Dicken on uusi Tähtiseura käsipallossa

Dicken on uusi Tähtiseura käsipallossa. Tämä varmistui auditointitilaisuudessa keskiviikkona 12.8. Auditoinnissa käytiin läpi seuran toiminta lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastetoiminnan osa-alueiden kautta. Näin Dicken on myös ensimmäinen käsipalloseura, joka saa aikuisten Tähtimerkin.

Dickenin Tähtimerkkiä koristavat nyt siis sekä lasten ja nuorten vihreä että aikuisten punainen tähtikuvio. Kolmannen mahdollisen osa-alueen, huippu-urheilun, suorittaminen tulee mahdolliseksi vasta myöhemmässä vaiheessa, kun tämä osa-alue valmistuu Käsipalloliiton ja seurojen prosessissa.

Auditoinnissa nousi esiin lukuisia hyviä käytäntöjä ja myös kehityskohteita tunnistettiin. Dicken on Suomen suurin käsipalloseura ja pystyy tarjoamaan toimintaa kaiken ikäisille. Viime vuosina on kehitetty malleja, joiden avulla kukin pystyy harrastamaan lajia motivaationsa mukaan ja liikkuminen eri ryhmien välillä on joustavaa. Olosuhdetilanne on myös parantunut uusien hallien myötä, mutta haasteena on toiminnan leviäminen niin moniin toimipisteisiin ja yli kaupunkirajojen. Uusien joukkueiden perustamiseen kehitetty konsepti on osoittanut toimivuutensa ja tämä takaa jatkuvuuden toiminnassa.


Auditoinnissa Dickeniä edustivat vasemmalta: Anna Airava (tj), Jóhanna Gunnlaugsdóttir (projektipäällikkö), Jan Hellman (pj), Cai Granfors (hallitus)

 

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Tähtiseura-ohjelmasta lisää liiton sivuilla.