella. Urheilukouluun voi hakea myös hierojan ammattitutkinnon suorittaneet varus-miesikäiset henkilöt.

Huhtikuun saapumiserään hakevien talvilajien urheilijoiden, joiden kansallinen kilpailutoiminta ajoittuu syksystä kevääseen (mm. alppihiihto, pikaluistelu, kamppailulajit (pl. paini ja judo), jääkiekko, salibandy, kori-, käsi- ja lentopallo, mailapelit (pl. tennis) keilailu, kilpatanssi, e-urheilu jne.) on jätettävä hakemuk-sensa 1.1.2018 mennessä. Valintakokeet järjestetään Kaartin jääkärirykmentissä, Helsingissä 29. -31.1.2018..
Erillisiä hakulomakkeita erikoisjoukkoihin saa aluetoimistoista ja Urheilukoululta (www.puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet –> hakemus erikoisjoukkoihin)

Tiedustelut
Valmennuspäällikkö
0299 421815
Osoite
Kaartin jääkärirykmentti/Urheilukoulu, PL 6, 00861 Helsinki