Poikien kauden viimeinen yläkoululeiritys pidetään 9.-12.5.

Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. Leiritykset ovat olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän valmentautumistansa sekä tukea urheilijoiden opiskelua.

Tulemme harjoittelemaan leirillä kahdessa harjoitusryhmässä ja kauden viimeisessä leirityksessä tulemme keskittymään vahvasti pelaamiseen. Viimeisenä päivänä järjestämme sisäisen turnauksen.

KOULUNKÄYNTI

Leireillä järjestetään urheilijoille mahdollisuus tehdä koulutehtäviään, kuten ennenkin. Myös kokeiden tekeminen onnistuu leirin aikana.

Jos urheilija on haasteita saada koulusta vapautus leiritykseen, olemme mielellään kouluun yhteydessä. Mikäli urheilija tarvitsee koulunkäyntiinsä erityistä tukea, tai leirin aikana tulee koulutehtävien suhteen jokin sellainen ongelma, johon tarvitsee opettajan apua, sitä on mahdollisuus saada pyydettäessä Kisakallion erityisopettajalta.

Jos urheilijalla on kokeita leirin aikana tulee ne lähettää Kisakallioon: jani.jokinen@kisakallio.fi

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET)

Kisakallion Urheiluopistolla on mahdollisuus suorittaa mahdollinen TET-jakso. Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä Jaakko Horelliin.

LEIRIAJANKOHTA JA -PAIKKA

9.-12.5.2022 Kisakallion Urheiluopistolla

Leiri alkaa maanantaina 9.5.2022 klo 9.00 alkavalla infotilaisuudella

Leiri päättyy torstaina 12.5.2022 päivällisen jälkeen

LISÄTIETOJA

Kaikki leirityksiin liittyvä info ja materiaali (mm. poissaoloanomus koululle ja vakuutusehdot) on koottuna nettisivulle kohtaan Yleiset materiaalit. Perehdyttehän leirityksen vakuutusehtoihin, sääntöihin ja muihin materiaaleihin huolella!

Urheilijan vastuulla on pyytää koululta kaikki opiskeluun liittyvät tehtävät leiriviikolle. Leirille osallistujalla tulee olla lajiliiton lisenssi sekä henkilökohtainen tapaturmavakuutus.

Huomioittehan ystävällisesti, että pyrimme minimoimaan kontaktit päärakennuksessa, joten saapuessa ja hakiessa huoltajia pyydetään jäämään päärakennuksen ulkopuolelle.

Jos teillä on kysymyksiä koskien leirityksiä, olkaa mielellään yhteydessä!

Jaakko Horelli
Koulutuspäällikkö, Suomen Käsipalloliitto
jaakko.horelli@finnhandball.net
0406314154

Leirille kutsutut ovat saaneet kutsun sähköpostitse

******************************************************************************************************************************************

Högstadieläger är en del av landslagsspår utformat för att hjälpa unga att växa till idrottare. Lägermodell som koordineras och godkänns av den olympiska kommittén, är organiserade i samarbete med idrottshögskolor, idrottsakademier och idrottsförbund. Syftet med högstadielägren är att hjälpa idrottare som strävar mot toppen och deras träning, samt att stödja idrottares lärande.

Vi kommer att träna i två träningsgrupper och vi kommer att koncentrera oss mycket till spelande. Sista dagen kommer vi ordna en inbördes turnering.

SKOLUPPGIFTER

På lägren har idrottare möjlighet att utföra sina skoluppgifter, som tidigare. Det finns också möjlighet att skriva prov.

Om en idrottare har utmaningar att få undantag från skolan för ett läger, kan vi gärna vara i kontakt med skolan. Om en idrottare behöver särskilt stöd för sin skolgång, eller om det uppstår problem med skoluppgifter finns det möjlighet att få hjälp av Kisakallios speciallärare.

Om idrottaren har prov på lägerveckan, skicka den gärna till Kisakallio: jani.jokinen@kisakallio.fi

PRAO (praktisk arbetslivsorientering)

Kisakallio Idrottsinstitut har möjlighet att erbjuda en eventuell PRAO-period. Om du är intresserad, kontakta Jaakko Horelli.

LÄGERTID OCH -PLATS

9.-12. maj, 2021 på Kisakallio Idrottsinstitut

Lägret börjar måndagen den 9. maj 2021 med en informationssession som börjar kl. 9.00

Lägret slutar torsdagen den 12. maj 2021 efter middagen

MERA INFORMATION

All information och material relaterat till lägren (inklusive frånvaro från skolan blankett och försäkringsvillkoren) finns på webbplatsen under Yleiset materiaalit. Läs försäkringsvillkoren, reglerna och annat material om lägren noggrant!

Det är idrottarens ansvar att be skolan om alla studierelaterade uppgifter för lägerveckan. Lägerdeltagarna måste ha idrottsförbundslicens och personlig olycksfallsförsäkring.

Observera att vi strävar efter att minimera kontakterna i huvudbyggnaden, så vid ankomst och upphämtning uppmanas vårdnadshavare att stanna utanför huvudbyggnaden.

Om du har frågor gällande lägret, kontakta gärna oss!

Jaakko Horelli
Skolningschef, Finlands Handbollsförbund
jaakko.horelli@finnhandbball.net
0406314154

Alla som är inbjudna har fått inbjudan per e-mail