Käsipalloliitto on vahvasti lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamista vastaan

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet lasten ja nuorten harrastustoiminnalle vaikeita aikoja. Koronarajoitusten takia harrastamiseen on tullut pakollisia ja erittäin haitallisia taukoja. Suomen Käsipalloliitto näkee maan hallituksen nyt antaman suosituksen lasten ja nuorten harrastus- ja kilpailutoiminnan keskeyttämisestä täysin suhteettomana.

Käsipallossa on monen muun lajin ja harrastuksen tavoin tehty vuosikausia lujasti töitä lasten ja nuorten pitämiseksi ohjatun harrastuksen parissa ja nyt esitetty toiminnan alasajo jälleen kerran johtaa väistämättä siihen, että harrastusten parista putoaa entistä useampi. Tämä ei voi olla tavoitteena ja nyt annetun suosituksen haitat ylittävät mahdolliset hyödyt moninkertaisesti.

Lasten ja nuorten liikkumisen vähentymisestä on kannettu huolta valtakunnallisella tasolla jo vuosia ja harrastustoiminnan keskeyttäminen huonontaa tilannetta entisestään merkittävästi. Tämän lisäksi harrastamisen kieltäminen johtaa kenties vielä suurempiin ongelmiin henkisellä puolella. Monelle lapselle ja nuorelle vakiintunut rytmi koulunkäynteineen ja sen jälkeisine harjoituksineen ja peleineen on kullanarvoinen henkireikä ja korostuu vielä tilanteissa, joissa kotiolot eivät välttämättä ole kaikkein vakaimmat.

Rajoitusten kohdistamisesta lapsiin ja nuoriin on jatkuvasti puhuttu viimesijaisena keinona ja nyt tehty päätös on vahvasti ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Koronatilanne on luonnollisesti huomioitava koko yhteiskunnan tasolla, mutta Käsipalloliitto ei näe, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeyttäminen olisi tässä tilanteessa välttämätön ja oikeansuhtainen tapa toimia. Päinvastoin, mikäli kausi jälleen keskeytetään, ikävää satoa tullaan korjaamaan vielä vuosienkin päästä – koskien kaikkea ohjattua harrastustoimintaa ja sen tuomaa hyvää niin fyysisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin kannalta.