Kurinpitoasioiden käsittely ottelun jälkeen

Kurinpitokäsittely voidaan käynnistää erotuomareiden tai otteluvaltuutetun raportin tai muun liitolle tai kurinpitopäällikölle ja/tai kurinpitovaliokunnalle tehdyn ilmoituksen perusteella. Kurinpitopäällikkö ja/tai kurinpitovaliokunta voivat käynnistää kurinpitokäsittelyn myös oma-aloitteisesti. Päätöksen käsittelyn käynnistämisestä tekee kurinpitopäällikkö ja/tai kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja.

Käsipallon pelisääntöjen mukaisesti erotuomarit johtavat ottelua, minkä lisäksi ainakin SM-liigan/SM-sarjan otteluissa on myös otteluvaltuutettu. Pääsäännön mukaisesti rangaistukset määrätään pelisääntöjen perusteella ottelussa ja kurinpitoelimille siirtyvistä asioista on säädetty pelisäännöissä siten, että säännöissä 8:6 ja 8:10a-b mainitaan, että näiden sääntöjen mukaiset sulkemiset tulee raportoida kirjallisesti asianomaisille tahoille jatkotoimista päättämistä varten.

Kurinpitoelin voi kuitenkin antaa jälkikäteen kurinpitorangaistuksen tapahtumista, joita erotuomari ei ole nähnyt tai joista hän on jättänyt tuomitsematta rangaistuksen.

Kuitenkin tulee muistettavaksi, että pelisääntöjen mukaisesti erotuomareiden heidän omien tapahtumatoteamustensa perusteella tekemät ratkaisut ja tuomiot ovat lopullisia.

Näiden sääntöjen perusteella on syntynyt vakiintunut ratkaisukäytäntö, jonka mukaisesti kurinpitotoimia ei ottelujen jälkeen käynnistetä kurinpitopäällikön tai kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan toimesta ellei perusteena oleva teko ole vähintään niin törkeä, että siitä olisi erotuomareiden teon havaitessa tullut rangaista vähintään ottelusta sulkemisella ja raportoinnilla kurinpitoelimille.  Tätä varten erotuomari näyttää punaisen kortin näyttämisen jälkeen myös sinistä korttia.

Tämä käytäntö perustuu siihen, että ottelussa kärsittävät rangaistukset tulee kärsiä ottelun aikana (kahden minuutin ulosajo, ottelusta sulkeminen) eikä sellaista rangaistusta voida enää jälkikäteen määrätä tai korvata esimerkiksi seuraavaan otteluun vaikuttavalla ottelukiellolla.

Kurinpitovaliokunnalle voidaan ja tuleekin lähettää ilmoitus ja aineistoa tapahtumista, joita erotuomaristo ei ole ottelun jälkeen asianmukaisesti käsitellyt tai edes havainnut. Tällaisissa tapauksissa kurinpitopäällikkö tai kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja tekee aineiston perusteella päätöksen käynnistää kurinpitomenettely ja silloin asianomaisilta tahoilta pyydetään erikseen lausumat tapahtumista.  Lausumia ja aineistoja voidaan pyytää myös sitä varten, että vasta selvitetään, onko kurinpitomenettelyn käynnistämiselle edellytyksiä.

Päätöksiä siitä, ettei kurinpitomenettelyä käynnistetä, ei pääsääntöisesti erikseen tehdä ilman erityistä syytä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi tapauksen saama suuri julkisuus, jolloin on perusteltua lausua siitä, miksi kurinpitomenettelyä ei ole käynnistetty. Myös käynnistetty kurinpitomenettely voi päätyä siihen, ettei ottelun jälkeistä rangaistusta anneta. Käynnistetystä kurinpitomenettelystä annetaan aina päätös.

Tietoa saa lisää seuraavista linkeistä:

Kurinpitosaannot-1.1.2022-lahtien.pdf (finnhandball.net)
Kurinpitotapausten käsittely[1] (finnhandball.net)
Pelisaannot-2022.pdf (finnhandball.net)
tulkintaohje_sääntöön_8-10a.pdf (finnhandball.net)

Tapani Norros
Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.