Liiketalouden perustutkinnon koulutus urheiluseuroille

Kehitä henkilökohtaista osaamistasi – urheilutoimialalle suunnattu liiketalouden perustutkinto

”Koulutuksessa parasta oli koulutuksen käytännönläheisyys. Lähipäivien teoriaosuudet pystyi heti soveltamaan omassa työssä käytäntöön. Koulutuksen aikana syntyneistä ideoista monet siirtyivät suoraan työhön ja omaan tekemiseen tuli koulutuksen myötä ”uutta virtaa”. Keskustelut kollegoiden kanssa avasivat näkemyksiä ja kouluttajat haastoivat pohtimaan.
Suosittelen koulutusta lämpimästi seurojen ja lajiliittojen työntekijöille!”

Pirjo Mäkelä
Aluejohtaja
Suomen Pesäpalloliitto ry

Mitä?

Markkinointi-instituutti on järjestänyt urheilutoimialalle suunnattuja liiketalouden perustutkinnon koulutuksia muutaman vuoden ajan. Koulutuksia on toteutettu yhteistyössä Faros Groupin kanssa. Kahden ensimmäisen kurssin opiskelijat ovat jo valmistuneet ja kolmas kurssi on parhaillaan käynnissä. Seuraava koulutusryhmä on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2015. Olethan siinä mukana!
Koulutuksen pääteemoja ovat:

  • talous, kannattavuus, budjetointi, verotusasiat
  • asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeiden yksilöllinen tunnistaminen
  • myyntiosaaminen ja markkinointi, sosiaalisen median hyödyntäminen
  • sponsorointi ja varainhankinta
  • jäsenten ja vapaaehtoistyöntekijöiden sitouttaminen
  • tiedottamisen ja suhdetoiminnan perusosaaminenta
  • viestintätaidot tänä päivänä
  • itsensä kehittäminen ja oma jaksaminen
  • tietotekninen osaaminen ja kielitaidon kehittäminen

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja tutkinto suoritetaan aikuisten ammatillisena näyttötutkintona. Keskeisinä sisältöinä ovat työpaikalla tapahtuva oppiminen ja kehittyminen sekä tutkinnon ammattitaitovaatimusten osoittaminen omien työtehtävien kautta. Työpaikalla tapahtuvaa kehittymistä täydennetään lähiopetuspäivillä ja työhön sovellettavilla oppimistehtävillä. Lähiopetuspäiviä on noin 15–20 ja koulutus kestää keskimäärin 1,5 – 2 vuotta. Koulutuksen hakeutumisvaiheessa työkokemus- ja koulutustaso kartoitetaan ja luodaan henkilökohtainen opiskelupolku sisältöineen ja aikatauluineen.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu aikuisille työssäkäyville henkilöille, jotka toimivat palkattuina työntekijöinä urheiluorganisaatiossa. Koulutus sopii myös urheilutoimialalla toimiville yrittäjille. Oppisopimus edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta tai yrittäjänä toimimista ja oppisopimusopiskelijalla tulee olla nimetty työpaikkakouluttaja työpaikalla. Koulutukseen voi hakeutua jo alalla toimineet tai juuri alalle tulleet henkilöt.
Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle koulutuksen osalta maksuton. Tutkintomaksu on tällä hetkellä 58 €.

Opiskelijoiden kokemuksia

http://verkkolehti.eslu.fi/node/909

http://www.eslu.composer.fi/paper/articles/1331/ (selviytymistarinan alku)

http://aviisi1.rssing.com/browser.php?indx=9477016&item=89

Kysy lisää koulutuksesta
Juha Kostamo
Faros Group
0400 840504
juha.kostamo(at)farosgroup.fi

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.