Kevätliittokokous lauantaina 12.4.

Suomen Käsipalloliiton ry jäsenseurat kutsutaan täten liiton varsinaiseen kevätliittokokoukseen, joka pidetään lauantaina 12. huhtikuuta 2014 klo 12. Valo-talossa Pasilassa osoitteessa Radiokatu 20, Helsinki.

Liittokokouksessa saavat äänestää vain jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Liittohallitus voi evätä jäsenen äänioikeuden lisäksi, kuten liiton säännöissä 7 §:n 5. momentissa on säädetty. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni sekä lisä-ääniä kutakin liiton viralliseen kilpailuun kuluvassa olevana kautena osallistuvaa joukkuetta kohti, ei kuitenkaan viittä lisä-ääntä enempää. Jos jäsenellä on samassa luokassa useampia joukkueita, annetaan niistä vain yksi lisä-ääni.

Kullakin jäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen korkeintaan kolme (3) edustajaa. Edustajilla on oltava kirjallinen, virallisesti allekirjoitettu valtakirja ja valtakirjasta on käytävä ilmi kuka käyttää jäsenen äänioikeutta liittokokouksessa.

Sama edustaja voi edustaa liittokokouksessa vain yhtä (1) jäsenseuraa.

Käsiteltävät asiat ovat Suomen Käsipalloliitto ry:n sääntöjen 9§ mukaiset asiat (vuoden 2013 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille). Näiden lisäksi kokouksessa keskustellaan ja päätetään esityslistalla olevista muista asioista. Asiat, joita jäsenet haluavat saada kokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava liittohallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

 

Liittohallitus

 

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.