Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on monipuolinen seura- ja liikuntatoiminnan edistäjä ja yhteistyön koordinoija. ESLU kehittää toimintaansa alueellaan olevien tarpeiden mukaan toimien edunvalvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palveluorganisaationa. Toiminnan keskeisenä painopisteenä on seura- ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Tavoitteena on edistää seurojen ja muiden paikallistason liikuntatoimijoiden onnistumisen edellytyksiä.

ESLU tuottaa ja kehittää liikuntapalveluja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, aluejärjestöt, uusi Olympiakomitea sekä paikallistasolla Etelä-Suomen aluehallintovirasto, urheiluseurat ja kunnat. Lisäksi ESLU tekee yhteistyötä jäsenjärjestöjen, muiden kansalaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

ESLU on metropolialueen liikunnan ja urheilun:

  • Verkoston rakentaja
  • Koulutustoiminnan kehittäjä ja koordinoija
  • Seura- ja liikuntatoiminnan edunvalvoja sekä palvelujärjestö

Toimialat:

  • Lasten ja nuorten liikunta
  • Aikuis- ja terveysliikunta
  • Seura- ja järjestötoiminta

Kaikissa toiminnoissa huomioidaan yhteisesti sovitut arvot – ESLU on helposti lähestyttävä, ajassa mukana oleva, laadukas asiantuntija ja yhteistyökumppani, joka toteuttaa urheiluyhteisön eettisiä periaatteita.