Kevätliittokokous 2020

Suomen Käsipalloliiton kevätliittokokous pidettiin Helsingissä Covid-19 pandemiasta johtuen poikkeuksellisesti vasta 4.6.2020.

Edustettuna kokouksessa oli 10 seuraa 31:stä edustaen 55 ääntä.

Liittokokous hyväksyi vuosikertomuksen 2019 sekä vahvisti Käsipalloliiton vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tili- ja vastuuvelvollisille.

Käsipalloliiton tulos vuonna 2019 oli – 26.628 €. Oma pääoma 31.12.2019 oli + 235.805 €.

Kokousmateriaali:

Vuosikertomus: Suomen_kasipalloliiton_vuosikertomus_2019_07042020_netti

Puheenjohtaja Jari Henttosen avauspuhe: Jari Henttosen avauspuhe 040620

Talouspäällikkö Terhi Tuoman esitys vuoden 2019 tuloksesta: Tulos 2019 Esitys liittokokoukselle

Kokouksen pöytäkirja:

Kevätliittokokous 2020 Pöytäkirja_allekirjoitettu