Kurinpitovaliokunta tiedottaa: kirjoituksista sosiaalisessa mediassa

Kurinpitovaliokunta on kokouksessaan 24.3.2014 käsitellyt Suomen Käsipalloliiton tietoon saatettuja kirjoituksia ns. sosiaalisessa mediassa.
Kurinpitovaliokunta korostaa hyvän ja urheilullisen kirjoittelun merkitystä. Omissa nimissään tehdyissä kirjoituksissa tulee aina muistaa myös urheilullinen asemansa käsipallossa.  Liigajoukkueen päävalmentaja on siinä roolissaan myös osallistuessaan nettikeskusteluun kuten myös erotuomarikin. Kirjoittajan täytyy muistaa asemansa ja vastuunsa.

Käsipalloliitolla on maajoukkuetoimintaa, jonka tulee myös kestää kritiikkiä. Maajoukkueen päävalmentaja on vastuussa pelaajavalinnoistaan ja pelaajavalintoja saa kommentoida ja arvostella.
Kaikessa arvostelussa pitää kuitenkin muistaa urheilullisuus eikä arvostelu saa olla asiatonta. Yksittäisen pelaajan arvosteleminen pitää olla urheilulähtöistä.

Kurinpitovaliokunta on myös kiinnittänyt huomiotaan  seurojen omiin kotisivuihin. On hyvä, että kaikilla sarjatasoilla selostetaan otteluita, mutta selostusten tulee olla asiallisia ja etenkin ns. alatyylisiä kommentteja ei saisi esiintyä. Kotisivut ovat kunkin seuran julkista aineistoa, joiden tarkoituksen pitäisi olla käsipalloa edistäviä ja seuran toiminnasta ja urheilullisesta menestyksestä tietoa antavia.

Kurinpitovaliokunta on kokouksessaan kiinnittänyt huomiotaan myös seurojen väliseen kirjeenvaihtoon, joka on saatettu liitolle tiedoksi. Otteluissa on erotuomareiden huolehdittava järjestyksen pidosta otteluvalvojan myötävaikutuksella, mutta normaaleja hyviä käytöstapoja on luonnollisesti aina noudettava. Urheilussa on voittajia ja häviäjiä. Urheilullisuuteen kuuluu asianmukainen kunnioitus vastustajaa kohtaan.

Lopuksi kurinpitovaliokunta kiinnittää seurojen edustajien huomiota virallisiin kommentteihin, jotka julkaistaan liiton toimesta virallisilla sivuilla. Lausumissa ei saa olla epäasiallinen eikä myöskään lausua urheilun perusteiden vastaisia kannanottoja.

Kurinpitovaliokunta päätti antaa liiton nettisivujen kautta nämä kannanotot ja ohjeet.

28.3.2014

Tapani Norros

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.