Alla med – på riktig!

Välkommen med på lanseringsturnén ”Alla med – på riktigt!”

Turnén arrangeras av Folkhälsan och projektet På samma linje. Under kvällen funderar vi bl.a. på följande frågor: Hur skapar vi en mer jämställd idrottsverksamhet? Hur får vi mer personer med i vår idrottsverksamhet? Finns det omedvetna normer och strukturer i vår verksamhet som exkluderar personer? Svar på dessa och många fler får du under lanseringsturnén ”Alla med – på riktigt!”.

Turnén är på sju orter i Svenskfinland:

26.9 kl.17.30-20.30, Karis Karis svenska högstadium, matsalen (Torggatan 10, 10300 Karis)
30.9 kl.17.30-20.30, Jakobstad Folkhälsan Östanlid, Ossiansalen (Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad)
1.10 kl.17.30-20.30, Vasa Folkhälsanhuset Wasa (Wasaborgsgränd 4, 65100 Vasa)
2.10 kl.17.30-20.30, Närpes Hotel Red & Green, Närpesvägen 16 C, 64200 Närpes)
9.10 kl. 17.30-20.30, Åbo Kvartersklubben, Folkhälsan (Henriksgatan 9, 20500 Åbo)
21.10 kl.17.30-20.30, Borgå Kulturhuset Grand, utrymme Lindsén, (Biskopsgatan 28, 06100 Borgå)
24.10 kl.17.30-20.30, Helsingfors Folkhälsanhuset i Brunakärr, föreläsningssalen (Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors)

Tillställningen är kostandsfri och öppen för alla intresserade. Till alla anmälda bjuds traktering. Mer information och anmälan hittar du evenemangets hemsida.