Kutsu T2008 yläkoululeirille | Inbjudan till T2008 högstadieläger 14.-17.2.2022

Yläkoululeiritykset ovat osa maajoukkuepolkua, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. Leiritykset ovat olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä leiritysmalli, jonka järjestävät yhteistyössä urheiluopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän valmentautumistansa sekä tukea urheilijoiden opiskelua.

 

KOULUNKÄYNTI

Leireillä järjestetään urheilijoille mahdollisuus tehdä koulutehtäviään, kuten ennenkin. Myös kokeiden tekeminen onnistuu leirin aikana.

Jos urheilija on haasteita saada koulusta vapautus leiritykseen, olemme mielellään kouluun yhteydessä. Mikäli urheilija tarvitsee koulunkäyntiinsä erityistä tukea, tai leirin aikana tulee koulutehtävien suhteen jokin sellainen ongelma, johon tarvitsee opettajan apua, sitä on mahdollisuus saada pyydettäessä Kisakallion erityisopettajalta.

 

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET)

Kisakallion Urheiluopistolla on mahdollisuus suorittaa mahdollinen TET-jakso.

 

Koulunkäyntiin ja työelämään tutustumiseen liittyvissä asioissa ole yhteydessä suoraan Kisakallioon: jani.jokinen@kisakallio.fi

 

LEIRIAJANKOHTA JA -PAIKKA

14.-17.2.2022 Kisakallion Urheiluopistolla

Leiri alkaa maanantaina 14.2.2022 klo 9.00 alkavalla infotilaisuudella

Leiri päättyy torstaina 17.2.2022 klo 16.00 alkavan päivällisen jälkeen

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen leirille on nyt avattu ja viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantai 31.1.2022. Toimi heti, sillä myöhässä oleviin ilmoittautumisiin pidätämme oikeuden lisätä 45 € myöhästymismaksun.

Ilmoittautumislinkki maanantai torstai leirille

Ilmoittautumislinkki sunnuntai torstai leirille

HUOM. Tarkistathan varausvaiheessa, että olet valinnut oikean leirin.

ma-to -leiri = saapuminen ma-aamuna

su-to -leiri = mikäli asutte kauempana, voitte saapua jo su-iltana (hintaan sisältyy lisäyön hinta + ma-aamupala, 45 €)

Huomioittehan, että mikäli valitsette su-to -leirin, saapumisen opistolle tulisi tapahtua su klo 18.30–20.30 välisenä aikana ja urheilijalla olisi hyvä olla oma iltapala mukana (maanantain aamupala sisältyy lisäyön hintaan).

 

HINTA

Ma-to leirityksen hinta on 264 €

Su-to leirityksen hinta on 309 €

 

LISÄTIETOJA 

Kaikki leirityksiin liittyvä info ja materiaali (mm. poissaoloanomus koululle ja vakuutusehdot) on koottuna nettisivulle kohtaan Yleiset materiaalit. Perehdyttehän leirityksen vakuutusehtoihin, sääntöihin ja muihin materiaaleihin huolella!

Urheilijan vastuulla on pyytää koululta kaikki opiskeluun liittyvät tehtävät leiriviikolle. Leirille osallistujalla tulee olla lajiliiton lisenssi sekä henkilökohtainen tapaturmavakuutus.

Huomioittehan ystävällisesti, että pyrimme minimoimaan kontaktit päärakennuksessa, joten saapuessa ja hakiessa huoltajia pyydetään jäämään päärakennuksen ulkopuolelle.

Jos teillä on kysymyksiä koskien leirityksiä, olkaa mielellään yhteydessä!

 

 

Sporttisin terveisin,

 

Arto Starck                                                                                             Jaakko Horelli

Lajivalmentaja T2008                                                                          Koulutuspäällikkö, Suomen Käsipalloliitto

arto.starck@atlashandball.fi                                                            jaakko.horelli@finnhandball.net

0442003099                                                                                             0406314154

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Högstadieläger är en del av landslagsspår utformat för att hjälpa unga att växa till idrottare. Lägermodell som koordineras och godkänns av den olympiska kommittén, är organiserade i samarbete med idrottshögskolor, idrottsakademier och idrottsförbund. Syftet med högstadielägren är att hjälpa idrottare som strävar mot toppen och deras träning, samt att stödja idrottares lärande.

 

SKOLUPPGIFTER 

På lägren har idrottare möjlighet att utföra sina skoluppgifter, som tidigare. Det finns också möjlighet att skriva prov.

Om en idrottare har utmaningar att få undantag från skolan för ett läger, kan vi gärna vara i kontakt med skolan. Om en idrottare behöver särskilt stöd för sin skolgång, eller om det uppstår problem med skoluppgifter finns det möjlighet att få hjälp av Kisakallios speciallärare.

 

PRAO (praktisk arbetslivsorientering) 

Kisakallio Idrottsinstitut har möjlighet att erbjuda en eventuell PRAO-period.

Om ni har frågor gällande skola och PRAO, vänligen kontakta direkt Kisakallio: jani.jokinen@kisakallio.fi

 

LÄGERTID OCH -PLATS

14.-17. Februari, 2022 på Kisakallio Idrottsinstitut

Lägret börjar måndagen den 14 februari 2022 med en informationssession som börjar kl. 9.00

Lägret slutar torsdagen den 17 februari 2022 efter middagen som börjar klockan 16.00

 

ANMÄLNING

Anmälning för lägret är nu öppen och sista dagen anmälningsdagen är måndag 31.1.2022. Anmäl er nu, eftersom vi förbehåller oss rätten att lägga till en avgift på 45 € för sena anmälningar.

Anmälningslänk till måndag-torsdag läger

Anmälningslänk till söndag-torsdag läger

NOTERA. Kontrollera i bokningsskedet att du har valt rätt läger.

Måndag – torsdag läger = ankomst må-morgon

Söndag – torsdag läger = om du bor längre bort kan du anlända redan på söndag (priset inkluderar priset för en extra natt + må-frukost, 45 €)

Notera att om du väljer söndag – torsdag läger, ska ankomst till Kisakallio vara mellan 18:30 och 20:30 och idrottaren bör ta med sin egen kvällsmåltid (måndag frukost ingår i priset för extra natt).

 

PRIS

Priset för måndag – torsdag läger är 264 €

Priset för söndag – torsdag läger är 309 €

 

MERA INFORMATION 

All information och material relaterat till lägren (inklusive frånvaro från skolan blankett och försäkringsvillkoren) finns på webbplatsen under Yleiset materiaalit. Läs försäkringsvillkoren, reglerna och annat material om lägren noggrant!

Det är idrottarens ansvar att be skolan om alla studierelaterade uppgifter för lägerveckan. Lägerdeltagarna måste ha idrottsförbundslicens och personlig olycksfallsförsäkring.

Observera att vi strävar efter att minimera kontakterna i huvudbyggnaden, så vid ankomst och upphämtning uppmanas vårdnadshavare att stanna utanför huvudbyggnaden.

Om du har frågor gällande lägret, kontakta gärna oss!

 

Med idrottsliga hälsningar,

 

Arto Starck                                                                                             Jaakko Horelli

Lajivalmentaja T2008                                                                          Koulutuspäällikkö, Suomen Käsipalloliitto

arto.starck@atlashandball.fi                                                            jaakko.horelli@finnhandball.net

0442003099                                                                                             0406314154

 

VALMENNUS KUTSUU LEIRILLE SEURAAVAT URHEILIJAT | TRÄNARSTABEN INBJUDER FÖLJANDE IDROTTARE TILL LÄGER:

 

  SUKUNIMI ETUNIMI Seura   SUKUNIMI ETUNIMI Seura
1 Celvin Maya Akilles 40 Lostedt Louise GrIFK
2 Frankenhaeuser Edith Akilles 41 Peltonen Fanny GrIFK
3 Karlsson Tindra Akilles 42 Wulff Saga GrIFK
4 Lindström Nellie Akilles 43 Ax Belinda HIFK
5 Palmén Olivia Akilles 44 Ekström Veralinn HIFK
6 Bah Adanne Atlas 45 Greatrex Kia HIFK
7 Helaskoski Sara Atlas 46 Haakana Isabell HIFK
8 Mäkinen Enni Atlas 47 Haakana Annie HIFK
9 Laitinen Catira BK-46 48 Jonsson Catarin HIFK
10 Lundqvist Emma BK-46 49 Karlsson Ida HIFK
11 Nylund Linn BK-46 50 Lindholm Daniela HIFK
12 Rönnberg Isolde BK-46 51 Paloniemi Ronja HIFK
13 Hellberg Peppi-Lotta Cocks 52 Salorinne Annika HIFK
14 Lönnroth Siiri Cocks 53 Saukkonnen Ella HIFK
15 Karén Amanda Dicken 54 Soini Ida HIFK
16 Andersson Sofia Dicken 55 Arte Ellen KyIF
17 Campbell Ruby Dicken 56 Fabritius Alexandra KyIF
18 Campbell Emilia Dicken 57 Jansson Victoria KyIF
19 Kurppa Sally Dicken 58 Kotakallio Hanna KyIF
20 Laxén Sophie Dicken 59 Moberg Ellen KyIF
21 Lönnholtz Jenny Dicken 60 Noppa Linn KyIF
22 Pinomaa Mathilda Dicken 61 Räsänen Julianna KyIF
23 Rak Alina Dicken 62 Sevón Elin KyIF
24 Rönnqvist Ida Dicken 63 Vatanen Vanessa KyIF
25 Uusitalo Ronja Dicken 64 Åsten Emma KyIF
26 von Alfthan Mathilda Dicken 65 Andersson Magdalena PIF
27 von Wendt Livia Dicken 66 Fröjdö Cilla PIF
28 Wager Isabella Dicken 67 Ilmonen Ava PIF
29 Winterbäck Tindra Dicken 68 Krook Alicia PIF
30 Borgström Julia Dicken 69 Lindberg Rebecka PIF
31 Fagerholm Selma EIF 70 Nyberg Alma PIF
32 Degerlund Linnéa EIF 71 Stubb Astrid PIF
33 Nylund Livia EIF 72 Andberg Laura SIF
34 Sjöberg Ylva EIF 73 Holmström Aino SIF
35 Sjöblom Frida EIF 74 Nordström Malin SIF
36 Alén Vera EIF 75 Granberg Vera ÅIFK
37 Ekman Frida GrIFK 76 Kilpi Annu ÅIFK
38 Korpivaara Irene GrIFK 77 Laustola Helmi ÅIFK
39 Kulmala Sara GrIFK 78 Keto Cecilia ÅIFK
        79 Wahlstein Ester ÅIFK