KUTSU T2008 YLÄKOULULEIRITYKSEEN / INBJUDAN TILL F2008 HÖGSTADIELÄGER 8.-11.11.2021 

Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. Leiritykset ovat olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän valmentautumistansa sekä tukea urheilijoiden opiskelua.

KOULUNKÄYNTI

Leireillä järjestetään urheilijoille mahdollisuus tehdä koulutehtäviään, kuten ennenkin. Myös kokeiden tekeminen onnistuu leirin aikana.

Jos urheilija on haasteita saada koulusta vapautus leiritykseen, olemme mielellään kouluun yhteydessä. Mikäli urheilija tarvitsee koulunkäyntiinsä erityistä tukea, tai leirin aikana tulee koulutehtävien suhteen jokin sellainen ongelma, johon tarvitsee opettajan apua, sitä on mahdollisuus saada pyydettäessä Kisakallion erityisopettajalta.

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET)

Kisakallion Urheiluopistolla on mahdollisuus suorittaa mahdollinen TET-jakso. Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä Jaakko Horelliin.

LEIRIAJANKOHTA JA -PAIKKA

8.-11.11.2021 Kisakallion Urheiluopistolla

Leiri alkaa maanantaina 8.11.2021 klo 9.00 alkavalla infotilaisuudella

Leiri päättyy torstaina 11.11.2021 klo 16.00 alkavan päivällisen jälkeen

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen leirille on nyt avattu ja viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntaina 31.10.2021. Toimi heti, sillä myöhässä oleviin ilmoittautumisiin pidätämme oikeuden lisätä 45 € myöhästymismaksun.

ilmoittautumislinkki ma-to leirille

Ilmoittatumislinkki su-to leirille

HUOM. Tarkistathan varausvaiheessa, että olet valinnut oikean leirin (lajin ja saapumispäivän).

ma-to -leiri = saapuminen ma-aamuna

su-to -leiri = mikäli asutte kauempana, voitte saapua jo su-iltana (hintaan sisältyy lisäyön hinta + ma-aamupala, 45 €)

Huomioittehan, että mikäli valitsette su-to -leirin, saapumisen opistolle tulisi tapahtua su klo 18.30–20.30 välisenä aikana ja urheilijalla olisi hyvä olla oma iltapala mukana (maanantain aamupala sisältyy lisäyön hintaan).

HINTA

Ma-to leirityksen hinta on 264 €

Su-to leirityksen hinta on 309 €

LISÄTIETOJA

Kaikki leirityksiin liittyvä info ja materiaali (mm. poissaoloanomus koululle ja vakuutusehdot) on koottuna nettisivulle kohtaan Yleiset materiaalit. Perehdyttehän leirityksen vakuutusehtoihin, sääntöihin ja muihin materiaaleihin huolella!

Urheilijan vastuulla on pyytää koululta kaikki opiskeluun liittyvät tehtävät leiriviikolle. Leirille osallistujalla tulee olla lajiliiton lisenssi sekä henkilökohtainen tapaturmavakuutus.

Huomioittehan ystävällisesti, että pyrimme minimoimaan kontaktit päärakennuksessa, joten saapuessa ja hakiessa huoltajia pyydetään jäämään päärakennuksen ulkopuolelle.

Jos teillä on kysymyksiä koskien leirityksiä, olkaa mielellään yhteydessä!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Högstadieläger är en del av landslagsspår utformat för att hjälpa unga människor att växa till idrottare. Lägermodell som koordineras och godkänns av den olympiska kommittén, är organiserade i samarbete med idrottshögskolor, idrottsakademier och idrottsförbund. Syftet med högstadielägren är att hjälpa idrottare som strävar mot toppen och deras träning, samt att stödja idrottares lärande.

SKOLUPPGIFTER

På lägren har idrottare möjlighet att utföra sina skoluppgifter, som tidigare. Det finns också möjlighet att skriva prov.

Om en idrottare har utmaningar att få undantag från skolan för ett läger, kan vi gärna vara i kontakt med skolan. Om en idrottare behöver särskilt stöd för sin skolgång, eller om det uppstår problem med skoluppgifter finns det möjlighet att få hjälp av Kisakallios speciallärare.

PRAO (praktisk arbetslivsorientering)

Kisakallio Idrottsinstitut har möjlighet att erbjuda en eventuell PRAO-period. Om du är intresserad, kontakta Jaakko Horelli.

LÄGERTID OCH -PLATS

8–11. november, 2021 på Kisakallio Idrottsinstitut

Lägret börjar måndagen den 8 november 2021 med en informationssession som börjar kl. 9.00

Lägret slutar torsdagen den 11 november 2021 efter middagen som börjar klockan 16.00

ANMÄLNING

Anmälning för lägret är nu öppen och sista dagen anmälningsdagen är söndagen den 31 oktober 2021. Anmäl er nu, eftersom vi förbehåller oss rätten att lägga till en avgift på 45 € för sena anmälningar.

Anmälningslänk till måndag-torsdag läger

Anmälningslänk till söndag-torsdag läger

NOTERA. Kontrollera i bokningsskedet att du har valt rätt läger .

Måndag – torsdag läger = ankomst må-morgon

Söndag – torsdag läger = om du bor längre bort kan du anlända redan på söndag (priset inkluderar priset för en extra natt + må-frukost, 45 €)

Notera att om du väljer söndag – torsdag läger, ska ankomst till Kisakallio vara mellan 18:30 och 20:30 och idrottaren bör ta med sin egen kvällsmåltid (måndag frukost ingår i priset för extra natt).

PRIS

Priset för måndag – torsdag läger är 264 €

Priset för söndag – torsdag läger är 309 €

MERA INFORMATION

All information och material relaterat till lägren (inklusive frånvaro från skolan blankett och försäkringsvillkoren) finns på webbplatsen under Yleiset materiaalit. Läs försäkringsvillkoren, reglerna och annat material om lägren noggrant!

Det är idrottarens ansvar att be skolan om alla studierelaterade uppgifter för lägerveckan. Lägerdeltagarna måste ha idrottsförbundslicens och personlig olycksfallsförsäkring.

Observera att vi strävar efter att minimera kontakterna i huvudbyggnaden, så vid ankomst och upphämtning uppmanas vårdnadshavare att stanna utanför huvudbyggnaden.

Om du har frågor gällande lägret, kontakta gärna oss!

 

Sporttisin terveisin / Med idrottsliga hälsningar,

 

 

Arto Starck                                                                  Jaakko Horelli

Lajivalmentaja T2008                                                     Koulutuspäällikkö, Suomen Käsipalloliitto

arto.starck@atlashandball.fi                                          jaakko.horelli@finnhandbball.net

0442003099                                                                   0406314154

 

VALMENNUSJOHTO KUTSUU 8.-11.11.2021 LEIRITYKSEEN SEURAAVAT URHEILIJAT / TRÄNARSTABEN INBJUDER FÖLJANDE IDROTTARE TILL LÄGER 8-11.11.2021:

SUKUNIMI ETUNIMI Seura SUKUNIMI ETUNIMI Seura
1 Celvin Maya Akilles 33 Kulmala Sara GrIFK
2 Frankenhaeuser Edith Akilles 34 Lostedt Louise GrIFK
3 Karlsson Tindra Akilles 35 Peltonen Fanny GrIFK
4 Lindström Nellie Akilles 36 Wulff Saga GrIFK
5 Palmén Olivia Akilles 37 Ax Belinda HIFK
6 Bah Adanne Atlas 38 Greatrex Kia HIFK
7 Helaskoski Sara Atlas 39 Haakana Annie HIFK
8 Mäkinen Enni Atlas 40 Jonsson Catarin HIFK
9 Laitinen Catira BK-46 41 Lindholm Daniela HIFK
10 Lundqvist Emma BK-46 42 Paloniemi Ronja HIFK
11 Nylund Linn BK-46 43 Saukkonnen Ella HIFK
12 Rönnberg Isolde BK-46 44 Arte Ellen KyIF
13 Hellberg Peppi-Lotta Cocks 45 Fabritius Alexandra KyIF
14 Lönnroth Siiri Cocks 46 Jansson Victoria KyIF
15 Karén Amanda Dicken 47 Kotakallio Hanna KyIF
16 Andersson Sofia Dicken 48 Moberg Ellen KyIF
17 Campbell Ruby Dicken 49 Noppa Linn KyIF
18 Campbell Emilia Dicken 50 Sevón Elin KyIF
19 Lönnholtz Jenny Dicken 51 Vatanen Vanessa KyIF
20 Rak Alina Dicken 52 Andersson Magdalena PIF
21 Uusitalo Ronja Dicken 53 Fröjdö Cilla PIF
22 von Wendt Livia Dicken 54 Krook Alicia PIF
23 Wager Isabella Dicken 55 Lindberg Rebecka PIF
24 Winterbäck Tindra Dicken 56 Nyberg Alma PIF
25 Fagerholm Selma EIF 57 Andberg Laura SIF
26 Degerlund Linnéa EIF 58 Holmström Aino SIF
27 Nylund Livia EIF 59 Nordström Malin SIF
28 Sjöberg Ylva EIF 60 Granberg Vera ÅIFK
29 Sjöblom Frida EIF 61 Kilpi Annu ÅIFK
30 Alén Vera EIF 62 Laustola Helmi ÅIFK
31 Ekman Frida GrIFK 63 Keto Cecilia ÅIFK
32 Korpivaara Irene GrIFK 64 Wahlstein Ester ÅIFK