Artikkelit

Ohjeistus turvallisen harjoitus-/ottelutapahtuman toteuttamiseen koronapandemian aikana

Päivitetty 23.11.2020

Ohjeistus turvallisen harjoitus-/ottelutapahtuman toteuttamiseen koronapandemian aikana

Käsipalloliiton ohjeistus perustuu valtioneuvoston, aluehallintoviraston, Olympiakomitean ohjeistuksiin sekä sisäjoukkuepelien (futsal, koripallo, käsipallo, lentopallo, salibandy) yhdessä laatimiin ohjeistuksiin.

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta päivitetään Valtioneuvoston yleisten ohjeiden päivittyessä sekä terveysviranomaisten tekemien ohjeistusten ja linjausten mukaisesti pandemiatilanteen muuttuessa.

Käsipallotoiminnassa tulee noudattaa Aluehallintoviraston (AVI) linjauksia sekä huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia järjestettäessä.

Paikallisviranomaisten määräyksiä sekä seurojen laatimia hallikohtaisia ohjeistuksia on myös noudatettava. Hallikohtaiset ohjeet löytyvät täältä.

KASVOMASKIT

Kaikki sarjat

THL:n ja STM:n antamia suosituksia seuraten Käsipalloliitto ottaa käyttöön velvoitteen käyttää kasvomaskia katsomossa ottelutapahtumissa, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä. Ottelutapahtumassa työskentelevän henkilökunnan ja vapaaehtoisten on myös käytettävä kasvomaskia.

Kasvomaskin käyttö on edellytys halliin sisäänpääsyyn niin yleisön kuin henkilökunnan/vapaaehtoisten osalta.

Huomioitavaa on, että edellytys kasvomaskien käyttöön ei koske alle 12-vuotiaita.

 

 1. YLEISTÄ
 • Ohjeet tulee käydä läpi joukkueen kanssa ja on huolehdittava, että lasten ja nuorten perheet saavat tiedon ohjeista etukäteen
 • Käsipalloa ei tule pelata eikä harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita
 • Suositellaan, että riskiryhmiin kuuluvat keskustelevat lääkärinsä kanssa osallistumisesta
 • Jos epäilet COVID-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan
 • Seuran järjestämään toimintaan ei pidä ketään yksilöä pakottaa tai painostaa

 

 1. YLEISTÄ JOUKKUETOIMINTAAN OSALLISTUTTAESSA
 • Viranomaisohjeissa mainittuihin riskiryhmiin kuuluvan suositellaan noudattavan erityistä varovaisuutta harjoituksiin ja ottelutapahtumiin osallistuessaan sekä huomioimaan paikallinen tautitilanne
 • Kaikissa harjoitus- ja ottelutapahtumissa kirjataan ylös kaikki tapahtumaan osallistuneet henkilöt (pelaajat, valmentajat, muut joukkuetaustat, ottelun toimihenkilöt) joukkueen toimesta ja muistiinpanoja säilytetään tapahtumakohtaisesti vähintään 14 vuorokautta
 • Varmistetaan aina ennen tapahtumia, että tapahtumajärjestäjän/joukkueen varusteissa on käsipyyhkeitä, kertakäyttöhanskoja (esim. lattianpyyhkijät) sekä riittävästi ainetta käsien desinfiointiin
 • Pelaajille suositellaan henkilökohtaisen käsidesin mukana kuljettamista
 • Jokaisella pelaajalla oma henkilökohtainen juomapullo
 • Huolehditaan yleisten tilojen hygieniasta, vaikka siivous ei kuuluisikaan joukkueen/sen jäsenten vastuulle.

 

 1. ENNEN OTTELUA
 • Yleisten suositusten noudattaminen (käsihygienia, turvavälit, yskiminen, kontaktien välttäminen, henkilökohtaiset juomapullot jne.)
 • Oman terveydentilan seuranta/ottelupäivän tilannearvio
 • Vähänkään oireisena/sairaana ei koskaan osallistuta otteluihin tai muihin joukkueen yhteisiin tapahtumiin
 • Oireiden tunnistaminen, suositukset ym. tulee käydä läpi kaikkien joukkueen jäsenien kanssa (pelaajat, toimihenkilöt)
 • Käsipallo-ottelu on kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä
 • Otteluissa läsnä olevilla on oikeus odottaa, että kaikki mahdollinen on tehty heidän turvallisuutensa ja viihtyvyytensä varmistamiseksi
 • Otteluiden järjestäjien tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet
 • Pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden ja erotuomariston koskemattomuus sekä yleisön, median ja muun tapahtumahenkilöstön turvallisuus ja viihtyvyys on taattava koko ottelutapahtuman ajan
 • Ottelut on järjestettävä voimassa olevien lakien ja asetusten sekä Käsipalloliiton ohjeiden mukaisesti
 • Poliisille on tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta aina, kun järjestäjä katsoo tapahtuman edellyttävän järjestyksenvalvontaa ja/tai odotettavissa on useita satoja katsojia/osallistujia
 • Yleisötilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma silloin kun tilaisuuteen arvioidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 200 henkilöä. Pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa, joka pyydetään liittämään poliisille tehtävään ilmoitukseen yleisötilaisuudesta

 

 1. MATKUSTAMINEN OTTELUUN
 • Matkustettaessa pyritään kaikissa tilanteissa turvaamaan 1–2 metrin turvavälien toteutuminen
 • Matkustettaessa vierasotteluun bussilla
  • bussissa vain ottelun kannalta välttämättömät matkustajat (pelaajat + tarvittavat joukkuetaustat)
  • bussiin noustessa noudatetaan 1–2 metrin turvavälejä
  • käsihygienia (pesu tai desinfiointi) aina bussiin noustessa
  • vain yksi henkilö per penkki
  • mahdollisuuksien mukaan vain joka toinen penkkirivi käytössä
  • matkan aikana vältetään bussissa liikkumista
  • turvavälit huomioidaan myös pysähdyttäessä esim. ruokailemaan
  • samat paikat sekä meno- että paluumatkalla
  • istumakartan laatiminen ja säilytys 14 vrk
  • sovitaan joukkueen tarkemmat käytännöt yhteisruokailujen ja tauko- ja majoituspaikkojen osalta
 • Henkilöautolla matkustettaessa suositellaan, että autoissa on tilaa olla väljästi ja matkakumppanit pysyvät samoina
 • Matkustettaessa laivalla suositellaan hyttiratkaisuissa noudatettavaksi riittävien turvavälien takaamista jokaiselle matkustajalle, esim. sijoittamalla yhteen hyttiin enintään kaksi henkilöä.
 • Hotellimajoituksien yhteydessä suositellaan noudatettavaksi samaa käytäntöä eli enintään kaksi henkilöä/huone turvavälien säilyttämiseksi.

 

 1. SAAPUMINEN OTTELUPAIKALLE / POISTUMINEN OTTELUPAIKALTA
 • Erityisesti halleilla, joissa pelataan paljon otteluita, vältetään turhan aikaista ottelupaikalle saapumista
 • Joukkue valvoo sisäisesti, että kaikki noudattavat ohjeistuksia ja opastuksia
 • Ottelupaikalta poistutaan mahdollisimman pikaisesti ottelun/turnauksen jälkeen
 • Ottelun jälkeen
  • ei kättelyitä
  • ottelun lopettaneet joukkueet poistuvat mahdollisuuksien mukaan keskiviivan kautta lähikontakteja välttäen
  • uudet joukkueet tulevat mahdollisuuksien mukaan kulmista sisään
  • pukuhuoneiden käyttöä tulee välttää
  • Turnauksissa, mikäli joukkueella ja pelien välissä yli tunnin tauko, suositellaan joukkueen poistumista hallilta turhien kontaktien välttämiseksi

 

 1. PUKUHUONEKÄYTÄNNÖT
 • Pukuhuonetilojen käyttöä vältetään
  • Jos niitä käytetään, niin sisällä viivytään mahdollisimman lyhytaikaisesti
  • Pukuhuoneeseen pääsy vain joukkueeseen kuuluvilla
  • Tarvittaessa pukeutuminen ja peseytyminen porrastetaan pienryhmiin, jotta turvavälit säilyvät
  • Hygieniavälineitä ei saa lainata (shampoo, saippua, deodorantti/vastaavat)
 • Pukuhuoneet jätetään siistiin kuntoon ja kaikki roskat (teipit yms.) laitetaan roskikseen
 • Henkilökohtaisia tai joukkueen varusteita, tavaroita ja vaatteita ei säilytetä pukuhuoneissa, mikäli ne eivät ole lukittavissa tai pukuhuoneessa ole lukittavia kaappeja tms.
 • Kotijoukkue (tai otteluissa/turnauksissa paikalliset joukkueet) pukee pelivarusteet sisäpelikenkiä lukuun ottamatta sekä peseytyy ottelun jälkeen kotioloissa aina kun se on mahdollista
 • Käsien pesu tai desinfiointi aina pukuhuoneeseen tultaessa, myös puoliajalla sekä ottelun päätyttyä
 • Sisällä pidettävissä ottelupalavereissa huomioidaan turvavälit (1 metrin etäisyys) ja ellei se ole mahdollista, pidetään palaveri ulkotiloissa

 

 1. TURVAVÄLIT JA HYGIENIA OTTELU- JA HARJOITUSPAIKALLA
 • Pelikentän ulkopuolella pyritään säilyttämään 1–2 metrin turvavälit ja vältetään ristiin kulkemista
 • Jokainen joukkue ja sen jäsen huolehtii hygieniasta parhaalla mahdollisella tavalla
 • Kuuluttaja muistuttaa turvaväleistä ja yskimishygieniasta ennen ottelun alkua ja ennen pelin loppua muistuttaa, että poistuminen tehdään rauhallisesti ja turvaväleistä huolehditaan ottelusta poistuttaessa.

 

 1. TOIMINTA KENTÄLLÄ
 • Kentällä, vaihtoalueilla ja toimitsijapöydällä vain pelaajat, joukkueen toimihenkilöt, erotuomarit ja ottelukohtaiset toimitsijat
 • Vaihtoalueeseen voidaan tehdä toinen rivi, joka voi sijaita myös katsomossa, mikäli pelaajat ja toimihenkilöt pystytään edelleen pitämään erillään muista ottelutapahtumaan osallistujista. Toinen rivi voi olla irtopenkkejä, kiinteä penkki tms.
 • Vanhemmat ja muut katsojat pysyvät katsomossa ottelutapahtuman ajan
 • Ei kättelyitä ennen tai jälkeen ottelun
 • Tarvittavien toimihenkilöiden (ajanottaja, sihteeri, tulospalvelu, kuuluttaja, delegaatti) sijoittaminen turvaetäisyydet huomioiden
 • Maalin juhlinta sallittua lähikontakteja välttäen
 • Ei joukkokokoontumisia esim. loukkaantumistilanteissa
 • Ei sylkemistä lattialle tai roskakoriin
 • Hiki pyyhitään paidan liepeellä, hihalla tai pyyhkeellä ja kasvojen koskettamista käsillä vältetään

 

 1. TODETTU KORONATAPAUS JOUKKUEESSA
 • Toiminta vastuullisesti terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita noudattaen.
 • Joukkueeseen suunnatusta terveysviranomaisen toimenpiteestä ilmoitettava aina viipymättä kilpailunjärjestäjälle, ensisijaisesti kilpailupäällikölle taneli.tiilikainen@finnhandball.net, iltaisin ja viikonloppuisin nopeita toimenpiteitä vaativissa tilanteissa puh. 040 3545 810
 • Suositellaan, että viestintä koronatapauksen kohdalla keskitetään seuran nimetylle yhteyshenkilölle, joka informoi liiton kilpailupäällikköä asiasta. Kilpailupäällikkö informoi ottelun järjestäjää
 • Tautiketjujen jäljittämisestä vastaa viranomainen

 

 1. OTTELUTAPAHTUMA JA KATSOJAT
 • Keskeisiä THL:n ja OKM:n ohjeen huomioita
  • Seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1–2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä
  • Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • Tapahtuman enimmäisosallistujamäärää ei ole rajoitettu
  • Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin

Käsipalloliiton suositukset toimenpiteiksi, jotta THL:n ja OKM:n ohjeistus toteutuu

 • Ennakkolipunmyyntiin kannustetaan pääsarjoissa, jotta voidaan ennakoida yleisömäärää ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
 • Ennen ottelua ja lipunmyynnissä on järjestäjän tuotava selkeästi esille, että sairaana tai oireisena ei otteluun saa tulla.
 • Pelihallissa vältetään jonoutumista ja noudatetaan turvavälejä halliin saapuessa ja sieltä poistuttaessa. Tästä muistutetaan esim. merkeillä lattiassa turvaväli huomioiden, muilla opasteilla sekä kuulutuksilla.
 • Katsomossa istutaan seurueittain turvavälejä noudattaen
  • vain joka kolmas istuin/istumapaikka ja joka toinen penkkirivi käytössä
  • turvavälien noudattaminen ei ole välttämätöntä samaan seurueeseen kuuluvien välillä
 • Jokaisessa myyntipisteessä
  • on käsidesiä käytettävissä
  • suositaan valmiiksi pakattuja tuotteita
  • suositaan ensisijaisesti kortti-/mobiilimaksamista (mielellään lähimaksu)
  • vältetään asiakkaan tarvetta koskea esim. astioihin/aterimiin
 • WC-tilojen riittävyys ja puhtaus varmistettava aina ennen kutakin tapahtumaa
 • Mahdollisuuksien mukaan oma sisääntulo, omat WC-tilat (käsienpesumahdollisuus) ja oma myyntipiste eri katsomolohkoille.
 • Kun yleisö on erillään urheilijoista tai muista toimijoista, yleisön henkilömäärään lasketaan mukaan yleisö ja muut sellaiset toimijat (kuten myyntipisteiden henkilökunta ja järjestyksenvalvojat), jotka ovat yleisön kanssa samoissa tiloissa tai muuten suorassa kontaktissa yleisöön.
 • Yleisön määrään ei siis lasketa mukaan yleisöstä erillään olevia urheilijoita tai toimitsijoita.
 • ei liikkumista eri katsomonosien välillä
 • Myös junioriotteluita suositellaan striimattavaksi SolidSportissa, jotta voidaan palvella esim. riskiryhmiin kuuluvia ja muita, jotka katsomoon eivät syystä tai toisesta pääse.

 

Kotijoukkue voi antaa omia täydentäviä ohjeistuksia pelipaikan olosuhteet huomioiden.

THL:n aineistoa voi ladata täältä.

Liite 1: Linja-auton istumakartta

 

 

Esimerkkinä 58-paikkainen linja-auto, käytössä 26 istuinpaikkaa

Anvisningar för genomförande av matcher och träningar under coronaviruspandemin

23.11.2020

Dessa anvisningar gäller tills vidare. Vi uppdaterar anvisningarna vid behov om pandemiläget förändras.

Handbollverksamheten ska följa:

Lokala regler och klubbspecifika riktlinjer som utfärdas av klubbar måste också följas. Hallspecifika instruktioner finns här.

ANSIKTSMASKER

Alla serier

Enligt rekommendationerna från THL och SHM kommet Handbollförbundet att införa skyldighet att bära ansiktsmask på läktaren vid matchevenemang om det inte finns någon hälsobärriar. Arbetande personalen och volontärer som deltar i matchen måste också bära ansiktsmask.

Användningen av ansiktsmask är en förutsättning för inträde på matchhall för både publiken samt den personalen/volontär.

Det bör noteras att kravet att använda ansiktsmask inte gäller för personer under 12 år.

 

 1. ALLMÄNT
 • Instruktionerna bör ses över tillsammans med föreningen och man bör se till att föräldrarna till barn och ungdomar informeras om instruktionerna i förväg.
 • Handboll ska inte spelas eller övas om personen har ens minsta symptom på sjukdom.
 • Vi rekommenderar att personer som hör till de riskgrupper som nämns i myndighetsanvisningarna diskuterar med läkare om deltagning i evenemangen.
 • Om du misstänker Covid-19-infektion, följ THL:s instruktioner.
 • Ingen person skall tvingas eller pressas till de aktiviteter som klubben organiserar.

 

 1. ALLMÄNT OM DELTAGNING I LAGVERKSAMHET
 • Vi rekommenderar att personer som hör till de riskgrupper som nämns i myndighetsanvisningarna iakttar särskild försiktighet när de deltar i matcher och beaktar det lokala smittläget.
 • Vid alla matchevenemang skall alla deltagare i evenemanget (spelare, tränare, andra bakgrundspersoner, matchfunktionärer osv.) antecknas av laget och uppgifterna om varje evenemang sparas i minst 14 dygn.
 • Före varje evenemang skall det säkerställas att arrangörarens / lagets utrustning inkluderar tillräckligt med engångshandskar, handdukar och handdesinfektionsmedel.
 • Vi rekommenderar att spelarna bär med sig eget handdesinfektionsmedel.
 • Varje spelare skall ha egen personlig dricksflaska.
 • Laget sörjer för hygienen i allmänna lokaler, även om det inte är lagets eller dess medlemmars ansvar att städa.

 

 1. FÖRE MATCHEN 
 • Följ de allmänna anvisningar (handhygien, säkerhetsavstånd, hosthygien, närkontakter, personliga dricksflaskor osv.).
 • Var och en följer upp sitt hälsotillstånd och gör en lägesbedömning på matchdagen.
 • Personer som har minsta symptom på sjukdom får inte delta i matcher eller övriga gemensamma lagevenemang.
 • Gå igenom symptomen och rekommendationerna tillsammans med alla lagmedlemmar (spelare, funktionärer).
 • Enligt lag om sammankomster är en handbollsmatch ett offentligt evenemang. Evenemangsarrangören ansvarar för ordning och säkerhet i evenemangen.
 • De som är närvarande vid match har rätt att förvänta sig att allt har möjliggjorts för att säkerställa deras säkerhet och bekvämlighet.
 • Arrangörerna skall vidta åtgärder relaterade till matchens säkerhet för att förhindra störningar och farliga situationer i förväg.
 • Integriteten hos spelare, lagledning och domare samt säkerheten och bekvämligheten för publiken, media och annan evenemangspersonal måste garanteras under hela matchen.
 • Matchen skall organiseras i enlighet med gällande lagar och förordningar samt instruktioner från Handbollförbundet
 • Polisen måste meddelas om ett offentligt evenemang när arrangören anser att evenemanget kräver polisarbete och / eller flera hundra åskådare / deltagare förväntas.
 • Arrangören av ett offentligt evenemang måste utarbeta en räddningsplan när det uppskattas att mer än 200 personer kommer att delta i evenemanget samtidigt. Räddningsplanen kan inkluderas som en del av säkerhets- och räddningsplanen, som skall bifogas i polisrapporten från offentligevenemang.

 

 1. MATCHRESOR
 • Under resors skall man sträva efter säkerhetsavstånd på 1–2 meter i alla situationer.
  • Vid resor till bortamatcher med buss:
  • endast nödvändiga personer för matchen får resa med lagbussen (spelare + behövliga medlemmar i bakgrundsteamet)
  • resenärer skall hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 m vid instigning på bussen
  • resenärer skall ta hand om handhygienen (tvätt eller desinfektion) varje gång du stiger på bussen
  • endast en person per bänk
  • om möjligt används bara varannan bänkrad
  • resenärer skall undvika att röra dig i bussen under resan
  • resenärer skall iaktta säkerhetsavståndet också när man stannar t.ex. för att äta
  • resenärer skall sitta på samma plats på både tur- och returresan
  • rita en sittplatskarta och förvara den i 14 dygn
  • laget skall komma överens om noggrannare praxis gällande gemensamma måltider, paus- och övernattningsställen
 • När man reser med bil rekommenderas det att det finns gott om avstånd till de övriga resenärerna och att resenärerna i bilen förblir detsamma.
 • Om man reser med färjan, rekommenderas det att hyttarrangemangen möjliggör tillräckliga säkerhetsavstånd för varje resenär, detta genom att placera högst två personer i samma hytt.
 • Vid hotellinkvartering följs samma direktiv, högst två personer / rum och att följa säkerhetsavstånden

 

 1. ANKOMST TILL / AVGÅNG FRÅN SPELPLATSEN
 • I synnerhet i hallar där det spelas många matcher skall man undvika för tidig ankomst till hallen.
 • Laget övervakar internt att alla följer instruktionerna och anvisningarna.
 • Avgå från spelplatsen så fort som möjligt efter matchen / turneringen.
 • Efter matchen
  • skall man inte skaka hand med varandra
  • skall laget avgå från spelplanen via mittlinjen och undvika närkontakter
  • skall nästa lag om möjligt gå in på spelplanen via hörnen
  • skall man undvika att använda omklädningsrum
  • turneringar: om laget har en paus på över en timme mellan matcher rekommenderas det att laget lämnar hallen för att undvika onödiga kontakter

 

 1. PRAXIS GÄLLANDE OMKLÄDNINGSRUMMET
 • Man skall undvika att använda omklädningsrum.
 • om omklädningsrum används skall man vara där en så kort tid som möjligt
 • omklädningsrummet får användas endast av lagmedlemmar
 • för att upprätthålla säkerhetsavstånden kan spelarna vid behov delas in i mindre grupper som byter om och tvättar sig i tur och ordning
 • hygienartiklar skall inte lånas (schampo, tvål, deodorant o.d.) till varandra
  • Lämna omklädningsrummet städat och släng allt skräp (t.ex. tejp) i papperskorgen.
  • Personliga saker och kläder samt lagutrustning skall inte förvaras i omklädningsrummet ifall de inte är låsbara eller om de inte har låsbara skåp.
  • Hemmalaget (eller lokala lag om det är en turnering) ska klä på sig matchdräkten (förutom inomhusskor) hemma innan de åker till spelplatsen och tvätta sig hemma efter matchen.
  • Tvätta eller desinficera händerna varje gång ni går in i omklädningsrummet.
  • Håll säkerhetsavstånd vid matchmöten inomhus. Om detta inte är möjligt ska matchmötet hållas utomhus.

 

 1. SÄKERHETSAVSTÅND OCH HYGIEN PÅ SPELPLATSEN
 • Utanför spelplanen strävas efter ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter (möten) och undviks korsa varandras väg.
 • Varje lag och lagmedlem tar hand om hygienen på bästa möjliga sätt.
 • Innan matchen börjar påminner speakern om säkerhetsavstånd och hosthygien. Innan spelets slut påminner speakern om att utgången görs lugnt och att säkerhetsavstånden iakttas när man lämnar matchen.

 

 1. AGERANDE PÅ SPELPLANEN
 • Endast spelarna, domarna och lagrets funktionärer samt matchens sekretariat får befinna sig på spelplanen och utbytesområden eller vid sekretariatsbordet.
 • En bänkrad kan tilläggas i utbytesområdet vid behov, den kan också placeras på läktaren, så att spelarna och personalen fortfarande kan hållas åtskilda från andra deltagare i matchevenemanget. Den andra raden kan vara lösa bänkar, en fast bänk etc.
 • Föräldrar och övriga åskådare ska hålla sig till en separat läktare under matchen
 • inga handskakningar före eller efter matchen.
 • Efter avslutat match skall laget lämna spelplanen via mittlinjen och undvika närkontakter
 • Nödvändiga funktionärer (resultatrapportering, delegat, speaker) skall placeras enligt säkerhets anvisningar och säkerhetsavstånd skall iakttas.
 • Att samlas i grupp t.ex. när någon skadar sig är inte tillåtet.
 • Undvika att spotta – ifall du är tvungen att hosta eller nysa, gör detta i din ärm eller i din tröja.
 • Svett torkas av kanten på skjortan, ärm eller handduk och man skall undvika att röra ansiktet.

 

 1. BEKRÄFTAT CORONAFALL I LAGET
 • Agera ansvarsfullt enligt hälsomyndigheternas instruktioner.
 • Åtgärder av hälsovårdsmyndighet som riktar sig till laget ska alltid omedelbart anmälas till tävlingschefen tiilikainen@finnhandball.net. I situationer som kräver brådskande åtgärder under kvällstid och helgerna kontaktas Taneli via mobil +358 40 3545 810.
 • Vid corona fall skall kommunikationen ske via den utnämnda ansvarspersonen inom föreningen. Hen informerar tävlingschefen Tiilikainen som informerar matcharrangören.
 • Myndigheterna är ansvariga att spåra infektionskedjan

 

 1. MATCHEVENEMANG OCH PUBLIK

Viktiga anmärkningar till JFR och UKM riktlinjer

 • För att undvika närkontakter mellan grupper måste det vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd på 1 till 2 meter
 • I situationer där köer kan uppstå bör människor påminnas och hjälpas att hålla säkerhetsavstånd
 • Arrangören bör instruera deltagarna om säkerhetsavstånd och god handhygien samt ge en möjlighet att rengöra händerna
 • Det maximala antalet deltagare i evenemanget är inte begränsat
 • Arrangören är ansvarig för hur guiden tillämpas i praktiken på evenemangsarrangemang

Rekommendationer för handbollsevenemang för att implementera JFL- och UKM-riktlinjerna

 • Biljettförsäljning på förhand uppmuntras för att förutse antalet åskådare och vidta nödvändiga åtgärder.
 • Både innan matchen och under biljettförsäljningen skall arrangören på ett tydligt sätt framföra, att personer som är sjuka eller lider av corona symptom inte får komma på match.
 • Man skall undvika att köa i spelhallen och man skall hålla säkerhetsavstånd när man kommer till och avgår från hallen. Detta påminns T.ex. med skyltar på golvet med hänsyn till säkerhetsavståndet samt med andra skyltar och meddelanden från speakern
 • Man skall sitta i läktaren i sitt eget följe
  • Endast var tredje sittplats och varannan bänkrad är användbar
  • Att följa säkerhetsavstånd är inte nödvändigt mellan medlemmar i samma följe
 • I varje försäljningsställe skall
  • finns handdesinfektionsmedel
  • föredras färdigförpackade produkter
  • föredras betalning med kort eller mobil (gärna kontaktlöst)
  • Kundens behov att röra T.ex. kärl eller bestick undviks
 • Före varje evenemang säkerställs att det finns tillräckligt med toaletter och att de är rena.
 • Olika läktarsektioner skall ha egen ingång, egna toaletter och eget försäljningsställe om det är möjligt
  • Publiken skall inte röra sig mellan olika läktarsektioner
 • Även under juniormatcher rekommenderas att streama via Solidsport så att alla har möjlighet att se matchen, också de som inte kan komma till hallen

 

Hemmalaget ger sina egna ytterligare anvisningar med hänsyn till villkoren på spelplanen och hallen.

 

JFR material kan laddas ner från länken: https://aineistopankki.thl.fi/l/jbZNxGVSvHhq

 

Sittplatskarta:

Hallikohtaiset ohjeistukset poikkeusaikana

Tähän kerätään seurojen pelihallejaan koskevia poikkeusajan ohjeistuksia.

Cocks Areena Cocks

Erkkeri Dicken

Fennia Arena SIF lisäohje 23.11.-13.12
Fennia Arena SIF
Fennia Arena SIF pohja

Hangon Urheilutalo HC HIK

Helsingin Urheilutalo HIFK Damhandboll

Ilpoinen ÅIFK

Jätkäsaari Dicken

Karjaan Urheiluhalli BK-46

Kauniainen yleisohje GrIFK

Kauniaisten Palloiluhalli GrIFK

Kirkkoharju KyIF

Kirkkonummen halli KyIF ohjeistus 21.11.-13.12.
Kirkkonummen halli KyIF naisten SM-sarjaottelut
Kirkkonummen halli KyIF muut ottelut

Koulukeskus GrIFK

Latokartano HIFK Damhandboll

LYK Dicken

Lypa Akilles joukkueille
Lypa Akilles joukkueille sve
Lypa Akilles yleisölle

Meilahti Dicken

Myyrmäen Urheilutalo Atlas

PUNT PIF

Peltola ÅIFK

PIF Center PIF

Pirkkola Dicken

Porvoon Urheiluhalli Akilles joukkueille
Porvoon Urheiluhalli Akilles joukkueille sve
Porvoon Urheiluhalli Akilles yleisölle

Porvoon Urheiluhalli Sellika

Ruskeasuo Dicken
Ruskeasuo HIFK Damhandboll

Samppalinna ÅIFK

Tammisaaren Palloiluhalli EIF

Kauden 2020-21 lisenssit ja vakuutukset ostettavissa 1.7. alkaen – lisenssivakuuttaja vaihtuu

Kauden 2020-21 lisenssit ja lisenssivakuutukset ovat ostettavissa 1.7. alkaen. Lisenssit ja vakuutukset -sivulle on koottu kaikki olennainen tieto: https://finnhandball.net/kilpailutoiminta/lisenssit/

Pelaajalisenssien kohdalla suurin muutos on turnauslisenssin ja kerholisenssin tuominen mukaan valikoimiin. Turnauslisenssi on tarkoitettu pelaajille, jotka osallistuvat seurojen järjestämiin turnauksiin, mutta eivät liiton sarjoihin. Kerholisenssi on pelaajille, jotka osallistuvat vain oman seuransa toimintaan. Molempiin lisensseihin on tarjolla myös edullinen lisenssivakuutus.

UUSI LISENSSIVAKUUTTAJA

Käsipalloliitto solmi keväällä yhteistyösopimuksen vakuutusmeklari Aon Finland Oy:n kanssa, jonka tehtäväksi tuli kilpailuttaa käsipallon lisenssivakuutus. Kilpailutuksen tulosten perusteella Liitto valitsi lisenssivakuuttajaksi alkavalla pelikaudelle 1.7.2020-30.6.2021  Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa.

Valinnassa vaikuttivat useat seikat, joiden osalta kentältä/pelaajilta on tullut muutostoiveita. Vaihdon myötä saavutettiin mm. seuraavia etuja:

 • Jatkossa pelaaja voi itse valita lääkäriaseman ja hoitopolun.
 • Käsipalloliitto saa paremmat mahdollisuudet pitää vakuutuksen hinta vakaana ja mielellään saada kustannusta jopa alemmas. Jo nyt kaikkien lisenssivakuutusten hinta on alempi kuin viime kaudella.
 • Lisenssivakuutukseen tarjotaan nyt myös vaihtoehto, jossa leikkaukset hoidetaan julkisella sektorilla, mikä osaltaan mahdollistaa edullisemman vakuutusmaksun
 • Ratkaisun myötä tulee mahdolliseksi kerätä ja analysoida paremmin vahinkoihin liittyvää dataa ja käyttää tietoa hyväksi harjoitusmenetelmien kehittämisessä vähemmän riskialttiiksi

Vakuuttajan vaihtuminen tulee toki näkymään myös käytännön toimintatavoissa seuraavasti:

 • Lisenssi ja siihen liittyvä vakuutus ostetaan edelleen SuomiSportin kautta, tarjolla tulee olemaan Chubbin vakuutus
 • Uuden lisenssivakuutuksen myötä vahingot käsittelee urheiluvahinkoihin erikoistunut vahinkokäsittelijä PV Vahingonkäsittely. Vahingot ilmoitetaan jatkossa heidän nettisivujensa kautta, mistä löytyy tarkemmat ohjeet lisenssit ja vakuutukset sivuilla.

 

KAMU-mobiilipalvelu puhtaan urheilun varmistajaksi

Urheilijoille alkoi uusi aikakausi kiellettyjen aineiden välttämisessä. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry julkaisi Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa eli KAMU-mobiilisovelluksen.

KAMU-mobiilipalvelu on rakennettu Lääketietokeskuksen ajantasaisesta tietoaltaasta. Lääketietokeskus Oy tunnetaan Pharmaca Fennica -palveluista. Lisäksi yritys tuottaa kansallisen eReseptin lääketietokannan ja vastaa kaikkien Pohjoismaiden lääketurvallisuutta tukevasta lääkkeiden yksilöintitunnuspalvelusta.

Urheilija voi merkitä KAMU-sovellukseen lääkevalmisteet, joita hän käyttää. Näin tieto kulkee aina hänen mukanaan, niin apteekissa kuin dopingtestissä. Sovellus on maksuton.

–KAMU-sovellus on hyvä apu urheilijan arkeen. Se helpottaa lääkkeiden sallittavuuden tarkistamista. Dopingtestissä ei enää tarvitse olla mukana muistilistaa tai kuvaa lääkekaapista. Merkkaa vaan valmisteet appiin ja katsoo sieltä, moukarinheittäjä David Söderberg sanoo.

– Urheilijat ovat toivoneet mobiilisovellusta, jonka avulla he pystyvät helposti tarkistamaan, mitkä aineet ja menetelmät ovat kiellettyjä. Kehitimme KAMU-sovelluksen yhdessä Lääketietokeskuksen kanssa, sanoo SUEKin lääketieteellinen asiantuntija Pekka Rauhala.

– KAMU-palvelun tietopaketti on helposti myös terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä Pharmaca Fennica -lääketietokantaan integroituna, kertoo Lääketietokeskuksen toimitusjohtaja Minna Palhamo. Tiedot sallituista ja kielletyistä lääkkeistä ovat aina saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Sujuva yhteistyö SUEKin kanssa mahdollistaa asiakaslähtöisen pavelukehityksen, Palhamo jatkaa.

KAMU-mobiilisovellus on ladattavissa Android- ja iOS-laitteille. Haku pohjautuu Lääketietokeskuksen lääketietokantohin ja koskee Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita.

KAMUa päivitetään kuukausittain uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. Jos haettua lääkevalmistetta ei löydy, tulee urheilijan olla yhteydessä SUEKiin. Suomessa ja ulkomailla saattaa olla samannimisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri lääkeaineita. KAMU-lääkehausta ei siksi tule tarkistaa ulkomailta hankittujen lääkkeiden sallittavuutta. KAMU-mobiilisovelluksessa on myös linkkejä eri maiden lääkehakuihin.

Luettelo kielletyistä aineista ja menetelmistä urheilusta on saatavilla edelleen myös SUEKin internetsivuilla. SUEK on myös painattanut pikaoppaan yleisimmistä kielletyistä valmisteista. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh. 040 740 7477

Riikka Leppänen
Lääketietokeskus Oy – tietopalveluproviisori
puh. 040 836 0801

SUEK:n tiedote