Sisäjoukkuepelien yhteinen ohjeistus seuroille

Koronavirus on tuonut maailman haastavaan tilanteeseen ja poikkeuksellinen tilanne koskettaa myös urheilua. Suomalaiset sisäjoukkuepelit kokoontuivat maanantaina 16.3.2020 hakemaan yhteisiä linjauksia koronaviruksen seurauksena eteen tulevien haasteiden ratkaisemiseksi.

Mukana tapaamisessa oli lajiliittojen edustus futsalista, koripallosta, käsipallosta, lentopallosta ja salibandysta. Asiantuntijana kokouksessa kuultiin työoikeuden emeritusprofessoria Seppo Koskista.

Tapaamisen tavoitteena oli löytää yhdessä vastauksia koronakriisin tiimoilta tuleviin kysymyksiin. Pelaajat, valmentajat, seurat ja lajiliitot ovat pandemian johdosta uudenlaisessa vaikeassa tilanteessa. Kaikissa lajeissa kilpailutoiminta on keskeytetty ja useimpien lajien osalta kausi on päätetty ennenaikaisesti. Kriisin vaikutukset näkyvät toiminnassa ja taloudessa dramaattisesti.

Lajiliitot suosittelevat yhdessä, että seurat ja seurojen työntekijät (pelaajat, valmentajat, seuratyöntekijät) pyrkivät neuvottelemaan ja sopimaan yhteisesti ratkaisuja tässä ennalta-arvaamattomassa ja haastavassa tilanteessa. Jos ajaudutaan tilanteeseen, jossa työntekijöitä joudutaan lomauttamaan tai palkanmaksu joudutaan keskeyttämään, on tärkeää pitää mielessä Suomen työsopimuslaki. Lomauttamisen perusteet on säädetty työsopimuslain 5 luvussa ja palkanmaksun keskeyttäminen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentissa.

Pelaajasopimukset ovat käytännössä aina määräaikaisia ja sama pätee isoon osaan valmentajasopimuksia. Määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia koskee erilainen työlainsäädäntö: Määräaikainen työntekijä voidaan esimerkiksi lomauttaa vain, jos hän toimii sijaisena henkilölle, joka voitaisiin lomauttaa. Palkanmaksun keskeyttämisen osalta määräaikainen työntekijä on samassa asemassa kuin muutkin työntekijät.

Lajiliitot muistuttavat, että kaikissa ratkaisuissa tulee kunnioittaa Suomen lakeja ja hallituksen määräyksiä. Tarpeen mukaan suositellaan kuuntelemaan parhaita asiantuntijoita – oli kyse sitten THL:n koronasuosituksista tai lainopillisesta konsultaatiosta työsopimuksiin liittyen.

Lajit toivovat yhdessä, että Opetus- ja kulttuuriministeriössä löydetään nopeita ratkaisuja, joiden avulla seurojen yllättävää taloudellista ahdinkoa voidaan tukea. Tavat, joilla kriisi kohdataan ja hoidetaan nyt, vaikuttavat lajien ja urheilutoimijoiden arvostukseen ja elinvoimaisuuteen tulevaisuudessa. Kriisi voi olla myös mahdollisuus seuroille viestiä, luoda merkityksellisyyttä ja tuoda arvoja esille uudella tavalla omassa yhteisössä.

Sisäjoukkuepelit julkaisivat vastikään yhdessä olosuhteita käsittelevän keskustelupaperin, joten ko. lajien edustajien tapaaminen nähtiin luontevana jatkumona lajien väliselle yhteistyölle, jota pyritään kehittämään edelleen myös jatkossa hyvinä ja huonoina aikoina.

Käsipalloliiton lisäterveiset jäsenseuroille

Viime viikolla Suomen Käsipalloliiton liittohallitus keskeytti toistaiseksi kaikki käsipallosarjat ja kokoontuu tämän viikon torstaina tekemään lopulliset päätökset kaudesta 2019-20. Liittohallituksen päätös julkaistaan viimeistään perjantaiaamupäivänä.

Maanantaina 16.3.2020 Suomen valtioneuvosto päätti maatamme koskevista lisätoimista, joiden joukossa oli mm. kaikkien liikunta- ja urheilupaikkojen sulkeminen. Toiminta on seis, mutta päätöksiä on edelleen tehtävä.

Suomen Käsipalloliitto työskentelee parhaillaan julkaistakseen pelikauteen 2019-20 liittyvät toimenpiteet ja seuraamukset. Lisäksi Käsipalloliitto keskittyy varmistamaan, että sen oma ja suomalaisen käsipallon toiminta palaa käynnissä olevasta kriisistä mahdollisimman elinvoimaisena.

Käsipalloliitto kannustaakin seuroja tekemään analyyseja kriisin vaikutuksista sen toimintaan; miten seuran talous seuraavat kuukaudet? Analyysin pohjalta on järkevää valmistella toimenpidesuunnitelma, jossa otetaan kantaa mahdollisiin kululeikkauksiin, tulovirtaa lisääviin toimenpiteisiin sekä seuran toimintaan kriisiaikana.

Harjoitukset loppuivat tämän kauden osalta ennenaikaisesti. Normaalitilanteessa pelien loppuminen tarkoittaa loman alkua, jota seuraa omatoimiharjoittelun jakso. Ohjeistaako seurasi omatoimiharjoittelun, jolla perustellaan myös toimintamaksut?

Kriisin hetkellä yhteisöllisyys on voimavara, jota ei pidä väheksyä. Seuratoiminta muodostaa erittäin vahvoja yhteisöjä eri puolilla Suomea ja moni haluaa olla varmistamassa, että oma seura selviää. Millaisia mahdollisuuksia seurasi tarjoaa muiden auttamiselle? Millä keinoilla seurasi saa tuloja? Tarjoaako seurasi kannatusjäsenyyttä, meneekö myyntiin seura- tai fanituotteita, ensi kauden kausikortteja tai esimerkiksi lahjakortteja?

Käsipalloliitto tulee kanavillaan jakamaan seurojen ja pelaajien best practices -toimintatapoja ja laittaa siten hyvää kiertämään. Mikäli liitto voi jotenkin muuten olla avuksi, olkaa rohkeasti yhteydessä.

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO

Jari Henttonen                                             Päivi Mitrunen

puheenjohtaja                                              toiminnanjohtaja

040 843 7532                                              050 555 7384

jari.henttonen@kolumbus.fi                       paivi.mitrunen@finnhandball.net

 

Ohjeistus seuroille_170320

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.