Alla med – på riktig!

Välkommen med på lanseringsturnén ”Alla med – på riktigt!”

Turnén arrangeras av Folkhälsan och projektet På samma linje. Under kvällen funderar vi bl.a. på följande frågor: Hur skapar vi en mer jämställd idrottsverksamhet? Hur får vi mer personer med i vår idrottsverksamhet? Finns det omedvetna normer och strukturer i vår verksamhet som exkluderar personer? Svar på dessa och många fler får du under lanseringsturnén ”Alla med – på riktigt!”.

Turnén är på sju orter i Svenskfinland:

26.9 kl.17.30-20.30, Karis Karis svenska högstadium, matsalen (Torggatan 10, 10300 Karis)
30.9 kl.17.30-20.30, Jakobstad Folkhälsan Östanlid, Ossiansalen (Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad)
1.10 kl.17.30-20.30, Vasa Folkhälsanhuset Wasa (Wasaborgsgränd 4, 65100 Vasa)
2.10 kl.17.30-20.30, Närpes Hotel Red & Green, Närpesvägen 16 C, 64200 Närpes)
9.10 kl. 17.30-20.30, Åbo Kvartersklubben, Folkhälsan (Henriksgatan 9, 20500 Åbo)
21.10 kl.17.30-20.30, Borgå Kulturhuset Grand, utrymme Lindsén, (Biskopsgatan 28, 06100 Borgå)
24.10 kl.17.30-20.30, Helsingfors Folkhälsanhuset i Brunakärr, föreläsningssalen (Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors)

Tillställningen är kostandsfri och öppen för alla intresserade. Till alla anmälda bjuds traktering. Mer information och anmälan hittar du evenemangets hemsida.

Koko käsipalloliiton historia nyt kaksissa kansissa! Tilaa Pihkassa palloon tai Fäst vid bollen nyt vaivattomasti verkosta.