Peluuttamissuositus Minit – A-juniorit

Nuorisokäsipallon peluuttamissuositus ikäluokissa Minit – A-juniorit

Käsipallossa tulee pyrkiä pois passiivisesta puolustamisesta ja siirtyä kohti aktiivista puolustuspelaamista:

Ikäluokka Puolustusmuodot Ohjeistus
Minit Puolenkentän
pelaajavartionti (1 vs. 1)
Kannustetaan pelaajia pallonriistoihin
ja aktiiviseen jalkatyöskentelyyn
F-juniorit Puolenkentän
pelaajavartionti (1 vs. 1)
Kannustetaan pelaajia pallonriistoihin
ja aktiiviseen jalkatyöskentelyyn
E-juniorit Koko- tai puolenkentän
pelaajavartiointi (1 vs. 1)
3-2
Kannustetaan pelaajia pallonriistoihin
ja aktiiviseen jalkatyöskentelyyn
D-juniorit Koko- tai puolenkentän
pelaajavartiointi (1 vs. 1)
3-3, 3-2-1
Kannustetaan pelaajia pallonriistoihin
ja aktiiviseen jalkatyöskentelyyn
C-juniorit 3-3, 3-2-1 Kannustetaan pelaajia pallonriistoihin
ja aktiiviseen jalkatyöskentelyyn
B-juniorit 3-3, 3-2-1, 5-1 Kannustetaan pelaajia pallonriistoihin
ja aktiiviseen jalkatyöskentelyyn
Vähintään kaksi puolustuspelaajaa samanaikaisesti
vapaaheittoviivan ulkopuolella
A-juniorit Kaikki puolustusmuodot Kannustetaan pelaajia pallonriistoihin
ja aktiiviseen jalkatyöskentelyyn
Vähintään kaksi puolustuspelaajaa samanaikaisesti
vapaaheittoviivan ulkopuolella

Aktiivista puolustusmuotoa halutaan painottaa, jotta nuorista tulee aikuisina hyvin liikkuvia ja peliä lukevia pelaajia. Liikkuva peli tuottaa myös paremmin jaksavia pelaajia, urheilullisuus tulee itsestään. Pelistä tulee haastavampaa ja hauskempaa lasten mielestä. Lisää oivaltamisen iloa ja rohkeutta omiin ratkaisuihin.

Rohkeaa aktiivisuutta ja 1 vastaan 1 -tilanteita pitää syntyä jatkuvasti, näin annamme kaikille oivat edellytykset kehittyä niin hyökkääjinä kuin puolustajina. Aktiivinen puolustus on haastavaa sekä pelaajille että valmentajille – erotuomareita unohtamatta. Haluamme korostaa hyvän puolustustyöskentelyn merkitystä; palkitaan  nuorissa hyvää puolustusta eikä vain hyökkääjää ja maalintekijää.

Aktiivinen puolustaminen luo hyvät edellytykset pallonriistoille ja nopeille vastahyökkäyksille (maalivahdin nopeaa avausta ja rohkeutta myös korostettava) – kollektiivisuus nousee arvoonsa jo pallonriistotilanteessa ja voimme opettaa/oppia miten parhaat kanssapelaajat yhdessä reagoivat tilanteisiin.

Kansainvälinen käsipallo on siirtynyt monessa asiassa lähemmäs korinpallon maailmaa. Osaavat, aktiivisesti liikkuvat pelaajat mahdollistavat valmentajalle paljon enemmän taktisia mahdollisuuksia.

3-3 puolustuksen perusperiaatteet:

3-2-1 puolustuksen perusperiaatteet:

Sääntötulkinnat lapsikäsipallossa:

Sääntö Syy Sovellettava ikäluokka
Kolmen sekunnin sääntö – ei käytetä 8–10 -vuotiaat lapset tarvitsevat enemmän aikaa löytääkseen kanssapelaajat ja tehdäkseen päätöksiä.
Havainnointikyky ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt.
Mini- / F-juniorit
Epäsäännöllinen kuljetuksen tapahtuessa rikkeen tehnyt pelaaja viedään takaisin lähtöpaikkaan.
Peliä jatketaan rikkeen tehneen pelaajan suorittamalla vapaaheitolla
Tämä helpottaa pelisääntöjen oppimista, kuitenkaan antamatta hyötyä rikkeen tehneelle pelaajalle/joukkueelle. Mini- / F-juniorit
Askelrikkeen tapahtuessa rikkeen tehnyt pelaaja viedään takaisin lähtöpaikkaan.
Peliä jatketaan rikkeen tehneen pelaajan suorittamalla vapaaheitolla
Tämä helpottaa pelisääntöjen oppimista, kuitenkaan antamatta hyötyä rikkeen tehneelle pelaajalle/joukkueelle. Mini- / F-juniorit
Maalivahdin ulosheittoa suorittaessa tulee puolustavan joukkueen palata omalle kenttäpuoliskolle. Aktiivisen puolustuspelaamisen saa aloittaa omalla kenttäpuoliskolla Maalivahdille tulee antaa mahdollisuus avata peli omalle joukkueelleen.
Tällä saavutamme myös sen, että puolustavan joukkueen pelaajat oppivat palaamaan puolustukseen, kun pallo menetetään.
Mini- / F- juniorit
Sitominen ja töniminen on kiellettyä.

Puolustaessa sallitaan pelaajan pysäyttäminen koukistetuin käsin sekä vartalokontaktilla.

Kannustetaan pelaajia pallonriistoihin ja aktiiviseen jalkatyöskentelyyn.
Lasten havainnointikyky ei ole vielä niin kehittynyttä, että he pystyisivät havainnoimaan tarpeeksi hyvin täyskontaktipuolustusta vastaan.
Mini- / F- juniorit

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO

Nuorisovaliokunta

18.8.2020