Anvisningar för genomförande av matcher och träningar under coronaviruspandemin

23.11.2020

Dessa anvisningar gäller tills vidare. Vi uppdaterar anvisningarna vid behov om pandemiläget förändras.

Handbollverksamheten ska följa:

Lokala regler och klubbspecifika riktlinjer som utfärdas av klubbar måste också följas. Hallspecifika instruktioner finns här.

ANSIKTSMASKER

Alla serier

Enligt rekommendationerna från THL och SHM kommet Handbollförbundet att införa skyldighet att bära ansiktsmask på läktaren vid matchevenemang om det inte finns någon hälsobärriar. Arbetande personalen och volontärer som deltar i matchen måste också bära ansiktsmask.

Användningen av ansiktsmask är en förutsättning för inträde på matchhall för både publiken samt den personalen/volontär.

Det bör noteras att kravet att använda ansiktsmask inte gäller för personer under 12 år.

 

 1. ALLMÄNT
 • Instruktionerna bör ses över tillsammans med föreningen och man bör se till att föräldrarna till barn och ungdomar informeras om instruktionerna i förväg.
 • Handboll ska inte spelas eller övas om personen har ens minsta symptom på sjukdom.
 • Vi rekommenderar att personer som hör till de riskgrupper som nämns i myndighetsanvisningarna diskuterar med läkare om deltagning i evenemangen.
 • Om du misstänker Covid-19-infektion, följ THL:s instruktioner.
 • Ingen person skall tvingas eller pressas till de aktiviteter som klubben organiserar.

 

 1. ALLMÄNT OM DELTAGNING I LAGVERKSAMHET
 • Vi rekommenderar att personer som hör till de riskgrupper som nämns i myndighetsanvisningarna iakttar särskild försiktighet när de deltar i matcher och beaktar det lokala smittläget.
 • Vid alla matchevenemang skall alla deltagare i evenemanget (spelare, tränare, andra bakgrundspersoner, matchfunktionärer osv.) antecknas av laget och uppgifterna om varje evenemang sparas i minst 14 dygn.
 • Före varje evenemang skall det säkerställas att arrangörarens / lagets utrustning inkluderar tillräckligt med engångshandskar, handdukar och handdesinfektionsmedel.
 • Vi rekommenderar att spelarna bär med sig eget handdesinfektionsmedel.
 • Varje spelare skall ha egen personlig dricksflaska.
 • Laget sörjer för hygienen i allmänna lokaler, även om det inte är lagets eller dess medlemmars ansvar att städa.

 

 1. FÖRE MATCHEN 
 • Följ de allmänna anvisningar (handhygien, säkerhetsavstånd, hosthygien, närkontakter, personliga dricksflaskor osv.).
 • Var och en följer upp sitt hälsotillstånd och gör en lägesbedömning på matchdagen.
 • Personer som har minsta symptom på sjukdom får inte delta i matcher eller övriga gemensamma lagevenemang.
 • Gå igenom symptomen och rekommendationerna tillsammans med alla lagmedlemmar (spelare, funktionärer).
 • Enligt lag om sammankomster är en handbollsmatch ett offentligt evenemang. Evenemangsarrangören ansvarar för ordning och säkerhet i evenemangen.
 • De som är närvarande vid match har rätt att förvänta sig att allt har möjliggjorts för att säkerställa deras säkerhet och bekvämlighet.
 • Arrangörerna skall vidta åtgärder relaterade till matchens säkerhet för att förhindra störningar och farliga situationer i förväg.
 • Integriteten hos spelare, lagledning och domare samt säkerheten och bekvämligheten för publiken, media och annan evenemangspersonal måste garanteras under hela matchen.
 • Matchen skall organiseras i enlighet med gällande lagar och förordningar samt instruktioner från Handbollförbundet
 • Polisen måste meddelas om ett offentligt evenemang när arrangören anser att evenemanget kräver polisarbete och / eller flera hundra åskådare / deltagare förväntas.
 • Arrangören av ett offentligt evenemang måste utarbeta en räddningsplan när det uppskattas att mer än 200 personer kommer att delta i evenemanget samtidigt. Räddningsplanen kan inkluderas som en del av säkerhets- och räddningsplanen, som skall bifogas i polisrapporten från offentligevenemang.

 

 1. MATCHRESOR
 • Under resors skall man sträva efter säkerhetsavstånd på 1–2 meter i alla situationer.
  • Vid resor till bortamatcher med buss:
  • endast nödvändiga personer för matchen får resa med lagbussen (spelare + behövliga medlemmar i bakgrundsteamet)
  • resenärer skall hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 m vid instigning på bussen
  • resenärer skall ta hand om handhygienen (tvätt eller desinfektion) varje gång du stiger på bussen
  • endast en person per bänk
  • om möjligt används bara varannan bänkrad
  • resenärer skall undvika att röra dig i bussen under resan
  • resenärer skall iaktta säkerhetsavståndet också när man stannar t.ex. för att äta
  • resenärer skall sitta på samma plats på både tur- och returresan
  • rita en sittplatskarta och förvara den i 14 dygn
  • laget skall komma överens om noggrannare praxis gällande gemensamma måltider, paus- och övernattningsställen
 • När man reser med bil rekommenderas det att det finns gott om avstånd till de övriga resenärerna och att resenärerna i bilen förblir detsamma.
 • Om man reser med färjan, rekommenderas det att hyttarrangemangen möjliggör tillräckliga säkerhetsavstånd för varje resenär, detta genom att placera högst två personer i samma hytt.
 • Vid hotellinkvartering följs samma direktiv, högst två personer / rum och att följa säkerhetsavstånden

 

 1. ANKOMST TILL / AVGÅNG FRÅN SPELPLATSEN
 • I synnerhet i hallar där det spelas många matcher skall man undvika för tidig ankomst till hallen.
 • Laget övervakar internt att alla följer instruktionerna och anvisningarna.
 • Avgå från spelplatsen så fort som möjligt efter matchen / turneringen.
 • Efter matchen
  • skall man inte skaka hand med varandra
  • skall laget avgå från spelplanen via mittlinjen och undvika närkontakter
  • skall nästa lag om möjligt gå in på spelplanen via hörnen
  • skall man undvika att använda omklädningsrum
  • turneringar: om laget har en paus på över en timme mellan matcher rekommenderas det att laget lämnar hallen för att undvika onödiga kontakter

 

 1. PRAXIS GÄLLANDE OMKLÄDNINGSRUMMET
 • Man skall undvika att använda omklädningsrum.
 • om omklädningsrum används skall man vara där en så kort tid som möjligt
 • omklädningsrummet får användas endast av lagmedlemmar
 • för att upprätthålla säkerhetsavstånden kan spelarna vid behov delas in i mindre grupper som byter om och tvättar sig i tur och ordning
 • hygienartiklar skall inte lånas (schampo, tvål, deodorant o.d.) till varandra
  • Lämna omklädningsrummet städat och släng allt skräp (t.ex. tejp) i papperskorgen.
  • Personliga saker och kläder samt lagutrustning skall inte förvaras i omklädningsrummet ifall de inte är låsbara eller om de inte har låsbara skåp.
  • Hemmalaget (eller lokala lag om det är en turnering) ska klä på sig matchdräkten (förutom inomhusskor) hemma innan de åker till spelplatsen och tvätta sig hemma efter matchen.
  • Tvätta eller desinficera händerna varje gång ni går in i omklädningsrummet.
  • Håll säkerhetsavstånd vid matchmöten inomhus. Om detta inte är möjligt ska matchmötet hållas utomhus.

 

 1. SÄKERHETSAVSTÅND OCH HYGIEN PÅ SPELPLATSEN
 • Utanför spelplanen strävas efter ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter (möten) och undviks korsa varandras väg.
 • Varje lag och lagmedlem tar hand om hygienen på bästa möjliga sätt.
 • Innan matchen börjar påminner speakern om säkerhetsavstånd och hosthygien. Innan spelets slut påminner speakern om att utgången görs lugnt och att säkerhetsavstånden iakttas när man lämnar matchen.

 

 1. AGERANDE PÅ SPELPLANEN
 • Endast spelarna, domarna och lagrets funktionärer samt matchens sekretariat får befinna sig på spelplanen och utbytesområden eller vid sekretariatsbordet.
 • En bänkrad kan tilläggas i utbytesområdet vid behov, den kan också placeras på läktaren, så att spelarna och personalen fortfarande kan hållas åtskilda från andra deltagare i matchevenemanget. Den andra raden kan vara lösa bänkar, en fast bänk etc.
 • Föräldrar och övriga åskådare ska hålla sig till en separat läktare under matchen
 • inga handskakningar före eller efter matchen.
 • Efter avslutat match skall laget lämna spelplanen via mittlinjen och undvika närkontakter
 • Nödvändiga funktionärer (resultatrapportering, delegat, speaker) skall placeras enligt säkerhets anvisningar och säkerhetsavstånd skall iakttas.
 • Att samlas i grupp t.ex. när någon skadar sig är inte tillåtet.
 • Undvika att spotta – ifall du är tvungen att hosta eller nysa, gör detta i din ärm eller i din tröja.
 • Svett torkas av kanten på skjortan, ärm eller handduk och man skall undvika att röra ansiktet.

 

 1. BEKRÄFTAT CORONAFALL I LAGET
 • Agera ansvarsfullt enligt hälsomyndigheternas instruktioner.
 • Åtgärder av hälsovårdsmyndighet som riktar sig till laget ska alltid omedelbart anmälas till tävlingschefen tiilikainen@finnhandball.net. I situationer som kräver brådskande åtgärder under kvällstid och helgerna kontaktas Taneli via mobil +358 40 3545 810.
 • Vid corona fall skall kommunikationen ske via den utnämnda ansvarspersonen inom föreningen. Hen informerar tävlingschefen Tiilikainen som informerar matcharrangören.
 • Myndigheterna är ansvariga att spåra infektionskedjan

 

 1. MATCHEVENEMANG OCH PUBLIK

Viktiga anmärkningar till JFR och UKM riktlinjer

 • För att undvika närkontakter mellan grupper måste det vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd på 1 till 2 meter
 • I situationer där köer kan uppstå bör människor påminnas och hjälpas att hålla säkerhetsavstånd
 • Arrangören bör instruera deltagarna om säkerhetsavstånd och god handhygien samt ge en möjlighet att rengöra händerna
 • Det maximala antalet deltagare i evenemanget är inte begränsat
 • Arrangören är ansvarig för hur guiden tillämpas i praktiken på evenemangsarrangemang

Rekommendationer för handbollsevenemang för att implementera JFL- och UKM-riktlinjerna

 • Biljettförsäljning på förhand uppmuntras för att förutse antalet åskådare och vidta nödvändiga åtgärder.
 • Både innan matchen och under biljettförsäljningen skall arrangören på ett tydligt sätt framföra, att personer som är sjuka eller lider av corona symptom inte får komma på match.
 • Man skall undvika att köa i spelhallen och man skall hålla säkerhetsavstånd när man kommer till och avgår från hallen. Detta påminns T.ex. med skyltar på golvet med hänsyn till säkerhetsavståndet samt med andra skyltar och meddelanden från speakern
 • Man skall sitta i läktaren i sitt eget följe
  • Endast var tredje sittplats och varannan bänkrad är användbar
  • Att följa säkerhetsavstånd är inte nödvändigt mellan medlemmar i samma följe
 • I varje försäljningsställe skall
  • finns handdesinfektionsmedel
  • föredras färdigförpackade produkter
  • föredras betalning med kort eller mobil (gärna kontaktlöst)
  • Kundens behov att röra T.ex. kärl eller bestick undviks
 • Före varje evenemang säkerställs att det finns tillräckligt med toaletter och att de är rena.
 • Olika läktarsektioner skall ha egen ingång, egna toaletter och eget försäljningsställe om det är möjligt
  • Publiken skall inte röra sig mellan olika läktarsektioner
 • Även under juniormatcher rekommenderas att streama via Solidsport så att alla har möjlighet att se matchen, också de som inte kan komma till hallen

 

Hemmalaget ger sina egna ytterligare anvisningar med hänsyn till villkoren på spelplanen och hallen.

 

JFR material kan laddas ner från länken: https://aineistopankki.thl.fi/l/jbZNxGVSvHhq

 

Sittplatskarta: