Loppuvihellys häirinnälle – yhdessä häirintää vastaan

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut laajan tutkimuksen, jossa selvitettiin urheilijoiden kokemaa tai havaitsemaa seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää.   

”On tärkeää, että urheilijoita on kuultu ja asiaan kiinnitetään urheiluyhteisössä kasvavaa huomiota. Jokainen yksittäinen tapaus tulee käsitellä ja ottaa vakavasti. Tavoitteemme on, että käsipallo koetaan mahdollisimman turvalliseksi lajiksi”, toiminnanjohtaja Päivi Mitrunen sanoo.  

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä kilpaurheilussa viimeisen viiden vuoden aikana. Kohderyhmänä olivat 48 lajiliiton 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat urheilijat eli vuonna 2003 tai aiemmin syntyneet.

Kysely lähti vuodenvaiheessa 2019–2020 noin 160 000 urheilijalle ja vastauksia saatiin 9018. Näin laaja tutkimushanke on SUEK ry:n mukaan ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kokoluokaltaan merkittävä myös kansainvälisesti katsoen.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin tavoin epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisen henkilön sukupuolesta.

Yhdessä häirintää vastaan

Häirinnän vastainen työ on tiivistynyt urheilujärjestöissä viimeisten vuosien aikana. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma ottaa vahvasti kantaa turvallisen urheilun puolesta. Et ole yksin -palvelu on hyvä esimerkki urheilujärjestöjen välisestä yhteistyöstä häirinnän kitkemiseksi. Myös aiheeseen liittyviä koulutuksia on järjestetty tihenevään tahtiin.

”Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää. Tätä on tehtävä yhdessä lajiliittojen välillä sekä oman lajin sisällä. Vaikka työtä turvallisen urheilun eteen tehdään koko ajan, asiaa ja siitä viestimistä tulee painottaa yhä vahvemmin koko urheilun kentälle. Valmennuskoulutuksissa tulee ottaa huomioon sekin, että ihmiset ovat erilaisia ja kokevat häirinnän eri tavoin. Kiinnitämme asiaan jatkossa entistä enemmän huomiota”, Mitrunen korostaa.

Käsipalloilijoista tutkimukseen vastasi alle sata urheilijaa, joten tuloksia ei voi yleistää eikä pitää koko lajin kokonaisjoukkoa edustavana. Tulosten mukaan käsipalloilijoiden keskuudessa ei havaittu seksuaalista häirintää, mutta sukupuolista häirintää on ollut jonkin verran. Liitto haluaa tuoda esille, että lajin sisällä asiaan kiinnitetään huomiota kaikilla tasoilla. On myös tärkeää, että jokainen vastaaja on nyt saanut tuoda kokemuksensa esiin.

”Otamme häirinnän luonnollisesti erittäin vakavasti osana vastuullisuustyötämme. Koulutamme jäsenseurojamme ja valmentajiamme häirinnän vastaiseen työhön ja viestimme asiaan puuttumisesta urheilijoillemme. Teemme yhteistyötä parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja käymme lajin sisällä avointa keskustelua”, Mitrunen sanoo.

Kannustamme kertomaan

  • Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa: etoleyksin.fi
  • SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia: ilmo.suek.fi
  • Oheiset linkit löytyvät myös Käsipalloliiton sivuilta. Lisäksi liiton sivuilta löytyy työkaluja, kuten Häirinnän torjuminen urheilussa -opas sekä Lupa välittää – lupa puuttua -opas: https://finnhandball.net/seuratoiminta/tyokalut/

 

Lisätietoja

Päivi Mitrunen

toiminnanjohtaja

puh. 050 555 7384

 

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.