Käsipalloliiton Reilun kilpailun ohjelmat

Käsipalloliitto on päivittänyt antidopingohjelman sekä laatinut uutena julkaisuna kilpailumanipulaation torjuntaohjelman. Yhdessä nämä Reilun kilpailun ohjelmat ovat osa suomalaisen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa, jonka toteuttamiseen Käsipalloliitto on sitoutunut.

Antidopingtoiminta ja urheilukilpailujen manipuloinnin torjunta pyrkivät mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Käsipalloliitto haluaa omalta osaltaan vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille jäsenilleen mahdollisuuden reiluun liikuntaan ja urheiluun.

Käsipalloliitto suosittelee, että kaikki lajin piirissä olevat toimijat suorittavat Puhtaasti paras (antidoping) sekä Reilusti paras (kilpailumanipulaation torjunta) –verkkokoulutukset

Verkkokoulutuksen suorittaneet tilastoidaan lajeittain, joten suuri määrä koulutuksen suorittaneita omalta osaltaan osoittaa, että laji on hyvin sitoutunut Reilun kilpailun edistämiseen.

Lisätietoja dopingista ja kilpailumanipulaatiosta liiton sivuilta.

Tutustu liiton antidopingohjelmaan täältä.

Tutustu liiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaan täältä.