Liikunta- ja urheilujärjestöt eivät tue ulkomaista rahapelibisnestä

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on parhaillaan käynnissä selvitys liittyen liikunta- ja urheilujärjestöjen mahdollisiin kytköksiin ulkomaisiin rahapeliyhtiöihin. Selvitys valmistuu marras- joulukuun vaihteessa. Valon ja Suomen Olympiakomitean hallitukset linjasivat yhteisen kantansa ajankohtaiseen asiaan. Suomalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä niiden jäsenseurojen ei tule tehdä yhteistyösopimuksia ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa, joilla ei ole toimilupaa Suomessa.

– Ulkomaisten peliyhtiöiden mainonta ja markkinointi on Suomen arpajaislain mukaan kiellettyä. Kyseisten peliyhtiöiden näkyvyyden lisääminen heikentää suomalaisten rahapeliyhtiöiden asemaa ja pienentää rahapelijärjestelmästä yhteiskunnalle koituvaa hyötyä”, sanoo Valon ja Suomen Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson.

Veikkaus perustettiin urheilujärjestöjen toimesta vuonna 1940. Veikkauksella ja urheilulla on tiivis erityinen yhteistyösuhde. Tämän erityissuhteen vaaliminen on tärkeää sekä suomalaiselle urheilulle että Veikkauksen liiketoiminnan tuloksellisuudelle. Urheilu ja liikunta tarjoavat edelleen kaikkein tehokkaimman ja tunnevoimaisimman välineen asiakassuhteiden varmistamiselle.

Vuosikymmenten aikana Veikkaus on tulouttanut miljardeja euroja liikunnalle, urheilulle, tieteelle, taiteelle ja nuorisotyölle. Veikkausvoittovarat ovat olleet merkittävä perusta suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle. Rahoilla on ollut erittäin iso merkitys suomalaisen liikuntakulttuurin laajuuden, moniarvoisuuden, merkittävyyden sekä menestyksen kannalta.

– Laajamittaisen kansalaistoiminnan rahoituksen kannalta on tärkeää, että rahapelituotot ovat vuosittain vähintään yhtä suuret kuin tällä hetkellä. Näköpiirissä ei ole, että korvaava summa voitaisiin löytää valtion budjetista”, Japisson jatkaa.

Veikkauksen tapa tarjota pelejä on vähemmän aggressiivinen kuin yksityisten peliyhtiöiden.

– Tämä on liikuntayhteisön toimijoille tärkeä arvovalinta. Kannustamme Veikkausta toimimaan myös jatkossa siten, että vastuullisuus yhdistyy tuottojen kasvattamiseen”, sanoo Valon yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Laura Andersson.

Veikkausvoittovarojen avulla taataan monimuotoinen kansalaistoiminta myös tulevaisuudessa. Valo ja Suomen Olympiakomitea haluavat, että kotimaisten rahapeliyhtiöiden tuotto kasvaa hyvillä tuotteilla ja maltillisella pelaamisella. Jos rahapelituotot hiipuvat, on suomalainen kansalaistoiminta sekä suomalainen liikuntakulttuuri ison murroksen edessä.
Lisätietoja: Valon ja Suomen Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson 0400 878 949