Käsipallo ei saanut Olympiakomitean huippu-urheilutukea vuodelle 2018

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö julkisti viime torstaina uusien kriteerien mukaiset huippu-urheilutuet nk. kesälajeille. Tukea jaettiin 18 lajiliitolle aiemman 33 lajiliiton asemesta.

Käsipalloliitto on viime vuosina saanut 15.000 euroa nk. palloilutukea, joka edelsi nyt uusittua huippu-urheilutukea. Käsipallo jäi ilman suoraa taloudellista tehostamistukea vuodelle 2018 koska ei vielä täyttänyt kaikkia uusia kriteerejä. Käsipallo on kuitenkin mukana kun Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset tammikuussa 2018.

Leena Paavolainen, Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön varajohtaja:

”Pääasiallinen peruste sille, että käsipallo ei vuonna 2018 ole yksi Huippu-urheiluyksikön rahallisesti tuettavista lajeista, on tämän hetkinen menestyspotentiaali. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on kuitenkin tunnistanut käsipallossa tapahtuneen hyvän ja positiivisen kehityksen ja tehdyt oikeansuuntaiset kehitystoimenpiteet sekä valmennuksen, pelaajakehityksen että valmennusjärjestelmän kehittämisen osalta. Näiden sparrauksessa HUY haluaa ilman muuta olla vahvasti mukana ja käsipallo on luonnollisesti joukkuepelien prosesseissa myös jatkossakin.”

Käsipalloliiton puheenjohtaja Jari Henttonen:

”Vakaa taloutemme kestää tämän, vaikka mieluummin toki olisimme tuen ottaneet kuin jääneet ulkopuolelle. Suomen käsipalloilulle on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää jatkaa Olympiakomitean joukkuelajien ryhmässä ja pysyä joukkuepalloilun prosessissa, mikä on tuota rahaa huomattavasti tärkeämpi seikka.

Paras tapa antaa palautteemme huippu-urheiluyksikön päätökselle on tietenkin antaa näyttöjä menestyksestä ja sitä kautta palata myöhemmin huippu-urheiluyksikön tuen piiriin.”

Kuvaus HUY:n tukijärjestelmästä ja kriteereistä:

https://www.olympiakomitea.fi/2017/11/30/huippu-urheiluyksikon-uudistettu-tehostamistukijarjestelma-kohti-laadukkaampaa-valmentautumista/

 

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.