Koulukäsipallo 2022-23 – ilmoittaudu 7.10. mennessä

Ilmoittautuminen Koulukäsipallosarjaan 2022–2023

Valtakunnallisen koulukäsipallosarjan järjestäjänä toimii Suomen Käsipalloliitto yhteistyössä KLL:n, SAKU:n ja SFSI:n kanssa. Sarjat järjestetään sekä tytöille että pojille seuraavissa luokissa:

  • Toinen aste (lukiot, ammattioppilaitokset), ikäraja 20 v. (2002 tai myöhemmin syntyneet)
  • Yläkoulut, luokat 7 – 10, ikäraja 17 v. (2005 tai myöhemmin syntyneet), max 2 pelaajaa 10 luokalta
  • Alakoulut kilpasarja, luokat 5 – 6, ikäraja 13 v. (2009 tai myöhemmin syntyneet)

Käsipalloliitto järjestää otteluohjelman turnausmuodossa ja huomioi mahdollisuuksien mukaan maantieteelliset seikat. Järjestävä seura – kotijoukkue – vastaa mahdollisesta hallivuokrasta. Toisen asteen ja yläkoulun turnauksissa tarvitaan kenttä, joka on hyväksytty Käsipalloliiton alaisiin otteluihin. Alakoulusarjoissa kentän minimimitat ovat 32 m x 16 m. Liitto hoitaa tuomarit paikalle ja huolehtii heidän kuluistaan.

Kaksi koulua voi myös muodostaa yhteisen joukkueen. Mikäli halutaan käyttää jonkin toisen koulun (yhtä) oppilasta, tulee siihen hakea etukäteen poikkeuslupa. Toisen koulun oppilaan käyttämiseen tulee olla perusteltu syy. Alakoulun oppilas voi osallistua yläkoulujen sarjaan, mikäli hänen koulullaan ei ole omaa joukkuetta alakoulujen sarjassa.

Sarjamaksu on 40 €/joukkue.

Ilmoita koulusi mukaan käsipallosarjaan viimeistään perjantaina 7.10.2022. Ilmoittaudu mukaan täältä.

Liiton toimisto taneli.tiilikainen@finnhandball.net, 040-3545 810 tai kilpailunjohto jo.floman@gmail.com, 050-3045 893.

Koulukäsipallo liiton sivuilla

 

Anmälan till Skolhandbollserien 2022–2023

Den landsomfattande skolhandbollserien organiseras av Finlands Handbollförbund i samarbete med KLL, SAKU och SFSI. Mästerskapen arrangeras för såväl pojkar som för flickor i följande kategorier:

  • Andra stadiet (gymnasier, fackskolor), åldersgräns 20 år (födda 2002 eller senare)
  • Högstadier, klasserna 7–10, åldersgräns 17 år (födda 2005 eller senare), högst 2 spelare från klass 10
  • Lågstadier tävlingsserie, klasserna 5–6, åldersgräns 13 år (födda 2009 eller senare)

Handbollförbundet uppgör matchprogrammet i turneringsform och försöker i möjligaste mån beakta geografiska omständigheter. Arrangerande skola – hemmalaget – svarar för eventuell hallhyra. I andra stadiets och högstadiets turneringar behövs en plan, som är godkänd för Handbollförbundets matcher. I lågstadiets turneringar är planens minimimått 32 m x 16 m. Förbundet skaffar domare och står för deras kostnader.

Två skolor kan också bilda ett gemensamt lag. Om en elev från en annan skola vill ingå i skolans lag, bör man ansöka om särskilt tillstånd. Härvid krävs motiverad orsak. En lågstadieelev  kan delta i en högstadieserie, om hans/hennes skola inte har eget lag i lågstadieserien.

Deltagaravgiften 40 €/lag faktureras av Finlands Handbollförbund.

Anmälan till skolhandbollserien bör ske senast fredagen den 7.10.2022. Anmälan här. 

Förbundets kansli taneli.tiilikainen@finnhandball.net, 040-3545 810 eller tävlingsledningen jo.floman@gmail.com, 050-3045 893.

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.