Anvisningar för genomförande av matcher och träningar under coronaviruspandemin

26.9.2020 Dessa anvisningar gäller tills vidare. Vi uppdaterar anvisningarna vid behov om pandemiläget förändras.   Handbollverksamheten ska följa: regionförvaltningsverkets (AVI:s) THL:s anvisningar En rekommendation för användning av ansiktsmasker finns här. Anläggningar för fysisk aktivitet eller sport och deras åskådarplatser (åtminstone offentliga utrymmen och omklädningsrum). ALLMÄNT Instruktionerna bör ses över tillsammans med föreningen och man bör se … Jatka artikkelin Anvisningar för genomförande av matcher och träningar under coronaviruspandemin lukemista