Ohjeistus turvallisen harjoitus-/ottelutapahtuman toteuttamiseen koronapandemian aikana

Päivitetty 23.11.2020

Ohjeistus turvallisen harjoitus-/ottelutapahtuman toteuttamiseen koronapandemian aikana

Käsipalloliiton ohjeistus perustuu valtioneuvoston, aluehallintoviraston, Olympiakomitean ohjeistuksiin sekä sisäjoukkuepelien (futsal, koripallo, käsipallo, lentopallo, salibandy) yhdessä laatimiin ohjeistuksiin.

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta päivitetään Valtioneuvoston yleisten ohjeiden päivittyessä sekä terveysviranomaisten tekemien ohjeistusten ja linjausten mukaisesti pandemiatilanteen muuttuessa.

Käsipallotoiminnassa tulee noudattaa Aluehallintoviraston (AVI) linjauksia sekä huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia järjestettäessä.

Paikallisviranomaisten määräyksiä sekä seurojen laatimia hallikohtaisia ohjeistuksia on myös noudatettava. Hallikohtaiset ohjeet löytyvät täältä.

KASVOMASKIT

Kaikki sarjat

THL:n ja STM:n antamia suosituksia seuraten Käsipalloliitto ottaa käyttöön velvoitteen käyttää kasvomaskia katsomossa ottelutapahtumissa, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä. Ottelutapahtumassa työskentelevän henkilökunnan ja vapaaehtoisten on myös käytettävä kasvomaskia.

Kasvomaskin käyttö on edellytys halliin sisäänpääsyyn niin yleisön kuin henkilökunnan/vapaaehtoisten osalta.

Huomioitavaa on, että edellytys kasvomaskien käyttöön ei koske alle 12-vuotiaita.

 

 1. YLEISTÄ
 • Ohjeet tulee käydä läpi joukkueen kanssa ja on huolehdittava, että lasten ja nuorten perheet saavat tiedon ohjeista etukäteen
 • Käsipalloa ei tule pelata eikä harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita
 • Suositellaan, että riskiryhmiin kuuluvat keskustelevat lääkärinsä kanssa osallistumisesta
 • Jos epäilet COVID-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan
 • Seuran järjestämään toimintaan ei pidä ketään yksilöä pakottaa tai painostaa

 

 1. YLEISTÄ JOUKKUETOIMINTAAN OSALLISTUTTAESSA
 • Viranomaisohjeissa mainittuihin riskiryhmiin kuuluvan suositellaan noudattavan erityistä varovaisuutta harjoituksiin ja ottelutapahtumiin osallistuessaan sekä huomioimaan paikallinen tautitilanne
 • Kaikissa harjoitus- ja ottelutapahtumissa kirjataan ylös kaikki tapahtumaan osallistuneet henkilöt (pelaajat, valmentajat, muut joukkuetaustat, ottelun toimihenkilöt) joukkueen toimesta ja muistiinpanoja säilytetään tapahtumakohtaisesti vähintään 14 vuorokautta
 • Varmistetaan aina ennen tapahtumia, että tapahtumajärjestäjän/joukkueen varusteissa on käsipyyhkeitä, kertakäyttöhanskoja (esim. lattianpyyhkijät) sekä riittävästi ainetta käsien desinfiointiin
 • Pelaajille suositellaan henkilökohtaisen käsidesin mukana kuljettamista
 • Jokaisella pelaajalla oma henkilökohtainen juomapullo
 • Huolehditaan yleisten tilojen hygieniasta, vaikka siivous ei kuuluisikaan joukkueen/sen jäsenten vastuulle.

 

 1. ENNEN OTTELUA
 • Yleisten suositusten noudattaminen (käsihygienia, turvavälit, yskiminen, kontaktien välttäminen, henkilökohtaiset juomapullot jne.)
 • Oman terveydentilan seuranta/ottelupäivän tilannearvio
 • Vähänkään oireisena/sairaana ei koskaan osallistuta otteluihin tai muihin joukkueen yhteisiin tapahtumiin
 • Oireiden tunnistaminen, suositukset ym. tulee käydä läpi kaikkien joukkueen jäsenien kanssa (pelaajat, toimihenkilöt)
 • Käsipallo-ottelu on kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä
 • Otteluissa läsnä olevilla on oikeus odottaa, että kaikki mahdollinen on tehty heidän turvallisuutensa ja viihtyvyytensä varmistamiseksi
 • Otteluiden järjestäjien tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet
 • Pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden ja erotuomariston koskemattomuus sekä yleisön, median ja muun tapahtumahenkilöstön turvallisuus ja viihtyvyys on taattava koko ottelutapahtuman ajan
 • Ottelut on järjestettävä voimassa olevien lakien ja asetusten sekä Käsipalloliiton ohjeiden mukaisesti
 • Poliisille on tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta aina, kun järjestäjä katsoo tapahtuman edellyttävän järjestyksenvalvontaa ja/tai odotettavissa on useita satoja katsojia/osallistujia
 • Yleisötilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma silloin kun tilaisuuteen arvioidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 200 henkilöä. Pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa, joka pyydetään liittämään poliisille tehtävään ilmoitukseen yleisötilaisuudesta

 

 1. MATKUSTAMINEN OTTELUUN
 • Matkustettaessa pyritään kaikissa tilanteissa turvaamaan 1–2 metrin turvavälien toteutuminen
 • Matkustettaessa vierasotteluun bussilla
  • bussissa vain ottelun kannalta välttämättömät matkustajat (pelaajat + tarvittavat joukkuetaustat)
  • bussiin noustessa noudatetaan 1–2 metrin turvavälejä
  • käsihygienia (pesu tai desinfiointi) aina bussiin noustessa
  • vain yksi henkilö per penkki
  • mahdollisuuksien mukaan vain joka toinen penkkirivi käytössä
  • matkan aikana vältetään bussissa liikkumista
  • turvavälit huomioidaan myös pysähdyttäessä esim. ruokailemaan
  • samat paikat sekä meno- että paluumatkalla
  • istumakartan laatiminen ja säilytys 14 vrk
  • sovitaan joukkueen tarkemmat käytännöt yhteisruokailujen ja tauko- ja majoituspaikkojen osalta
 • Henkilöautolla matkustettaessa suositellaan, että autoissa on tilaa olla väljästi ja matkakumppanit pysyvät samoina
 • Matkustettaessa laivalla suositellaan hyttiratkaisuissa noudatettavaksi riittävien turvavälien takaamista jokaiselle matkustajalle, esim. sijoittamalla yhteen hyttiin enintään kaksi henkilöä.
 • Hotellimajoituksien yhteydessä suositellaan noudatettavaksi samaa käytäntöä eli enintään kaksi henkilöä/huone turvavälien säilyttämiseksi.

 

 1. SAAPUMINEN OTTELUPAIKALLE / POISTUMINEN OTTELUPAIKALTA
 • Erityisesti halleilla, joissa pelataan paljon otteluita, vältetään turhan aikaista ottelupaikalle saapumista
 • Joukkue valvoo sisäisesti, että kaikki noudattavat ohjeistuksia ja opastuksia
 • Ottelupaikalta poistutaan mahdollisimman pikaisesti ottelun/turnauksen jälkeen
 • Ottelun jälkeen
  • ei kättelyitä
  • ottelun lopettaneet joukkueet poistuvat mahdollisuuksien mukaan keskiviivan kautta lähikontakteja välttäen
  • uudet joukkueet tulevat mahdollisuuksien mukaan kulmista sisään
  • pukuhuoneiden käyttöä tulee välttää
  • Turnauksissa, mikäli joukkueella ja pelien välissä yli tunnin tauko, suositellaan joukkueen poistumista hallilta turhien kontaktien välttämiseksi

 

 1. PUKUHUONEKÄYTÄNNÖT
 • Pukuhuonetilojen käyttöä vältetään
  • Jos niitä käytetään, niin sisällä viivytään mahdollisimman lyhytaikaisesti
  • Pukuhuoneeseen pääsy vain joukkueeseen kuuluvilla
  • Tarvittaessa pukeutuminen ja peseytyminen porrastetaan pienryhmiin, jotta turvavälit säilyvät
  • Hygieniavälineitä ei saa lainata (shampoo, saippua, deodorantti/vastaavat)
 • Pukuhuoneet jätetään siistiin kuntoon ja kaikki roskat (teipit yms.) laitetaan roskikseen
 • Henkilökohtaisia tai joukkueen varusteita, tavaroita ja vaatteita ei säilytetä pukuhuoneissa, mikäli ne eivät ole lukittavissa tai pukuhuoneessa ole lukittavia kaappeja tms.
 • Kotijoukkue (tai otteluissa/turnauksissa paikalliset joukkueet) pukee pelivarusteet sisäpelikenkiä lukuun ottamatta sekä peseytyy ottelun jälkeen kotioloissa aina kun se on mahdollista
 • Käsien pesu tai desinfiointi aina pukuhuoneeseen tultaessa, myös puoliajalla sekä ottelun päätyttyä
 • Sisällä pidettävissä ottelupalavereissa huomioidaan turvavälit (1 metrin etäisyys) ja ellei se ole mahdollista, pidetään palaveri ulkotiloissa

 

 1. TURVAVÄLIT JA HYGIENIA OTTELU- JA HARJOITUSPAIKALLA
 • Pelikentän ulkopuolella pyritään säilyttämään 1–2 metrin turvavälit ja vältetään ristiin kulkemista
 • Jokainen joukkue ja sen jäsen huolehtii hygieniasta parhaalla mahdollisella tavalla
 • Kuuluttaja muistuttaa turvaväleistä ja yskimishygieniasta ennen ottelun alkua ja ennen pelin loppua muistuttaa, että poistuminen tehdään rauhallisesti ja turvaväleistä huolehditaan ottelusta poistuttaessa.

 

 1. TOIMINTA KENTÄLLÄ
 • Kentällä, vaihtoalueilla ja toimitsijapöydällä vain pelaajat, joukkueen toimihenkilöt, erotuomarit ja ottelukohtaiset toimitsijat
 • Vaihtoalueeseen voidaan tehdä toinen rivi, joka voi sijaita myös katsomossa, mikäli pelaajat ja toimihenkilöt pystytään edelleen pitämään erillään muista ottelutapahtumaan osallistujista. Toinen rivi voi olla irtopenkkejä, kiinteä penkki tms.
 • Vanhemmat ja muut katsojat pysyvät katsomossa ottelutapahtuman ajan
 • Ei kättelyitä ennen tai jälkeen ottelun
 • Tarvittavien toimihenkilöiden (ajanottaja, sihteeri, tulospalvelu, kuuluttaja, delegaatti) sijoittaminen turvaetäisyydet huomioiden
 • Maalin juhlinta sallittua lähikontakteja välttäen
 • Ei joukkokokoontumisia esim. loukkaantumistilanteissa
 • Ei sylkemistä lattialle tai roskakoriin
 • Hiki pyyhitään paidan liepeellä, hihalla tai pyyhkeellä ja kasvojen koskettamista käsillä vältetään

 

 1. TODETTU KORONATAPAUS JOUKKUEESSA
 • Toiminta vastuullisesti terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita noudattaen.
 • Joukkueeseen suunnatusta terveysviranomaisen toimenpiteestä ilmoitettava aina viipymättä kilpailunjärjestäjälle, ensisijaisesti kilpailupäällikölle taneli.tiilikainen@finnhandball.net, iltaisin ja viikonloppuisin nopeita toimenpiteitä vaativissa tilanteissa puh. 040 3545 810
 • Suositellaan, että viestintä koronatapauksen kohdalla keskitetään seuran nimetylle yhteyshenkilölle, joka informoi liiton kilpailupäällikköä asiasta. Kilpailupäällikkö informoi ottelun järjestäjää
 • Tautiketjujen jäljittämisestä vastaa viranomainen

 

 1. OTTELUTAPAHTUMA JA KATSOJAT
 • Keskeisiä THL:n ja OKM:n ohjeen huomioita
  • Seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1–2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä
  • Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • Tapahtuman enimmäisosallistujamäärää ei ole rajoitettu
  • Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin

Käsipalloliiton suositukset toimenpiteiksi, jotta THL:n ja OKM:n ohjeistus toteutuu

 • Ennakkolipunmyyntiin kannustetaan pääsarjoissa, jotta voidaan ennakoida yleisömäärää ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
 • Ennen ottelua ja lipunmyynnissä on järjestäjän tuotava selkeästi esille, että sairaana tai oireisena ei otteluun saa tulla.
 • Pelihallissa vältetään jonoutumista ja noudatetaan turvavälejä halliin saapuessa ja sieltä poistuttaessa. Tästä muistutetaan esim. merkeillä lattiassa turvaväli huomioiden, muilla opasteilla sekä kuulutuksilla.
 • Katsomossa istutaan seurueittain turvavälejä noudattaen
  • vain joka kolmas istuin/istumapaikka ja joka toinen penkkirivi käytössä
  • turvavälien noudattaminen ei ole välttämätöntä samaan seurueeseen kuuluvien välillä
 • Jokaisessa myyntipisteessä
  • on käsidesiä käytettävissä
  • suositaan valmiiksi pakattuja tuotteita
  • suositaan ensisijaisesti kortti-/mobiilimaksamista (mielellään lähimaksu)
  • vältetään asiakkaan tarvetta koskea esim. astioihin/aterimiin
 • WC-tilojen riittävyys ja puhtaus varmistettava aina ennen kutakin tapahtumaa
 • Mahdollisuuksien mukaan oma sisääntulo, omat WC-tilat (käsienpesumahdollisuus) ja oma myyntipiste eri katsomolohkoille.
 • Kun yleisö on erillään urheilijoista tai muista toimijoista, yleisön henkilömäärään lasketaan mukaan yleisö ja muut sellaiset toimijat (kuten myyntipisteiden henkilökunta ja järjestyksenvalvojat), jotka ovat yleisön kanssa samoissa tiloissa tai muuten suorassa kontaktissa yleisöön.
 • Yleisön määrään ei siis lasketa mukaan yleisöstä erillään olevia urheilijoita tai toimitsijoita.
 • ei liikkumista eri katsomonosien välillä
 • Myös junioriotteluita suositellaan striimattavaksi SolidSportissa, jotta voidaan palvella esim. riskiryhmiin kuuluvia ja muita, jotka katsomoon eivät syystä tai toisesta pääse.

 

Kotijoukkue voi antaa omia täydentäviä ohjeistuksia pelipaikan olosuhteet huomioiden.

THL:n aineistoa voi ladata täältä.

Liite 1: Linja-auton istumakartta

 

 

Esimerkkinä 58-paikkainen linja-auto, käytössä 26 istuinpaikkaa