Artikkelit

Harrastustoiminnan tehostamistuki hakuun

Suomen Käsipalloliitto on päässyt mukaan Olympiakomitean harrastustoiminnan tehostamistuen piiriin. Hankkeen tavoitteena on tukea seurojen lasten ja nuorten harrastustoimintaa, harrastajamäärien kasvua sekä seura-ammattilaisten määrän kasvua. Kehitystyön myötä lajin ja sen seurojen valmius toimia laadukkaasti ja pitkäjänteisesti kuntien kumppaneina harrastustoiminnan järjestämisessä ja ohjaamisessa etenkin koulupäivien yhteydessä vahvistuu.

Hakulomake ja lisätiedot

Harrastustoiminnan kehittämistuki

Lajien harrastustoiminnan tehostusprosessi_OK_2019

Harrastustoiminnan tehostamistuki_Hakulomake 2020-2021

 

Lisätietoja hankkeesta antaa Suomen Käsipalloliiton koulutuspäällikkö Jaakko Horeli, jaakko.horelli@finnhandball.net

 

 

Olympiakomitea kouluttaa: Naiset vaikuttajina pelikentillä

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä

Suomen Olympiakomiteassa on parhaillaan käynnissä kaksi johtajuuteen liittyvää koulutushanketta. Molempien koulutusten tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja urheilun parissa toimivien naisten johtamisosaamista sekä kannustaa lisää naisia hakeutumaan urheilun johtotehtäviin.

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutus on käynnissä vuosina 2019-2021 (alkuvuoteen). Koulutuksen kohderyhmänä ovat seura- ja aluetasolla toimivat naiset. Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksessa luodaan konkreettisia keinoja, joilla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seuratasolta alkaen. Koulutus on tärkeä osa seurakehittämistä. Koulutus on saanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämän Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksen.

Lähde mukaan uudistamaan suomalaista urheilujohtamista yhdessä!

Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -johtamiskoulutuksessa avataan näköaloja liikunnan ja urheilun uudistamiseen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat koulutuksen läpileikkaavina teemoina. Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksella lisätään osallistujien osaamista ja luodaan uusi johtamiseen koulutusohjelma. Mentorit, roolimallit ja verkostot toimivat tärkeänä osana johtajuuteen kasvamista. Koulutuksen aikana järjestetään kaikille avoimia, alueellisia seminaareja sekä kootaan julkaisu liikunnan ja urheilun toimijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi.

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti paikallisen ja alueellisen tason toimijat, esimerkiksi urheiluseuroissa työ- tai luottamustehtävissä toimivat naiset. Koulutukseen valitaan 30 naista vuoden mittaiseen opintojaksoon.

Hakuaika päättyy 30.6.

Lue lisää:

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tasa-arvo/naiset-vaikuttajina-liikunnan-pelikentilla/

 

Käsipallo ei saanut Olympiakomitean huippu-urheilutukea vuodelle 2018

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö julkisti viime torstaina uusien kriteerien mukaiset huippu-urheilutuet nk. kesälajeille. Tukea jaettiin 18 lajiliitolle aiemman 33 lajiliiton asemesta.

Käsipalloliitto on viime vuosina saanut 15.000 euroa nk. palloilutukea, joka edelsi nyt uusittua huippu-urheilutukea. Käsipallo jäi ilman suoraa taloudellista tehostamistukea vuodelle 2018 koska ei vielä täyttänyt kaikkia uusia kriteerejä. Käsipallo on kuitenkin mukana kun Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset tammikuussa 2018.

Leena Paavolainen, Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön varajohtaja:

“Pääasiallinen peruste sille, että käsipallo ei vuonna 2018 ole yksi Huippu-urheiluyksikön rahallisesti tuettavista lajeista, on tämän hetkinen menestyspotentiaali. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on kuitenkin tunnistanut käsipallossa tapahtuneen hyvän ja positiivisen kehityksen ja tehdyt oikeansuuntaiset kehitystoimenpiteet sekä valmennuksen, pelaajakehityksen että valmennusjärjestelmän kehittämisen osalta. Näiden sparrauksessa HUY haluaa ilman muuta olla vahvasti mukana ja käsipallo on luonnollisesti joukkuepelien prosesseissa myös jatkossakin.”

Käsipalloliiton puheenjohtaja Jari Henttonen:

“Vakaa taloutemme kestää tämän, vaikka mieluummin toki olisimme tuen ottaneet kuin jääneet ulkopuolelle. Suomen käsipalloilulle on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää jatkaa Olympiakomitean joukkuelajien ryhmässä ja pysyä joukkuepalloilun prosessissa, mikä on tuota rahaa huomattavasti tärkeämpi seikka.

Paras tapa antaa palautteemme huippu-urheiluyksikön päätökselle on tietenkin antaa näyttöjä menestyksestä ja sitä kautta palata myöhemmin huippu-urheiluyksikön tuen piiriin.”

Kuvaus HUY:n tukijärjestelmästä ja kriteereistä:

https://www.olympiakomitea.fi/2017/11/30/huippu-urheiluyksikon-uudistettu-tehostamistukijarjestelma-kohti-laadukkaampaa-valmentautumista/