Lasten liike -iltapäiväkerhojen tukihaku käynnistyy

Lasten Liike iltapäivä on Suomen Olympiakomitean ja koko liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Suomessa tehdään paljon hyvää työtä liikuntakerhotoiminnan edistämiseksi, mutta edelleen toiminta ei tavoita kaikkia lapsia. Tiedämme, että harrastuskipinä tulisi synnyttää jo nuorena.

Lasten Liikkeen tavoitteena on mahdollistaa liikuntaharrastus mahdollisimman monelle alakouluikäiselle lapselle. Toiminnan sijoitus iltapäiviin ja tuttuun koulu- ja lähiympäristöön ehkäisee lasten yksinäistä aikaa koulun ja kodin välillä.

 

Haku aukeaa keskiviikkona 7.3.2018

 

Lasten Liike -tukihaku käynnistyy keskiviikkona 7.3.2018. Tukea voi hakea 500-2000eur / kerhotoimija, ja haku on auki 31.3.2018 asti.

Olympiakomitea pyrkii tukemaan vähintään 250 kerhoa lukuvuonna 2018-2019. Yhteensä tukea tullaan jakamaan noin 200 000eur.

Kuka voi hakea tukea?

Paikalliset urheiluseurat ja muut yhdistykset. Mukana hakemuksessa voi olla myös muita tahoja, esim. koulu tai yritys. Koska tavoitteena on synnyttää monipuolisia kerhoja paikkakunnille, joissa muut harrastusmahdollisuudet ovat rajalliset, etusijalla tukien myöntämisessä ovat yhteistyössä jätetyt hakemukset.

Mitä pitää huomioida ennen tuen hakemista?

On tärkeää, että hakijat kartoittavat paikkakuntansa liikuntakerhotilanteen ennen hakemuksen jättämistä. Lisätietoa oman kunnan kerhotilanteesta osaa antaa kunnan kerhokoordinaattori tai esim. liikkuva koulu -koordinaattori. Myös liikunnan aluejärjestölle voi tehdä tiedusteluita kerho- ja paikkakuntatilanteesta.

Tuen maksukriteerit, toiminnan reunaehdot ja hakemuksen löydätte Olympiakomitean nettisivuilta osoitteesta: www.olympiakomitea.fi/lastenliikeiltapaiva

Lisätietoja tukihausta ja Lasten Liikkeestä antaa:

Carita Riutta, 045 267 1985, carita.riutta@olympiakomitea.fi