Artikkelit

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2021

Suomen Käsipalloliiton kevätliittokokous pidettiin lauantaina 17.4.2021 Helsingissä, Sporttitalossa, Covid-19 pandemiasta johtuen poikkeuksellisesti etäkokouksena.

Edustettuna kokouksessa oli 10 seuraa 31:stä, edustaen 59 ääntä. Lue lisää

Käsipalloliitto kutsuu kevätliittokokoukseen 17.4.2021

Suomen Käsipalloliiton ry:n jäsenseurat kutsutaan liiton varsinaiseen kevätliittokokoukseen, joka pidetään lauantaina 17. huhtikuuta 2021 klo 13.00 alkaen Kisakalliossa, Lohjalla. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30.

Osallistujille on tarjolla yhteinen lounas ennen kokousta klo 12.00.

Mikäli kokoontumisrajoitukset eivät helpota, on kokoukseen mahdollista osallistua etäyhteyksien kautta.

Kokouskutsu

SKPL_kevätliittokokouskutsu_2021_fin

SKPL_kevätliittokokouskutsu_2021_swe

Kevätliittokokous 2020

Suomen Käsipalloliiton kevätliittokokous pidettiin Helsingissä Covid-19 pandemiasta johtuen poikkeuksellisesti vasta 4.6.2020.

Edustettuna kokouksessa oli 10 seuraa 31:stä edustaen 55 ääntä.

Liittokokous hyväksyi vuosikertomuksen 2019 sekä vahvisti Käsipalloliiton vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tili- ja vastuuvelvollisille.

Käsipalloliiton tulos vuonna 2019 oli – 26.628 €. Oma pääoma 31.12.2019 oli + 235.805 €.

Kokousmateriaali:

Vuosikertomus: Suomen_kasipalloliiton_vuosikertomus_2019_07042020_netti

Puheenjohtaja Jari Henttosen avauspuhe: Jari Henttosen avauspuhe 040620

Talouspäällikkö Terhi Tuoman esitys vuoden 2019 tuloksesta: Tulos 2019 Esitys liittokokoukselle

Kokouksen pöytäkirja:

Kevätliittokokous 2020 Pöytäkirja_allekirjoitettu

Käsipalloliiton kevätliittokokous 19.4.2020 siirtyy

Liittokokous oli tarkoitus järjestetää 19.4.2020 Lohjalla, Kisakallion Urheiluopistolla, mutta vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi kokousta siirretään myöhemmin päätettävään ajankohtaan.

Käsipalloliiton Kevätliittokokous 2019 takana

Suomen Käsipalloliiton kevätliittokokous pidettiin Kisakalliossa, Lohjalla, lauantaina 25.4.2019.

Edustettuna kokouksessa oli 9 seuraa 31:stä.

Liittokokous hyväksyi vuosikertomuksen 2018 sekä vahvisti Käsipalloliiton vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tili- ja vastuuvelvollisille.

Käsipalloliiton tulos vuonna 2018 oli + 39.155 €. Oma pääoma 31.12.2018 on 259.713 €.

Kokousmateriaali: Kevätliittokokous 2019 Kokousaineisto

Vuosikertomus: Suomen_kasipalloliiton_vuosikertomus_netti

Puheenjohtaja Jari Henttosen avauspuhe: SKPL – puhe 2019

 

Kokouksen pöytäkirja: Kevätliittokokous 2019 Pöytäkirja

Käsipalloliitto kutsuu kevätliittokokoukseen 27.4.2019

Suomen Käsipalloliiton ry:n jäsenseurat kutsutaan liiton varsinaiseen kevätliittokokoukseen, joka pidetään lauantaina 27. huhtikuuta 2019 klo 12.00 alkaen Kisakalliossa, Lohjalla. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.30.

Kokouksen jälkeen on yhteinen lounas.

Kokouskutsu

SKPL_kevätliittokokouskutsu_2019_fin

SKPL_kevätliittokokouskutsu_2019_swe

Käsipalloliiton kevätliittokokous 22.4.2018

Suomen Käsipalloliiton kevätliittokokous pidettiin Kisakalliossa, Lohjalla, sunnuntaina 22.4.2018.

Edustettuna kokouksessa oli 10 seuraa 31:stä. Kevätliittokokous 2018 Äänimääräluettelo Lue lisää

Käsipalloliitto kutsuu kevätliittokokoukseen 22.4.2018

Suomen Käsipalloliiton ry:n jäsenseurat kutsutaan liiton varsinaiseen kevätliittokokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 22. huhtikuuta 2018 klo 12.00 alkaen Kisakalliossa, Lohjalla. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 11.30.

Kokouskutsu

SKPL_kevätliittokokouskutsu_2018_fin

SKPL_kevätliittokokouskutsu_2018_swe

Kevätliittokokouksen 2017 päätöksiä ja kokouksen pöytäkirja

Suomen Käsipalloliiton kevätliittokokous pidettiin Pasilassa, Helsingissä, lauantaina 22.4.2017 Lue lisää

Käsipalloliitto kutsuu kevätliittokokoukseen 22.4. klo 11

Käsipalloliitto kutsuu kevätliittokokoukseen.

Liittokokous järjestetään 22.4.2017 Valo-talossa osoitteessa Radiokatu 20, 00240 Helsinki klo 11.00 (valtakirjojen tarkastus klo 10.30 alkaen).

SKPL_kevätliittokokouskutsu_2017_fin

SKPL_kevätliittokokouskutsu_2017_swe

SKPL Valtakirja Kevätliittokokous 2017

SKPL Valtakirja swe Kevätliittokokous 2017

Suomen Käsipalloliiton kevätliittokokous pidettiin lauantaina 23.4.

Suomen Käsipalloliiton kevätliittokokous pidettiin Valo-talossa Helsingissä lauantaina 23.4. Lue lisää

Kevätliittokokous 23.4.

11.3.2016

KOKOUSKUTSU

Suomen Käsipalloliiton ry:n jäsenseurat kutsutaan täten liiton varsinaiseen kevätliittokokoukseen, joka pidetään lauantaina 23. huhtikuuta 2016 klo 11.00 alkaen Valo-talossa, Radiokatu 20, Helsinki. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 10.30.

Liittokokouksessa saavat äänestää vain jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Liittohallitus voi evätä jäsenen äänioikeuden lisäksi, kuten liiton säännöissä 7 §:n 5. momentissa on säädetty. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni sekä lisä-ääniä kutakin liiton viralliseen kilpailuun kuluvassa olevana kautena osallistuvaa joukkuetta kohti, ei kuitenkaan viittä lisä-ääntä enempää. Jos jäsenellä on samassa luokassa useampia joukkueita, annetaan niistä vain yksi lisä-ääni.

Kullakin jäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen korkeintaan kolme (3) edustajaa. Edustajilla on oltava kirjallinen, virallisesti allekirjoitettu valtakirja ja valtakirjasta on käytävä ilmi kuka käyttää jäsenen äänioikeutta liittokokouksessa.

Sama edustaja voi edustaa liittokokouksessa vain yhtä (1) jäsenseuraa.

Käsiteltävät asiat ovat Suomen Käsipalloliitto ry:n sääntöjen 9§ mukaiset asiat:

  • vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
  • valitaan 4 kurinpitovaliokunnan jäsentä

Näiden lisäksi kokouksessa keskustellaan ja päätetään esityslistalla olevista muista asioista.

Asiat, joita jäsenet haluavat saada kokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava liittohallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Kokouksen aluksi esitellään käsipalloseurojen laatukriteerit ja kuullaan HIFK:n laatukriteerityöstä (pilottiprojekti).

Tervetuloa!

Liittohallitus

 

 

11.3.2016

MÖTESKALLELSE

Finlands Handbollförbund medlemmar kallas härmed till förbundets ordinarie förbundsmöte, som anordnas lördagen den 23 april 2016 kl. 11.00 i Valo-huset, Radiokatu 20, Helsingfors. Fullmakts granskning påbörjas kl 10.30.

Rösträtt vid förbundsmötet har endast de förbundets medlemsföreningar som erlagt medlemsavgiften. Förbundsstyrelsen kan förvägra en medlemsförening rösträtt enligt förbundets stadgar 7§ moment 5. Varje medlem har på mötet en röst samt tilläggsröster för varje lag som registrerats i förbundets officiella tävlingar under pågående säsong dock ej mera än fem tilläggsröster. Om medlemsföreningen har flera lag i samma klass ges för dessa endast en tilläggsröst.

Varje medlemsförening är berättigad att sända högst tre representanter till mötet. Representanterna bör vara skriftligt befullmäktigade och ur fullmakten bör framgå vem som använder medlemsföreningens rösträtt vid förbundsmötet.

Samma representant kan på förbundsmötet representera endast en medlemsförening.

På förbundsmötet behandlas i Finlands Handbollförbund rf:s regler 9§ angivna ärenden:

  • verksamhetsåret 2015 verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelsen
  • beslut om fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet
  • val av 4 medlemmar för disciplinutskott för tiden 1.7.2016 – 30.6.2017

Utöver detta diskuteras och fastställs övriga ärenden som upptagits på föredragningslistan. De ärenden som medlemsföreningarna önskar till behandling på föredragningslistan bör meddelas förbundsstyrelsen senast fyra (4) veckor före mötet.

Vi börjar mötet med att lyssna på kvalitets kriterier för handbollföreningar och sedan får vi lyssna hur HIFK har tagit dem i bruk (pilot projekt).

Välkommen!

Förbundsstyrelsen

Kevätliittokokouksen pöytäkirja

Suomen Käsipalloliiton kevätliittokokous pidettiin sunnuntaina 19.4. Pirkkolassa, Helsingissä.

Liittokokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tili- ja vastuuvelvollisille.

Vuosikertomuksen 2014 voi lukea tästä:

SKPL_VUOSIKERTOMUS_2014

Liittokokouksen pöytäkirjan voi lukea tästä:

Kevätliittokokous_2015_pöytäkirja

 

Kevätliittokokous sunnuntaina 19.4.2015

Suomen Käsipalloliitto ry:n jäsenseurat kutsutaan liiton varsinaiseen kevätkokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 19. huhtikuuta 2015 klo 10.00 alkaen Pirkkolan Palloiluhallin kerhohuonessa osoitteessa Pirkkolantie 23, Helsinki. Valtakirjojen tarkistus alkaa 9.30.

Huom, alkamisaika muuttunut!

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus jäädä kannustamaan T96-maajoukkuetta.

Suomi-Unkari -peli alkaa klo 12.30.

SKPL_kevätliittokokouskutsu_2015