Yhteistyötarjous urheiluseuroille SPR:n vastaanottokeskuksilta

SPR:n vastaanottokeskuksilla mahdollisuus hankkia liikuntatoimintaa paikallisilta urheiluseuroilta

Suomen Punainen Risti sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen vastaanottokeskuksissa järjestettävän liikunnallisen toiminnan järjestämiseksi. SPR ylläpitää tällä hetkellä 107 vastaanottoyksikköä ja niissä majoittuu yli 18 800 turvapaikanhakijaa.

Liikunnan avulla voidaan merkittävästi lisätä hyvinvointia ja elämänhallintaa epävarmassa elämäntilanteessa turvapaikkapäätöstä odottaessa. Liikunta toimii myös erinomaisena kotoutumisen, tutustumisen ja siltojen rakentajan välineenä.

Liikuntamahdollisuuksien tarjoajiksi haetaan paikkakunnan urheiluseuroja ja muita toimijoita. Ne rakentavat yhdessä vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa paikallisen liikuntavalikon keskuksen asukkaiden tarpeiden ja paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan. SPR:n piiri hankkii liikuntapalvelut paikallisilta toimijoilta ostopalveluna.

Tavoitteena on käynnistää toiminta vähintään 50 vastaanottokeskuksessa. Toiminnan pääpaino on matalan kynnyksen liikunnassa ja se koostuu eri kohderyhmille erikseen (perheille, lapsille ja nuorille, nuorille miehille, naisille ja aikuisille miehille) suunnatuista liikuntaryhmistä sekä yksittäisistä tapahtumista ja tempauksista. Samalla kehitetään paikallisiin urheiluseuroihin toimintamalleja, jotka helpottavat maahanmuuttajien osallistumista seuratoimintaan ja liikuntaryhmiin. Toimintaan mukaan tuleville seuroille ja muille yhdistyksille tarjotaan SPR:n Tulijan tukena –perehdytys maahanmuutosta, monikulttuurisesta toiminnasta ja liikunnasta kotoutumisen tukena.

Hankkeen hallinto

Vastaanottokeskukset ilmoittavat kiinnostuksestaan osallistua hankkeeseen SPR:n keskustoimistolle. Vastaanottokeskukset kokoontuvat paikallisten urheiluseurojen ja muiden yhdistysten kanssa suunnittelemaan ja sopiminaan toiminnan käynnistämisestä. Suunnitelma budjetteineen toimitetaan SPR:n keskustoimistoon, joka tarkistaa, että suunnitelma täyttää sovitut kriteerit ja vastaa rahoittajan tavoitteita.

Hankkeen kustannukset koostuvat ohjaus- ja toimintakuluista, matkakuluista ja kuljetuksista, tilavuokrista ja välineistä, ilmoitus-, markkinointi- ja koulutuskuluista sekä tapahtumista ja henkilöstökustannuksista. Rahat siirretään toteuttajille hyväksytyn seurantaraportin toimittamisen jälkeen kaksi kertaa vuodessa. Kevään toiminta raportoidaan kesäkuussa 2016 ja kulut maksetaan raportin toimittamisen ja hyväksymisen jälkeen.

Olkaa yhteydessä paikalliseen vastaanottokeskukseen, mikäli haluatte tarjota liikuntamahdollisuuksia vastaanottokeskuksissa oleville maahanmuuttajille!

 

Lähde: Valon tiedote

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.