Valmentajakysely viihtymisestä | Tränarenkät om trivsel | HUOM! viimeinen ilmoittautumispäivä 29.9.2018

Ilmoita seurasi valmentajakyselyyn!

Haluatteko kehittää lasten ja nuorten viihtymistä ja kaverisuhteita seuranne ryhmissä?

Kartoitamme valmentajien näkemyksiä harrastuksessa:

  • viihtymisestä sekä keskeyttämisen syistä.
  • koetuista sosiaalisista suhteista.
  • lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, sekä valmentajien omista valmiuksista tukea ryhmähenkeä.

Valtakunnallinen kysely on tarkoitettu eri lajien valmentajille. Toimitamme etukäteen ilmoittautuneille seuroille koonnin heidän seuransa valmentajien vastauksista. Myös yksittäiset valmentajat voivat vastata ja heidän vastauksensa tallentuvat valtakunnalliseen dataan. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Folkhälsan ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto käyttävät vastauksia kehittäessään urheiluseuroille suunnattuja ryhmäyttäviä tehtäviä ja materiaaleja.

Lisätiedot kyselystä:

Jenni Helenius

nuorisotyön päällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

jenni.helenius@mll.fi

050 570 0023

 

Anmäl er förening till tränarenkäten!

Vill ni utveckla barns och ungas trivsel och vänskap i er förenings träningsgrupper?

Vi kartlägger tränares åsikter om:

  • trivsel och orsaker till avhopp,
  • erfarenheter av sociala relationer,
  • barns och ungas påverkningsmöjligheter, samt tränarnas egen beredskap att stöda gruppandan.

Den nationella enkäten riktar sig till tränare inom olika grenar. Till de föreningar som förhandsanmält sig sänder vi föreningsspecifika sammandrag utifrån tränarnas svar. Även enskilda tränare kan besvara enkäten och deras svar sparas i enkätens nationella data. Det tar cirka 10 minuter att svara.

  • Anmäl din förening till enkäten senast 29.9.2018 via länken www.mll.fi/ilmoittautuminen-valmentajakyselyyn/
  • Frågeenkäten öppnas 1.10.2018, då du via e-post får en länk till enkäten att sända vidare till tränarna.
  • Enkätens svarstid avslutas 31.10.2018.

Folkhälsan och Mannerheims Barnskyddsförbund använder svaren i utvecklande av gruppövningar och material riktat till idrottsföreningar.

Mera information om enkäten:

Karin Storbacka

projektledare, Folkhälsan

karin.storbacka@folkhalksan.fi

044 788 6309