Kurinpitovaliokunnan päätös koskien A-poikien ottelua PIF-HIFK

HIFK:n A-pojat ovat jääneet saapumatta otteluun 31.10.2014.

Kilpailusääntöjen mukaisesti he ovat luovuttaneet, ottelun tulos on 10-0. A-poikien ottelua ei määrätä uudelleen pelattavaksi.

HIFK:ta rangaistaan tästä 100 euron sakolla.
Perusteluna päätökselle on, että ottelun luovuttaminen on kilpailukutsunkin mukaan rangaistavaa eli sitä ei voida hyväksyä:

Luovutus on kurinpitosääntöjen 10 §:ssä tarkoitettu laiminlyönti, josta seuraa voidaan rangaista ja se voi johtaa sekä kilpailusta sulkemiseen että kurinpitosääntöjen 11 §:n mukaiseen korvausvastuuseen.

HIFK ei ole esittänyt hyväksyttävää syytä luovutukselle. Hyväksyttävänä syynä voisi pitää samantapaista syytä kuin ottelusiirrollekin, tosin täytyisi olla vieläkin äkillisemmästä tapauksesta kysymys.
A-pojissa pitää muistaa, että joukkuetta voidaan sääntöjen mukaan täydentää aina nuoremmilla pelaajilla. Varsinaisten A-poikien ollessa osin estyneitä, voi seura siis täydentää joukkuettaan nuoremmilla, jolloin saadaan ottelu pelattua. HIFK:lla on myös B-poikajoukkue.

Sakon määrän osalta sitä pidetään oikeudenmukaisena rangaistuksena ja sakon määrä on kaksi kertaa ottelusiirrosta menevä siirtomaksu.
Päätöksestä voi valittaa kurinpitosääntöjen mukaisesti.

Kurinpitovaliokunnan  puolesta

Tapani Norros
puheenjohtaja