Käsipalloseurojen laatukriteerit

Käsipalloliitto on yhdessä seurojen kanssa rakentanut laatukriteerit, jotka toimivat tukena, kun seura haluaa kehittää toimintaansa. Vuodesta 2018 alkaen Käsipalloliitto on mukana lajiliittojen ja Olympiakomitean yhteisessä Tähtiseurat -laatuohjelmassa, mutta aikanaan seurojen kanssa yhteistyössä laaditut laatukriteerit toimivat edelleen hyvänä perustana kehittämiselle ja oman toiminnan arvioinnille.

Käsipalloliitto suosittelee, että ennen laatukriteerien syvempää tarkastelua, seura tilaa Oman Seuran Analyysin. Se on vaivaton sähköpostikysely seuran jäsenistön ja muun lähipiirin näkemysten esiin saattamiseksi.

Seura voi pyytää liiton seuratoiminnasta vastaavan henkilön käymään yhdessä läpi analyysin tuloksia, jonka päätteeksi voidaan tarkastella laatukriteerejä sekä tehdä valintoja seuran kehityskohteiksi.

Tutustu laatukriteereihin:

LAATUKRITEERIT KÄSIPALLOSEUROILLE