Seuratoiminnan laatuohjelma

Käsipalloliitto on mukana seuratoiminnan laatuohjelmassa, joka on lajiliittojen ja Olympiakomitean yhteinen ohjelma, jota liikunnan aluejärjestöt tukevat yhdessä sovituilla palveluilla. Laatuohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisia urheiluseuroja ja se mahdollistaa seurojen kehittymisen lasten ja nuorten urheilussa, aikuisten harrasteurheilussa sekä huippu-urheilussa. Lasten ja nuorten seuratoiminnan laatuohjelma pohjautuu Sinettiseuratoimintaan.

Seuratoiminnan laatuohjelma on uutta toimintaa. Yhdessä seurojen kanssa aiemmin laaditut Laatukriteerit käsipalloseuroille ovat hyvä perusta kaikille seuratoiminnan laatuohjelmasta kiinnostuneille käsipalloseuroille.

Mitä laatuohjelma antaa seuroille?

  • Kehittämisen välineen, jossa laatutekijät on pohdittu laajan asiantuntijaryhmän avulla.
  • Edistää seurojen yhteistyötä
  • Tuo esille seuratoiminnan upeat toiminnot näkyviksi
  • Kannustaa seuroja
  • Konkreettisia työkaluja ja palveluja
  • Mahdollisuuden verkostoitumiseen ja ideoiden saamiseen muilta seuroilta
  • Yhteisen visuaalisen ilmeen

Seurojen erityisosaaminen ja hyvät ideat esille

Laatuohjelman tarkoitus ei ole tasapäistää seuroja vaan kannustaa seuroja tuomaan esille omaa erinomaisuuttaan sen lisäksi, että seuran perustoiminta on laadukkaasti hoidettu. Laadukkaissa seuroissa merkittävä vahvuustekijä on kyky uudistua ja kehittää toimittaa. Laatuohjelmassa halutaan kannustaa seuroja tähän.

Laatuohjelmassa seurat pääsevät jakamaan onnistumisia ja hyviä käytäntöjä sekä hyödyntämään muiden seurojen upeita toimintamalleja. Menestyvät seurat erottuvat muista.

Ohjelma käynnistyy vuonna 2018

Vuoden 2017 aikana on kokeiltu laatuohjelman eri osa-alueiden toimivuutta ja kerätty kokemuksia niistä. Ohjelman on tarkoitus kokonaisuudessaan käynnistyä vuoden 2018 alussa. Sinettiseuratoiminta tulee olemaan osa uutta laatujärjestelmää ja siten nykyiset Sinettiseurat pääsevät mukaan uuteen laatuseuraohjelmaan automaattisesti, kun täyttävät Sinettiseurojen laatukriteerit. Käsipalloliiton jäsenseuroista Sjundeä IF ja Porvoon Akilles ovat täyttäneet uusimmat kriteerit.