Artikkelit

WADA on julkistanut vuoden 2017 kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon

Maailman antidopingtoimisto WADA on julkistanut vuoden 2017 kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon sekä yhteenvedon tärkeimmistä muutoksista ja lisähuomautukset vuodelle 2017. WADAn johtokomitea hyväksyi luettelon 21.9.2016, ja se tulee voimaan 1.1.2017. Luettelossa määritetään, mitkä aineet ja menetelmät ovat kiellettyjä kilpailujen aikana ja kilpailujen ulkopuolella ja mitkä aineet ovat kiellettyjä missäkin urheilulajissa.

– WADA julkistaa vuoden 2017 kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon. Se on yksi viidestä pakollisesta kansainvälisestä standardista, jotka koskevat kaikkia maailman antidopingsäännöstön allekirjoittajia, Maailman kaikkien urheilijoiden tulee noudattaa näitä standardeja, eikä niiden tahallista rikkomista voida sallia. Luettelo päivitetään vuosittain ja julkistetaan kolme kuukautta ennen sen voimaantuloa, jotta kaikilla asianosaisilla ja erityisesti urheilijoilla ja heidän lähipiirillään on riittävästi aikaa tutustua siihen ja siihen tehtyihin muutoksiin, WADAn puheenjohtaja Sir Craig Reedie sanoo.

– Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo julkistetaan kaikkien asianosaisten kanssa käydyn laajan, yhdeksän kuukautta kestäneen katselmusprosessin jälkeen. Asiantuntijat perustavat luettelon katselmoinnin luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tutkimukseen, erilaisiin trendeihin sekä viranomaisilta ja lääketeollisuudelta saatuihin tietoihin. Tällä tavalla he pyrkivät säilyttämään etumatkansa vilppiin turvautuviin. On erittäin tärkeää, että urheilijat perehtyvät luetteloon ja että he ottavat yhteyttä omiin antidopingorganisaatioihinsa, jos he ovat epätietoisia jonkin aineen tai menetelmän käytöstä, WADAn pääsihteeri Olivier Niggli sanoo.

Luettelon vuosittainen tarkistus tapahtuu WADAn johdolla. Prosessi alkaa tammikuussa pidettävällä aloituskokouksella ja päättyy luettelon 1.10. tapahtuvaan julkistukseen. Prosessi on luonteeltaan yhdeksän kuukautta kestävä kuulemisprosessi, joka käsittää tiedonkeruun, luonnosten lähettämisen lausuntokierrokselle asianomaisille, komitean suositusten huomioonottamisen sekä luettelon hyväksymisen WADAn hallintoneuvoston syyskuun kokouksessa.

On otettava huomioon, että urheilijalla on oltava pätevä lääketieteellinen syy käyttää luettelossa mainittua kiellettyä ainetta tai menetelmää. Käytölle voidaan hankkia hyväksyntä kansainvälisen erivapausstandardin (ISTUE) nojalla, joka on maailmanlaajuisesti urheilijoiden, lääkäreiden ja antidopingtoimijoiden hyväksymä.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017 muutokset ovat vähäisiä verrattuna vuoden 2016 luetteloon ja osin täsmennyksiä. Muun muassa astman hoidossa käytettävän inhaloitavan salbutamolin sallittua annostusta on täsmennetty. Inhaloitavan salbutamolin maksimiannos oli aiemmin määritelty 1600 mikrogrammaan vuorokaudessa ja tämä on nyt täsmennetty muotoon 800 mikrogrammaa 12 tunnin aikana. Tällä korostetaan sitä, että vuorokausiannosta ei saa ottaa yhdellä kertaa. Lisäksi WADA on lisännyt seurantaohjelmaansa useamman beeta-2-agonistin eli avaavan astmalääkkeen samanaikaisen käytön.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017 -luettelo julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sähköisessä muodossa Suomen antidopingtoimikunta ADT:n internetsivuilla vuoden alussa.

WADAn dokumentit:

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017
Yhteenvetoon tärkeimmistä muutoksista
Seurantaohjelma

ADT:n tiedote

ADT testasi käsipallossa 91 kertaa vuoden 2015 aikana

Käsipallossa tehtiin dopingtestejä vuonna 2015 91 ja kaikki testitulokset osoittautuivat negatiivisiksi.

Yhteens ADT teki kaikki lajit mukaan lukien vuonna 2015 2 693 dopingtestiä Suomessa ja ulkomailla. Testeistä 2 466 oli ADT:n kansallisen testausohjelman testejä, ja näistä 264 oli veritestejä. Lisäksi ADT otti osana kansallista Urheilijan biologista passia 264 verinäytettä. Vuoden aikana oli neljä dopingrikkomusta. Lisäksi yhden tapauksen käsittely on vielä kesken. ADT keräsi palautetta testatuilta urheilijoilta, testauspoolijärjestelmä koettiin tehokkaana valvonnan välineenä.

Lisää dopingvalvontavuodesta 2015 täältä.

Eri lajien dopingtestaustilastot 2015 täältä.

WADA julkisti vuoden 2015 dopingaineluettelon

Maailman Antidopingtoimisto WADA julkisti vuoden 2015 dopingaineluettelon
WADA:n tuore luettelo urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä tulee voimaan 1.1.2015 eli samaan aikaan kuin uudistettu Maailman antidopingsäännöstö, jolla säädellään dopingin käyttöä urheilussa maailmanlaajuisesti. Uuden luettelon muutokset ovat vähäisiä verrattuna tämän vuoden luetteloon kielletyistä aineista ja menetelmistä.Tietyissä urheilulajeissa kielletyissä aineissa on tapahtunut pieniä muutoksia. Alkoholi ei ole enää vuonna 2015 kielletty karatessa. Useassa sukellusurheilun alalajissa on puolestaan kielletty beetasalpaajien käyttö.

WADA on lisännyt seurannan kohteena olevien aineiden listalle verenpainelääke telmisartaanin, joka saattaa parantaa suorituskykyä lisäämällä kestävyyttä insuliini- ja sokeriaineenvaihduntaan kohdistuvien vaikutustensa vuoksi. Seurannan alla on nyt myös sydämen työtä hapenpuutteessa helpottava meldonium eli mildronaatti. Tavoitteena on selvittää näiden valmisteiden käytön laajuutta urheilijoilla, eikä niiden käytöstä seuraa rangaistusta vuonna 2015.

– On järkevää seurata näiden aineiden käytön laajuutta ennen niiden mahdollista kieltämistä, ADT:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sanoo.

WADA:n luettelo koskee kaikkia organisaatioita ja henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Maailman antidopingsäännöstöä. Vuotuiset muutokset kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon tehdään laajan ja osallistavan menettelyn kautta: sidosryhmät pääsevät kommentoimaan ensin luonnosta, ja WADA:n terveyden, lääketieteen ja tutkimuksen asiantuntijat käsittelevät kommentit huolellisesti. Lopullisen päätöksen kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon sisällöstä tekee WADA:n hallitus.

– Eräs WADA:n päätehtävistä on olla antidopingtutkimuksen edelläkävijä. Varmistamme jatkuvasti, että olemme tietoisia kaikesta kehityksestä, joka vaikuttaa siihen, miksi jonkin aineen tai menetelmän tulisi tai ei tulisi olla mukana kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa. Muutoksia luetteloon tehdään erittäin osallistavan menettelyn kautta. Luetteloon nyt tehdyt muutokset selkiyttävät dopingin käytön säätelyä ja auttavat urheilumaailmaa siirtymään seuraavalle tasolle antidopingtyössään uudistetun Maailman antidopingsäännöstön myötä”, sanoo WADA:n puheenjohtaja Sir Graig Reedie.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo julkaistaan sähköisessä muodossa ADT:n internetsivuilla (www.antidoping.fi) heti vuoden alussa.

Lisätietoja:

Timo Seppälä
ADT–lääketieteellinen johtaja
puh: 0400 685 337

→ lue lisää WADA:n sivuilta