Seuratoiminnan kehittäminen ja laatukriteerit

Käsipalloliitto on yhdessä seurojen kanssa rakentanut laatukriteerit, jotka toimivat tukena, kun seura haluaa kehittää toimintaansa. Laatukriteerien on tarkoitus olla seuroille johtamisen väline sekä perusta kehittämiselle ja oman toiminnan arvioinnille.

Käsipalloliitto suosittelee, että ennen laatukriteerien syvempää tarkastelua, seura tilaa Oman Seuran Analyysin. Se on vaivaton sähköpostikysely seuran jäsenistön ja muun lähipiirin näkemysten esiin saattamiseksi.

Seura voi pyytää liiton seuratoiminnasta vastaavan henkilön käymään yhdessä läpi analyysin tuloksia. Sen jälkeen voidaan tarkastella laatukriteerejä sekä tehdä valintoja seuran kehityskohteiksi.

Tälle sivustolle on myös koottu toiminnan kehittämisen työkaluja sekä tietoa koulutuksista, joilla voidaan edistää eri seuratoiminnan osa-alueita.

Käsipalloliiton lisäksi, seuratoiminnan kehittämiseen voi pyytää tukea liikunnan aluejärjestöiltä.

Olympiakomitea koordinoi Sinettiseura -laatujärjestelmää, joka painottuu lasten ja nuorten liikunnan kysymyksiin. Sinettiseurakriteerit eivät ole ristiriidassa näiden laatukriteereiden kanssa. Käsipalloliiton Sinettiseurasivuille täältä.

Laatukriteerit

Seuratoiminnan HelpDesk

Urheiluseuratoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta. Näissä tapauksissa voit täyttää Seuratoiminnan HelpDesk- yhteydenottopyyntölomakkeen, jonka jälkeen Olympiakomiteasta ollaan sinuun yhteydessä.

Yhteydenottolomakkeeseen pääsee täältä