Seuratuen haku päättyy 12.12. – lue viime vuoden tuloksista

Lisää liikuntaharrastuksia lapsille ja nuorille

Seuratuella lähes 16 000 uutta liikkujaa vuoden aikana

 

Seuratuen avulla pystyttiin lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia, osoittaa tuorein seuratuen arviointi. Uusia liikkujia tuli vuoden aikana kaikkiaan lähes 16 000.

Kesällä 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi ennätysmäärän kehittämistukea urheilu- ja liikuntaseuroille: yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Päätavoitteena oli, että seurat pystyisivät tarjoamaan laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin.

Juuri julkaistussa selvityksessä arvioitiin seuratuen vaikutuksia. Seurat ilmoittivat, että liikkujien määrä oli lisääntynyt vuodessa tuen ansiosta 15 700 uudella alle 18-vuotiaalla liikkujalla.

– Harrastajamäärien lisääntyminen ja toiminnan laajeneminen olivat seurojen tärkeimpiä onnistumisia tukivuoden aikana. Urheilu- ja liikuntaseurat pitivät saamaansa seuratoiminnan kehittämistukea etenkin henkisesti merkittävänä: se koettiin tunnustukseksi hyvin tehdystä työstä, mikä kannusti entistä voimakkaampaan toiminnan kehittämiseen, arvioi tutkija Johanna Paukku LIKES-tutkimuskeskuksesta. – Vaikka tukea sai vain noin 3 prosenttia suomalaisista urheilu- ja liikuntaseuroista, rahaa saaneelle seuralle tuen merkitys näyttää olevan suuri.

Uutta toimintaa kehitettiin, harrastamisen hinta ei laskenut

– Urheilu- ja liikuntaseurojen toimintaa saatiin seuratuen avulla kehitettyä varsin monipuolisesti, arvioi Johanna Paukku. – Seuratuella palkattiin 132seuraan työntekijä. Seurojen oman arvion mukaan työntekijän myötä seurojen hallinto ja yleinen organisoituminen kehittyivät, toiminta tehostui ja suunnitelmallisuus parantui.

Seuratukea jaettiin myös muun toiminnan kehittämiseen. Tällöin seuratuella onnistuttiin lisäämään vapaaehtoisten seuratoimijoiden osaamista sekä monipuolistamaan seuran toimintaa.

Ministeriön avustusta myönnettiin seuratoimintaan, jossa harrastajalle koituvat kustannukset saivat olla enintään 50 euroa kuukaudessa.Seuratuen avulla ei ole pystytty kehittämään laajamittaisesti uusia toimintamuotoja, joissa harrastaminen olisi aiempaa edullisempaa. Selvityksen perusteella vain 14 % seuroista oli alentanut ainakin jonkin harrastusryhmänsä maksuja.

Urheilu- ja liikuntaseurat voivat hakea seuratoiminnan kehittämistukea ensi vuodeksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä 12.12. mennessä.

Lisätietoja

  • Paukku, J., Lehtonen, K. & Turpeinen, S. Seuratuki 2013–2014. Toimintavuoden tulokset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 293. Saatavilla: likes.fi/julkaisut
  • Tutkija Johanna Paukku, LIKES-tutkimuskeskus, paukku(at)likes.fi, p. 020 762 9535.